Jen tak dál, monstrózní mainstreame!

Avatar
Původní autoři

Ivan David
3. 9. 2015
Dnes jsem díky své otužilosti ve zdraví přežil několikeré působení “veřejnoprávních” médií. Slyšel jsem několikrát, že vojenská přehlídka v Pekingu byla “monstrózní”. Toho slova bylo užito proto, že má negativní konotaci. Vyjadřuje nejen “značnou velikost”, ale i “obludnost” (například v lékařství “monstrózní obezita”). Přehlídka značně velké Číny je značně velká přirozeně, stejné rozměry by byly neúměrné v Estonsku.

Monstrózní je rozhodně  mainstreamová propaganda v ČR. Je totiž značně velká a obludná. Je ale také směšná, protože těžko přesvědčí jedince myslící horní polovinou těla. Vždyť banální argument, že vojenská přehlídka v Pekingu je demonstrací síly nemůže nepřivést ke vzpomínce na daleko větší a obludnější demonstrace síly. Například na vojenské intervence USA na Blízkém východě a v severní Africe a ovšem také v Evropě, na napadení Srbska a vytvoření státu Kosovo, aby Spojené státy mohly mít  monstrózní vojenskou základnu ve strategicky důležité oblasti Balkánu. Obyvatelstvo tohoto hroutícího se státečku teď masově prchá, asi v důsledku tradičního důrazu na lidská práva.

Monstrózní propaganda monstrózního režimu papouškovaná vostaly, pazderky a dalšími pitvornými trpaslíky nedosáhne svého cíle. Naopak. Přepískli to. Jsou snaživější než politici, kteří musejí kalkulovat s veřejným míněním, zatímco prestituti chtějí uspokojit šéfredaktora. Čím více se propaganda odpoutává od veřejného mínění, tím méně může sloužit politikům. Ve skutečnosti z nich dělá tajtrlíky a slouží opozici. Nikoli ovšem opozici vládních stran, ale opozici celé politické garnitury. Jen tak dál, monstrózní mainstreame!