Rozsáhlá vojenská operace Kyjevských sil proti Donbasu

25.8.2015   New World Order Opposition

Plnocenná válka na prahu Ruska
Zpravodajství Doněcké lidové republiky (DLR) zveřejnilo plán Kyjeva na porušení Minských dohod a začátek plnocenné vojenské operace v Donbasu. Po dělostřelecké přípravě proti pozicím Ozbrojených sil DLR začnou kyjevská vojska ofenzivu od sektoru Mariupol a Dělbacevo ve směru sídliště Uspenka, aby převzaly kontrolu nad hranicí s Ruskem a znemožnili místním prchnout do Ruska. Ve stejném okamžiku postoupí Kyjevské síly ve směru Ilovajsk, aby obklíčily Doněck z jihu i severu.
Pro-kyjevští militanti plánují ve směru Lugansk provést oddělenou vojenskou akci proti Ozbrojeným silám Luganské lidové republiky LLR. Mají v úmyslu postoupit, aby zablokovali hranici s Ruskem a znemožnili vojskům LLR poskytnou na bojišti podporu DLR. Stratégové Kyjeva doufají, že v důsledku těchto akcí porazí obránce Donbasu a zničí tyto lidové republiky.

20. srpna byly zformovány 3 kyjevské špičkově vybavené vojenské sbory a umístěny na kontaktní linii. Je v nich 5 samostatných mechanizovaných brigád, 2 samostatná tankové brigády, 1 dělostřelecká brigáda a 1 skupina systémů raketometů v oblasti Mariupolu. K těmto špičkovým silám patří 22 000 vojáků a více než 130 tanků, 560 bojových vozidel pěchoty (BVP), 55 jednotek salvových raketometů a 200 kusů dělostřelectva a houfnic, 720 protipancéřových zbraní.

5 samostatných mechanizovaných brigád, 1 samostatná tanková brigáda, 2 brigády paradesantní pěchoty, brigáda raket Točka U a brigáda salvových raketometů. V tomto sektoru obnáší pro-kyjevské síly více než 15000 vojáků, 110 tanků, 430 obrněných transportérů, 5 jednotek Točka 8, 50 jednotek salvových raketometů, 220 kusů dělostřelectva a houfnic, 620 protitankových zbraní.

V sektoru Dělbacevo soustředil Kyjev 5 samostatných mechanizovaných brigád, 1 tankovou brigádu, 3 dělostřelecké brigády a brigádu salvových raketometů. Ke špičkovým silám u Dělbaceva patří více než 19000 vojáků, 70 tanků, 580 obrněných transportérů, 45 jednotek salvových raketometů, 230 kusů dělostřelectva a houfnic, 910 protitankových zbraní.

4 samostatné mechanizované brigády, 2 dělostřelecké brigády a brigáda salvových raketometů jsou ve směru LLR. K těmto špičkovým silám patří více než 18000 vojáků, 60 tanků, 530 obrněných transportérů, 30 jednotek salvových raketometů, 230 kusů dělostřelectva a houfnic, 1000 protipancéřových zbraní.

V záloze má Kyjev 2 samostatné tankové brigády, 4 paradesantní brigády pěchoty, leteckou výsadkovou brigádu, 3 dělostřelecké brigády a brigádu salvových raketometů. Cekem k těmto zálohám patří 14200 vojáků, 70 tanků, 450 obrněných transportérů, 50 jednotek salvových raketometů, 175 kusů dělostřelectva a minometů, 350 protipancéřových zbraní.

Kyjev tudíž dokončil přípravy k plnocenné vojenské operaci v Donbasu. Další vývoj závisí na reakci lidových republik, vnitřním vývoji a mezinárodní diplomatické situaci.