Bratr proti bratru – připravme se na nejhorší!

Avatar
Původní autoři

Ladislav Kašuka
15. 9. 2015   blog i dnes
Našemu národu v současnosti schází to nejpodstatnější, co je potřeba k obraně a k přežití! Pro velkou část národa jsou již slova jako národní hrdost, nebo vlastenectví pouhou vyčpělou frází.Po našem vstupu do Evropské unie a do NATO začala pomalá, stálá a neutuchající mediální a školní ideologická masírka za účelem potření naší národní identity. Naše soudržnost se začala pomalu vytrácet a našim dětem je vnucováno, že nejsme žádní Slované, nýbrž pouzí Středoevropané!

Původní dravý tržně kapitalistický systém ve skutečnosti již dávno zanikl, stejně jako systém socialistický a jako nyní pomalu zaniká systém tržně sociální, který byl praktikován třeba v Německu, nebo ve Švédsku.

V současnosti vládne ve velké části západního světa, ke kterému se nyní hlásíme korporátně – fašistický systém, ve kterém tahají za nitky příslušníci několika nejmocnějších rodin vlastnících více majetku, než celý zbytek lidstva a světa (pouhých 100 nejbohatších lidí má více majetku, než zbylých skoro 7 miliard lidí na planetě).

Těmto novodobým vládcům západního světa žijícím převážně v USA, vždy byla trnem v oku evropská národní kultura jednotlivých nezávislých států, protože je mnohem těžší ovládat samostatné státy, než jednotný celek, jako je třeba EU!

V současnosti nastala vrcholná fáze této hry o moc nad světem, ve které se výše zmíněné rodiny snaží nahnat Evropanům strach uměle řízenou a dotovanou vlnou islámských imigrantů a lživými informacemi o údajně militantním Rusku, podle jejich pohádek toužícím po připojení dalších území ke své již tak obrovské zemi, aby nakonec donutili zmatené a podvedené Evropany volat po jednotné evropské armádě řízené z Bruselu (rozuměj z Washingtonu), kterou poté, co si nakonec poradí s migranty, kteří se brzy (s čímž se počítá) začnou bouřit a požadovat věci, které nebudou Evropané ochotní tolerovat, poštvou nějakým způsobem proti Rusku do bratrovražedného boje evropských národů, ve kterém bude pouze jediný vítěz, kterým bude USA!

Někteří lidé to již začínají chápat, jiní nás co o tom mluvíme, mají za konspirační teoretiky a blázny, ale když si dá člověk trošku práce a začne dávat do souvislosti všechny ty konflikty, které probíhají ve světě již od první světové války, vyjde Vám jediné – někdo z USA se opravdu moc snaží o to, aby rozbil evropskou ekonomiku a ovládl, nebo zničil největší a na nerostné bohatství nejbohatší zemi světa, kterou je Rusko.
Nejhorší na tom je, že k tomu zbaběle a lstivě využívá nás samotných a staví tak bratra proti bratru do boje za zájmy někoho daleko za mořem!