Čeští uprchlíci před Hitlerem měli zahraniční odboj, proč ne běženci svůj odboj vůči IS?

Břetislav Olšer
16.9.2015   Rukojmí

Ministr Zaorálek upozornil, že „hlavní roli v tažení proti teroristům Islámského státu mají hrát arabské, muslimské země.” Zkrátka, že je to věc tzv. arabského světa. Je to o podstatě islámu. Ale i o vyděračství nikým nepozvaných.

Vydírají vskutku drze, viz. další tři stovky uprchlíků v Maďarsku, co vyhlásili hladovku a ukazují transparenty “Žádné jídlo, žádná voda, dokud nebude hranice otevřena”. Místo toho, aby je strčili do chládku za nelegální přerušení hranic, si jen drze troufají. Naštěstí se nevyhazují do vzduchu dynamitem. Často je nám předhazováno, že také Češi a Slováci prchali před válkou do ciziny, aby tam založili zahraniční odboj. Proč se o stejné vlastenectví nepokusí běženci ze Sýrie, Eritree či Iráku v Evropě? Jsou snad zbabělí hájit svoji zemi…?

Každý z těchto uprchlíků naříká, jak je u nich zle, jak jsou mučeni a  zabíjeni, tak proč místo nic neřešícího zoufání vzít zbraň a jít bojovat proti Islámskému státu? Všichni dělají, jak milují svoji vlast, která je údajně pro ně Matkou. Nyní prý jen chtějí uprchnout do Německa, a  když skončí válka v jejich zemi, že se zase vrátí. Určitě…? Mají nějaký důvod, že nebojují proti svým nepřátelům a nebrání svoji Matku? Proč nebrání svoji zemi, jež je pro ně údajně matkou…? Mají jich pro jistotu ale hnedle několik – Matku Merkelovou i Matku Sýrii, Matku Afghánistán… https://www.youtube.com/watch?v=yVGsx305j8w

Vidíme běžence v médiích každý den; jsou to většinou mladí, silní muži, plní odhodlání zachránit sobě a své rodině život. Proč by se neměli soustředit na zničení terorismu, aby zachránili svoji údajně tolik milovanou vlast, kterou však bez mrknutí oka nechají napospas zločincům? Že je řeč o čiré utopii a fantasmagorii; je představa tisíců vyzbrojených a vycvičených běženců až tolik z říše jen potrhlých snů…? Jsou snad všichni uprchlíci tací, co hodí za hlavu svoji víru a  konvertují z islámu na křesťanství, jen aby našli v úplně jiné a zcela pro ně cizí zemi svůj nový domov věčných psanců a gastbeitrů?

Maďarský biskup Laszló Kiss-Rigo ze Szegedu na jihu země nesouhlasí s výzvou papeže Františka, aby farnosti a kláštery nabízely přístřeší uprchlíkům; domnívá se, že jde o vetřelce. “Nejsou to uprchlíci, je to invaze. Přicházejí s voláním Alláhu akbar,” uvedl římskokatolický duchovní. Holt. milují tak svoji rodnou zemi i svoji víru v Alláha, že se v berlínském kostele nechaly pokřtít stovky muslimských migrantů z Íránu a Afghánistánu, uvedl britský server Daily Mail. Je mezi nimi i Alí Zonubí, který dostal jméno Martin. Po bohoslužbě se pastor Gottfried Martens zeptal běžence: „Vzdáš se Satana a jeho zlých skutků?“ Íránský tesař ze Šírázu souhlasil a ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého byl pokřtěn na Martina….
Parlamentní listy přináší další úryvek z knihy starosty berlínské přistěhovalecké čtvrti Neukölln Heinze Buschkowskyho, která nese název „Neukölln ist überall“. V Německu vzbudila ihned po svém vydání značné ohlasy. Buschkowsky v ní bez obalu líčí, jaký problém pro Německo představují neintegrovaní přistěhovalci z řad muslimů.


„Rád bych v tomto bodě pohovořil o každodenní bezmocnosti, když vidíte, jak do supermarketu vejde nějaký člověk, vezme si z regálu zboží, projde kolem pokladny bez placení a dá pokladní jasně najevo, co se jí stane, když zavolá policii. To samé na ulici; když po ní prochází skupina pěti těchto individuí po chodníku, ostatní jim musí jít z cesty. Když čekáte na zelenou, je nutné se dívat přímo před sebe. Když se totiž náhodou na někoho z nich podíváte, riskujete, že k vám přistoupí a zeptá se: „Hele, máš nějaký problém? Pokud jo, tak ho můžeme hned teď vyřešit!“ píše Buschkowsky…

I když režim syrského Asada, který není rozhodně žádným “beránkem“, podobně jako tomu bylo s Huseinem a Kaddáfím, nelze jim upřít, že v těchto zemí byla stabilita bez válečných konfliktů, lidé ve většině případů, zejména v Libyi, si užívali rozumnou životní úroveň a též žádné masové útěky lidí z těchto států se nekonaly. V případě Sýrie, kde se Asad stále drží, ale již na velmi zmenšeném území, takový civilizovaný stav země, jaký existoval před tzv. Arabským jarem, již též neexistuje a vypadá to tak, že Sýrii nakonec zachrání Ruská Federace…
Teď vše záleží na nás; buď jim uvěříme, když je tolik všichni hájíme, jací jsou to chudáci a zaslouží si pomoc, nebo budeme mít obavy, že když z nich uděláme vojáky, mohli by své zbraně obrátili proti nám. Zde by ideálně pomohla iniciativa církví, jež nabízejí běženeckým rodinám ubytování, stravu a veškerou charitativní pomoc. Copak není možné věřit člověku, jemuž otevřeme svá srdce po vzoru ministra kultury Hermanna? Cvičíme jejich soukmenovce Afghánistánu, Iráku, Pákistánu a kdoví, kde ještě, proč ne tedy v zemích EU za pomoci odborníků z NATO, jehož jsme členem…?

Dobrý nápad má David L. Aaron (75), bývalý vysoce postavený americký diplomat a odborník na Blízký východ. Působí v americké výzkumné organizaci RAND Corporation. Už několik let se specializuje na radikální islamismus. Byl poradcem prezidenta USA pro národní bezpečnost a specialistou Bílého domu pro kryptografii. Pracoval také ve výboru amerického Senátu pro zpravodajské služby. Nyní poskytl rozhovor pro Aktuálně.cz, v němž mj.  říká:
….„Jsem překvapen tím, když vidím v televizi lidi, kteří utíkají z Blízkého východu přes jižní Evropu, a jsou tam silní, energičtí mladí muži, kteří na své pouti ušli tisíce kilometrů do Srbska nebo Maďarska. Říkám si, proč si vybrali tuhle cestu, a ne opačnou, proč se raději nevracejí do své země a nejdou bojovat. Ale to je chyba politiky Západu, že tito lidé nemají možnost bojovat ve své zemi a za svou zemi. Měli bychom využít jejich přítomnosti v Evropě, vytvořit z  nich vojenskou sílu, kterou podpoří Evropa, Spojené státy a třeba i  NATO, a umožnit jim bojovat proti Islámskému státu doma. Měli bychom je podporovat v tom, aby se stali dobrovolníky v takové armádě. A jejich rodinný příslušníci by za to měli být nějakým způsobem odměněni. Například dostat pracovní povolení v Evropě.”

Zavelí Hrad do boje pro Islámskému státu…?
Otázka: Takže bychom měli v Evropě vytvořit jakousi syrskou armádu a poslat ji do boje?
“Měli bychom se o to aspoň snažit a využít současné situace. Nebyli jsme totiž schopni to udělat v Sýrii nebo u jejích hranic. V neposlední řadě kvůli tomu, že USA trvaly na tom, že jimi podporovaní bojovníci budou válčit pouze proti Islámskému státu, a ne jiným skupinám v Sýrii. Což byla vzhledem k situaci v Sýrii zcela absurdní politika…” 
Proč tedy nevytvořit výcvikové tábory pro budoucí jednotky zahraničního odboje z běženců? Když se sežene šest tisíc eur na jednoho běžence, proč by se nemohly najít peníze na výcvik a žold pro tyto lidi? Copak za ně musí umírat jenom Kurdové, které navíc bombarduje Turecko jako člen NATO? Statisíce Čechů a Slováků vytvořily zahraniční odboj, když dočasně emigrovali do Velké Británie, USA či SSSR. Že jde o absurdní srovnání? Tak nač nám všichni předhazují, že jsme nevděčníci, že vždyť i naši lidé byli též kdysi běženci a všichni se o ně starali…?

Koncem roku 1941 se začaly skupinky československých utečenců do SSSR stěhovat z Kavkazu na jih za teplem. Tak i pětičlenná rodina Lanzerů přešla do Uzbekistanu, kde byli ubytování v táboře u Tadžických hranic. V tamním kolchoze už pracoval při výkopech zavodňovacích kanálů s otcem a bratry i  třináctiletý Kurt. Zatímco on ve Lvově chodil do polské školy a bratr Valter studoval na gymnáziu, otec dělal číšníka v kavárně Ritz a druhý bratr Norbert dělal dlaždiče. Pak Rusové internovali všechny cizince, podezřelé ze špionáže. Je odvezli dobytčáky až do gorkovské oblasti, do lágru Panino. Cesta tam trvala skoro měsíc…V roce 1942 začal v Buzuluku spolu se Svobodou divizní generál Heliodor Píka formovat jednotku československé armády z československých vojáků v sovětských zajateckých táborech.
“Pokud se chcete najíst a zase se vrátit domů, pomůže vám jedině armáda, jejíž 1. československý samostatný polní prapor organizuje v Buzuluku Plk. Ludvík Svoboda!” řekli jim Rusové. Na zveřejněnou výzvu v rozhlase a v novinách se začali sjíždět ze všech koutů Sibiře mladí i staří, muži i ženy, kteří se hlásili k české a  slovenské národnosti. Bylo jim řečeno, že už pro ně v táborech není jídlo ani práce a jestli se chtějí najíst a vrátit se domů, ať odjedou do Buzuluku, odkud se pak probojovali z bezpočtem obětí až do Prahy…

Také na Západě se zakládal zahraniční odboj. Ve dnech 18. až 20. dubna se v Chicagu shromáždili zástupci amerických občanů českého a slovenského původu. Výsledkem jejich rokování bylo ustavení Národní rady československé jako orgánu, který měl sdružovat všechny naše krajany v USA, Kanadě, Jižní Americe a ostatních částech světa. Za pomoci pittsburského konzula J. Papánka se Benešovi podařilo zřídit tzv.  ústřední kancelář čs. zahraniční akce, která sídlila v Chicagu. Beneš poté odjel z USA 12. července 1939 zpět do Anglie, kde vytvořil exilovou vládu. Tisíce uprchlíků v Londýně nastoupily jako piloti ke Královskému letectvu – Royal Air Force (RAF), jehož příslušníci též bojovali v  letech 1936-1939 v internacionálních brigádách ve Španělsku.…
Že běženci nejsou na té úrovni, aby byli schopni vykonávat tyto sofistikované profese? Ale přece jako obyčejní vojáci by své úkoly jistě zvládli. V opačném případě je otázka, proč a za čím prchají tisíce kilometrů přes moře a pouště? Měli by si chudáci bez jídla a živobytí dovolit vybírat, jakou práci budou vykonávat? Vždycky přece se s domácím nepřítelem nejlépe vypořádají místní vojáci a tamní armáda; jak k tomu přijdou ti cizinci, kteří za ně bojují a umírají ve vojenských střetech s úhlavním nepřítelem běženců? “Já uteču k tobě domů, kde se o mě postarají tvoji příbuzní, zatímco ty půjdeš zabíjet teroristy IS…” Logika nebo vyčůranost a zbabělost? 

Inu, “běženců do Česka ubývá, neusínejme proto na vavřínech…” tvrdí ministr vnitra Chovanec a je k smíchu, o jakých vavřínech to blekotá? Jaký vavřín jsme si zasloužili, abychom neměli předčasně jásat…? Myslí tím vavřínem náš platonický odpor vůči Merkelové kvótám o přijímání běženců, když stejně pokorně scvakneme paty, poslušně jako vždy zasalutujeme a plazivě vykonáme přikázané…?

k smíchu, o jakých vavřínech to blekotá? Jaký vavřín jsme si zasloužili, abychom neměli předčasně jásat…? Myslí tím vavřínem náš platonický odpor vůči Merkelové kvótám o přijímání běženců, když stejně pokorně scvakneme paty, poslušně jako vždy zasalutujeme a  plazivě vykonáme přikázané…?