Britský Daily Mail píše podle starého plánu německého nacisty

Avatar
Původní autoři

daily mail
12.8.2015  zdroj

Na internetových stránkách nejčtenějšího britského tabloidu “The Daily Mail” se dnes opět objevil termín „polský koncentrační tábor“„polský vyhlazovací tábor“. Stalo se tak v článku “Auschwitz forbidden love” (Zakázaná láska v Osvětimi), který je věnován lásce příslušníka SS Franze Wunsche a židovské vězenkyně Heleny Citronové.

Pod tlakem kritických reakcí v průběhu dne redakce formulace odstranila. Daily Mail musel také před dvěma roky odstranit takové mystifikační formulace. Je třeba připomenout , že na listině UNESCO je osvětimský týbor zapsán jako „Německý nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim – Březinka“. V roce 1956 v Německu důstojníci tajné kontrarozvědné Agentury 114 navrhli v rámci širšího plánu na očištění německé viny za nacistické zločiny používat pro tábory na území Polska termín „polské tábory“. „Kousek falše v historii může po letech lehce přispět k očištění Německa z historické odpovědnosti za vyhlazování,“ přesvědčoval nadřízené Alfred Benzinger, za druhé světové války důstojník Geheime Feldpolizei. Návrhy ocenil i známý nacistický rozvědčík a budovatel poválečné německé rozvědky Reinhard Gehlen. V roce 2012 termín „polský koncentrační tábor“ použil také americký prezident Barack Obama při udělování Prezidentské medaile svobody in memoriam Janu Karskému, který z okupovaného Polska přivezl do USA informace o německých zločinech a osobně informoval prezidenta Franklina Delano Roosevelta.