P.C.Roberts: 11. září po 14 letech

Avatar
Původní autoři

11. 9. 2015     zdroj
Miliony uprchlíků jako důsledek washingtonských válek zaplavují dnes Evropu. čtrnáctileté masakrování muslimů a ničení jejích zemí jsou válečnými zločiny, jejichž katalyzátorem se stala washingtonská vládní konspirační teorie o 11. září 2001. Sbor nazvaný Komise 11. září neprovedl žádné šetření předmětného případu – nebylo povoleno jej šetřit. 

Komise sice zasedla, ale jen proto, aby vyslechla vládní verzi příběhu a zapsala jej. Poté předseda komise prohlásil, že tato komise „byla ustavena, aby k žádnému výsledku nedospěla“.

Oficiální vládní verze 11. září vypadá takto: Inspirováni a vedeni vousáčem z jisté jeskyně v Afghánistánu se 19 těžce popíjejících a z přemíry požitého kokainu říhajících muslimů ještě před tím, než se setkají s Alláhem, oddává břišnímu tanci. S použitím pouhých nožů přemohou palubní personál, pasažéry i piloty čtyř letadel, a následně pak dokáží dát nejsofističtějšímu systému letecké obrany na světě mat. A nehendikepování tím, že příručku Jak pilotovat tryskové osobní letadlo zapomněli v autě na letišti, překonají všechna bezpečnostní opatření a po dvou jejích zásazích do dvou věží se TŘI věže stulí k zemi.

Zákony fyziky jdou k čertu a svět v nepopsatelném děsu pozoruje, jak asymetrická poškození a roztroušeně vzniklé požáry způsobují, že betonem a ocelí vyztužené budovy se téměř jedním rázem a navíc i volným pádem řítí k zemi – což byl úkaz zpozorovaný poprvé v historii.

Bez ohledu na svou ďábelskou úskočnost a skvělé naplánování akce však atentátníci udělají jednu botu – poskytnou úřadům informaci o své identitě. A to tak, že si před akcí nechají zhotovit plamenům a explozím odolávající cestovní pasy, které bez úhony přečkají destrukci betonu i roztavení ocele, a budou po akci nalezeny. A to na samém vrcholku hory sutin, jež po zničených budovách zůstaly.

Pozn. překladatele. A například v ČT tomu všihni věří.

Vybral a přeložil Lubomír Man