Rozsáhlá vojenská operace Kyjevských sil proti Donbasu

Avatar
Původní autoři

25.8.2015   New World Order Opposition

Plnocenná válka na prahu Ruska
Zpravodajství Doněcké lidové republiky (DLR) zveřejnilo plán Kyjeva na porušení Minských dohod a začátek plnocenné vojenské operace v Donbasu. Po dělostřelecké přípravě proti pozicím Ozbrojených sil DLR začnou kyjevská vojska ofenzivu od sektoru Mariupol a Dělbacevo ve směru sídliště Uspenka, aby převzaly kontrolu nad hranicí s Ruskem a znemožnili místním prchnout do Ruska. Ve stejném okamžiku postoupí Kyjevské síly ve směru Ilovajsk, aby obklíčily Doněck z jihu i severu.
Pro-kyjevští militanti plánují ve směru Lugansk provést oddělenou vojenskou akci proti Ozbrojeným silám Luganské lidové republiky LLR. Mají v úmyslu postoupit, aby zablokovali hranici s Ruskem a znemožnili vojskům LLR poskytnou na bojišti podporu DLR. Stratégové Kyjeva doufají, že v důsledku těchto akcí porazí obránce Donbasu a zničí tyto lidové republiky.

20. srpna byly zformovány 3 kyjevské špičkově vybavené vojenské sbory a umístěny na kontaktní linii. Je v nich 5 samostatných mechanizovaných brigád, 2 samostatná tankové brigády, 1 dělostřelecká brigáda a 1 skupina systémů raketometů v oblasti Mariupolu. K těmto špičkovým silám patří 22 000 vojáků a více než 130 tanků, 560 bojových vozidel pěchoty (BVP), 55 jednotek salvových raketometů a 200 kusů dělostřelectva a houfnic, 720 protipancéřových zbraní.

5 samostatných mechanizovaných brigád, 1 samostatná tanková brigáda, 2 brigády paradesantní pěchoty, brigáda raket Točka U a brigáda salvových raketometů. V tomto sektoru obnáší pro-kyjevské síly více než 15000 vojáků, 110 tanků, 430 obrněných transportérů, 5 jednotek Točka 8, 50 jednotek salvových raketometů, 220 kusů dělostřelectva a houfnic, 620 protitankových zbraní.

V sektoru Dělbacevo soustředil Kyjev 5 samostatných mechanizovaných brigád, 1 tankovou brigádu, 3 dělostřelecké brigády a brigádu salvových raketometů. Ke špičkovým silám u Dělbaceva patří více než 19000 vojáků, 70 tanků, 580 obrněných transportérů, 45 jednotek salvových raketometů, 230 kusů dělostřelectva a houfnic, 910 protitankových zbraní.

4 samostatné mechanizované brigády, 2 dělostřelecké brigády a brigáda salvových raketometů jsou ve směru LLR. K těmto špičkovým silám patří více než 18000 vojáků, 60 tanků, 530 obrněných transportérů, 30 jednotek salvových raketometů, 230 kusů dělostřelectva a houfnic, 1000 protipancéřových zbraní.

V záloze má Kyjev 2 samostatné tankové brigády, 4 paradesantní brigády pěchoty, leteckou výsadkovou brigádu, 3 dělostřelecké brigády a brigádu salvových raketometů. Cekem k těmto zálohám patří 14200 vojáků, 70 tanků, 450 obrněných transportérů, 50 jednotek salvových raketometů, 175 kusů dělostřelectva a minometů, 350 protipancéřových zbraní.

Kyjev tudíž dokončil přípravy k plnocenné vojenské operaci v Donbasu. Další vývoj závisí na reakci lidových republik, vnitřním vývoji a mezinárodní diplomatické situaci.