Speciální služby proti Islámskému státu: Úder hrozí celému světu

3.8.2015   IA RegnumE-republika

Teroristé Islámského státu mohou udeřit v jakémkoli regionu světa, ale podle názoru expertů existují území s velmi vysokým a velmi nízkým rizikem.
Ve středu, 29. července 2015, bylo v Jaroslavli zahájeno Zasedání velitelů speciálních služeb, orgánů bezpečnosti a pořádkových orgánů zahraničních států – partnerů FSB RF. 

Akce trvala dva dny, účastnilo se jí 92 delegací ze 64 zemí. Své představitele na zasedání vyslaly OSN, ŠOS, SNS a dokonce i EU. Hlavním tématem jednání bylo sjednocení akcí proti uskupení Islámského státu, který je v Rusku vyhlášen teroristickou organizací.

Akce se účastnily delegace CIA, FBI, Národního protiteroristického centra USA, speciálních služeb Německa, Francie, Číny, Indie, Izraele, Saudské Arábie.

Při zahájení XIV. Konference vystoupil ředitel Federální bezpečnostní služby Ruska Alexandr Bortnikov. V dnešních dnech Islámský stát podle jeho slov připravuje své vojáky vskutku masově a v důsledku toho se dá očekávat, že teroristé budou směřovat do jiných zemí proto, aby tu rozvraceli bezpečnost těchto států zevnitř.
 

Islámský stát míří do celého světa.

“Příprava cizích vojáků-teroristů je masová. ISIL poté, co sjednotil pod svým praporem různorodá teroristická uskupení, aktivně verbuje nové sympatizanty v celém světě,” řekl Bortnikov.

Podle jeho slov teroristé, kteří prošli v táborech ISIL psychologickou průpravou a diverzně-teroristickou přípravou, následně získali vojenskou zkušenost v “horkých bodech” a využívajíce kanálů nelegální migrace se nyní “rozbíhají” po naznačených oblastech: “Jejich cílem je vytvoření konspiračních buněk, verbování vojáků, podrývání vnitřní bezpečnosti a teritoriální celistvosti státu.”

Přitom si Bortnikov postěžoval na to, že světové společenství na podobné projevy terorismu nereaguje dostatečně rychle: “Islamisté toho využívají, upevňují své pozice na Blízkém východě a v severní Africe a míří do Evropy a Asie. Bandité přešli od taktiky nanášení přesných úderů k uskutečňování plnohodnotných válečných operací a vedení vojenských akcí s použitím těžkých druhů zbraní.”

Za úspěchem ISIL stojí internet a zdroje financování

Šéf FSB zdůraznil, že představitelé Islámského státu aktivně využívají internet, kde rozšiřují ideje radikálního islámu se zvláštním důrazem na svoji zdánlivě mesiášskou roli a vyzdvihují teror jako jediný způsob boje proti nevěřícím: “Důmyslně využívají růst nedůvěry občanů ke státním strukturám, zklamání ze ztráty tradičních křesťanských a muslimských hodnot, pohlaváři a verbíři ISIL se snaží mobilizovat pod svým praporem široké masy obyvatelstva, přičemž sázejí především na mládež.”

Přitom Bortnikov poznamenal, že financování Islámského státu se zabezpečuje pomocí obsazení ropných nalezišť a plynovodů v Sýrii a Iráku, nezákonného obchodu s energetickými zdroji, také získáváním finančních bonusů od svých zahraničních příznivců.
 

Společným úsilím k boji s terorismem

Zdravici účastníkům zasedání poslal i prezident Ruska Vladimír Putin. Vyjádřil znepokojení nad rostoucí aktivitou Islámského státu v celém světě, zvlášť v regionech Blízkého východu a severní Afriky.

“Vaše fórum, na kterém se sešly delegace z desítek států, už mnoho let představuje žádoucí prostor pro posouzení širokého spektra profesionálních problémů, výměny zkušeností a vypracování nejefektivnějších modelů spolupráce,” píše se v textu zdravice, kterou přečetl Alexandr Bortnikov.

Putin poznamenal, že téma setkání v Jaroslavli je velmi aktuální a ž konference je věnována otázkám efektivní reakce na globální výzvy: “Zvláštní nebezpečí dnes představuje rostoucí teroristická aktivita, přerůstání kriminální činnosti radikálních uskupení do mezinárodní organizované zločinnosti. Neobyčejné znepokojení vyvolává situace na Blízkém východě a v severní Africe. Teroristé se pokoušejí využít tento region jako svůj prostor, verbují a učí nové vojáky, kteří mohou být použiti pro destabilizaci jiných států.”

Prezident Ruska je přesvědčen, že dosáhnout značných výsledků v boji s rostoucí hrozbou je možné pouze cestou důsledné a systémové práce a společně sladěného úsilí – na pevném základě mezinárodního práva.

Hlava státu zvlášť zdůraznila, že promyšlené a konstruktivní diskuse “seriózně přispějí k upevnění partnerství mezi speciálními službami a pořádkovými orgány našich zemí.”
 

Úder hrozí Evropě a Rusku

Pro teroristy z Islámského státu neexistují výjimky, co se týče útoků a verbování přívrženců – jsou zaměřeni jak na Evropu, tak na Rusko a Asii. Toto mínění v rozhovoru s korespondentem IA Regnum vyjádřil vedoucí oddělení pro evropskou bezpečnost Institutu Evropy Ruské akademie věd Dmitrij Danilov. “ISIL nedělá výjimky mezi evropskými zeměmi, i když je možné zmínit v prvé řadě země jihu EU: Francii, Itálii, Španělsko, Německo, možná Řecko. Za hranicemi ještě Turecko jako člen OBSE a NATO. Nevylučoval bych ani Rusko, protože z čistě geografického hlediska je akční zóna ISIL dostatečně blízká ruskému teritoriu. A z hlediska geopolitického – mám na mysli ruské zájmy a styky se střední Asií – se Rusko nemůže chápat jako terra incognita,” řekl Danilov. Nepochybuje o tom, že střední Asii a Kavkaz lze v tomto ohledu chápat nejen jako kanály pro bezprostřední průnik Islámského státu, ale i jako další možná….. “Abyste oslabili nepřítele, musíte ho oslabit zevnitř. V tomto smyslu jsou pro ISIL Evropa a Západ nepochybní nepřátelé. Proto se ISIL snaží bezprostředně oslabit frontu boje proti sobě a rozložit ji zevnitř. V tomto kontextu je plně přirozené, že základní cíle ISIL jsou klíčové země tzv. kolektivního Západu neboli Euroatlantického společenství.”
 

Balkán ne, ale Asie

Ředitel centra analýzy blízkovýchodních konfliktů Institutu USA a Kanady Alexandr Šumilin je přesvědčen o tom, že na rozdíl od balkánského regionu jsou střední Asie a Zakavkazsko nejvhodnějšími zónami pro rozšíření činnosti ISIL. “Pod hrozbou možného úderu se nacházejí stále tytéž země a není jich mnoho: Velká Británie, Francie, Německo, trochu Itálie, Španělsko. Jsou země s velkým množstvím muslimských enkláv. Pokoušejí se je zapojit do činnosti a umístit mezi ně své agenty – tak tomu bylo vždycky. Nic nového nevymysleli. Pod hrozbou napadení se nacházejí vůbec všechny země, to může být také pravda, i když si nemyslím, že Polsko nebo Bulharsko někoho silně vzrušují. Celkem vzato jsou to především tahouni z řad evropských zemí a země, v nichž se koncentrují muslimská společenství,” řekl korespondentovi IA Regnum Šumilin.

Podle jeho slov nejsou balkánské země v tomto ohledu pro ISIL prvořadé: “Šance tu jsou vždycky, ale tady jich je minimum. Vysvětlení je prosté: muslimům z Bosny a Kosova byla přiznána jejich práva a identita. Liší se od muslimů ze severní Afriky a Blízkého východu tím, že žijí v zóně umírněného a dokonce slabého islámu a islamismu. Jestliže budeme hovořit o normálním, umírněném a radikálním islámu, Balkán se nachází v zóně normálního islámu. Pracovat tam jako kazatel radikálního islamismu je mnohem složitější než ve Velké Británii nebo Francii. Titíž muslimové z Bosny se mohou stát oběťmi, ne sympatizanty ISIL.”

Šumilin souhlasil s míněním expertů v tom, že základní hrozba ISIL na adresu Ruska může přijít ze strany Kavkazu a střední Asie. “Tato situace je dána historickými, demografickými příčinami, variantní radikalizací islámu. Situace zde je protikladná Balkánu: jestliže ten je zónou klidu, obtížnou pro práci ISIL, zóna Zakavkazska a střední Asie je vhodná pro extremisty jako žádná jiná.” Připomeňme si, že Islámský stát je podle mínění světového společenství dnes největší hrozbou pro obyvatelstvo celé planety. Teroristická organizace působí především na území Iráku a Sýrie. V červnu 2014 vyhlásila světový chalifát. Vojáci Islámského státu vedou akce v řadě vojenských konfliktů, ale také uskutečňují teroristické akty. Kromě toho se ISIL zabývá verbováním nových přívrženců po celém světě.

Poznamenejme také, že v Rusku je Islámský stát prohlášen za teroristickou organizaci a je zakázán.


Překlad: Alena Mikulášková

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu E-republika přispět, klikněte zde. Děkujeme!
 

Související články: