Slovo Slovákom: „Zastavme ich bratia…. Slováci ožijú!“

Avatar
Původní autoři

27. 9. 2015    zdroj
Slovensko spolu s Maďarskom a Českom sú pod veľkým tlakom Bruselu a USA. Cieľom je likvidácia národa a kresťanstva prostredníctvom islamizácie. V tejto situácii nemôže zostať ani jeden katolík a ani jeden občan Slovenska ľahostajným.


Čo Vatikán? Naprogramoval celoplošnú islamizáciu. Čo k tomu KBS? Mlčí. Kardinál Ratzinger (Benedikt XVI.) kritizoval biskupskú konferenciu, ktorá, keď v Nemecku začal fašizmus svoje zhubné dielo, mlčala. Ako prefekt Kongregácie kritizoval biskupské konferencie, pretože naviac nemajú ani biblické opodstatnenie. Povedal: „Každý biskup je pastierom vo svojej diecéze a nesie za ňu pred Bohom plnú zodpovednosť!“ Kardinál kritizoval, že táto inštitúcia zbavuje biskupov zodpovednosti a naviac pôsobí manipulačne: „Tak, ako sa biskup rozhoduje pod vplyvom konferencie, by sa nikdy nerozhodol, keby mal vziať plnú zodpovednosť sám na seba!“

Každý biskup, každý katolík a každý Slovák musí vysloviť jasné a osobné „NIE“ islamizácii! Núti k nej Brusel kvótami a podobne i Vatikán s Františkom! Napriek tejto zrade je treba pred Bohom, ktorý nás bude súdiť, povedať „NIE“ genocíde Slovenska a cirkvi! Toto je Božia vôľa! Odvolávať sa v tejto situácii na poslušnosť Františkovi je vrchol pokrytectva! Vieroučná bula Pavla IV. stanovuje: Aj keby bol pápež zvolený jednomyseľne, ale predtým zastával bludy, jeho voľba je neplatná a všetky jeho nariadenia sú taktiež neplatné! Už 15.9.2009 bola na kard. Bergoglia zverejnená anathema podľa Gal 1,8-9.

Je hanbou pre KBS, že politické vedenie (premiér Slovenska) sa na rozdiel od nich statočne postavilo proti genocíde. Čo katolíci? V tejto situácii sú vo svedomí povinní podporiť politikov, ktorí v krízovej chvíli urobili hrdinské gesto.

Vyzývame rodiny i jednotlivých kresťanov, aby sa doma modlili svätú hodinu od 20-21:00! Nech robia pokánie a prosia Boha o vytrvalosť pre svojich politických predstaviteľov v boji za záchranu národa, a tiež nech prosia za svojich biskupov, aby sa nebáli byť odvážnymi a svätými.

Okrem toho vyzývame všetkých veriacich i občanov SR, aby nečakali, ale manifestovali v okresných a krajských mestách, aj v hlavom meste, a tým podporili záchranu Slovenska a kresťanstva!

Kiež sa v týchto dňoch naplnia slová hymny: „Zastavme ich bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú!!“

Za Slovensko sa modlia

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu


+ Metod OSBMr + Timotej OSBMr
biskupi sekretári

Doneck, 25.9.2015

Kópie:
Prezidentom SR a ČR
Premiérovi Maďarska
Poslancom Európskeho parlamentu
Masmédiám