Šoková terapie: Poznámky o humanitární invazi do Evropy

Avatar
Původní autoři

Nicolas Bonnal
4.9.2015 Zvědavec  

Jsme posledními muži. Nietzsche

Současná invaze do Evropy je důsledkem tří podstatných faktorů:
Americké války v severní Africe a na Středním východě, války, které zničily životy a vyhnaly miliony lidí. Amerika zorganizovala a řídí ruinování Evropy, a možná i její vyhlazení, jestli Pentagon naplní své tajné přání vést smrtící válku proti Rusku. Ordo ab chaos, řád z chaosu. Jaký řád? Zeptejte se jich.

Křesťanské myšlenky zešílely: ve jménu humanitárních keců budeme napadeni a spolknuti. Papež František této temné agendě ve jménu charity pomáhá a Frau Merkel a oficiální média to vnucují evropské populaci, která je v anestezii nebo zakoukaná jinam.

Globální ekonomická agenda: Sutherland z EK, BP a Goldman Sachs vloni řekl, že naše homogennost by měla být podkopána. Tohoto údajného katolíka jen poslechli. Neboť současným cílem je hlavně zničit rasovou a kulturní homogenitu bývalé sovětské Evropy (která se nyní zdá být rájem, porovnáme-li to se současnou chaotickou noční můrou).

Myslím, že moji čtenáři, obzvláště nejsou-li Evropany, tento nepořádek chápou.

Globalizace již spirituálně a fyzicky zničila desítky zemí, nový světový řád zrušil téměř všechny arabské světy a neokolonialismus vysává to, co zbylo z tradičních a humanistických společností. Lidé jsou velkými korporacemi, které vládnou světu pomocí globální byrokracie, opět redukováni na otroky: Ikea či Nike platí pracovníkům 12 euro měsíčně. Nepotřebujete být komunistou, abyste tato fakta chápali; můžete klidně být libertariánem nebo tím, co v minulé francouzské civilizaci nazývali Honnete Homme.

Potřebovali bychom rytíře, aby nás uchránili před tímto davem. Ale jak kdysi napsal o naší barbarské buržoazní revoluci ve Francii Edmund Burke, doba rytířství je pryč.

Připomeňme si některé dobré předpovědi. Chesterton v r. 1910:

Moderní svět není zlý; v jistých ohledech je moderní svět až příliš dobrý. Je plný divokých a promarněných schopností. Když je otřeseno náboženské schéma, neutrhnou se ze řetězu jen zlozvyky. Zlozvyky se vskutku utrhnou a šíří se a škodí. Ale i schopnosti se vymknou; a schopnosti se šíří rychleji a schopnosti způsobují mnohem strašlivější škody. Moderní svět je plný starých křesťanských ctností vymknuvších se kontrole.

Takže prosazovatelé naší invaze jsou dobrými lidmi.

Merkel je dcerou luteránského pastora a je samozřejmě plná dobrých úmyslů. Nemá děti a samozřejmě chce, aby její uspalí Němci bušili do darebných Řeků, kteří mohou za všechnu bídu světa. Rozšiřování humanitárního feminismu je důležité také.

Chesterton ve své skvělé knize o Americe napsal:

A protože nemohou být žádné zákony nebo svobody v jeslích, rozšiřování feminismu znamená, že by nemělo být více zákonů nebo svobod ve státě, než je v jeslích. Žena ve skutečnosti nepovažuje muže za občany, ale za děti. Může, je-li humanistkou, milovat celé lidstvo; ale nerespektuje ho.

Můj starý přítel Jean Raspail v r. 1973 napsal slavnou knihu Tábor svatých (užitečné narážky na knihu zjevení). Ačkoliv je dobrým křesťanem, věděl, že římsko-katolická církev náš kontinent podkope, nyní je dobrým vazalem amerického nového řádu. Ve své knize líčí (za vyprávění o brutální a masivní invazi) reakci brazilského papeže jménem… Benedikt XVI.

Vatikánské zdroje právě předaly médiím, ani ne před deseti minutami, prohlášení jeho svatosti papeže Benedikta XVI, oficiální text následujícího znění. Cituji: „Na tento dobrý pátek, den naděje křesťanů na celém světě, prosíme naše bratry v Ježíši Kristu, aby otevřeli svá srdce, duše a bohatství světa všem těm chudým nešťastníkům, které bůh seslal klepat na naše dveře. Mimo charity není jiné cesty, které by se křesťan měl držet. A charita není zbytečné slovo. Nelze ji ani dělit, ani po kouskách měřit. Je to vše, nebo nic. Nyní je konečně naše hodinka. Hodinka, kdy my všichni musíme nechat stranou onen polovičatý duch, který dlouho způsobuje, že naše víra ochabuje. Hodinka, kdy všichni musíme reagovat na výzvu k univerzální lásce, za kterou náš pán zemřel na kříži, a v jehož jménu povstal z mrtvých.“

Raspail měl pravdu a římsko-katolická církev vybízí k invazi do Itálie ve jménu věčné štědrosti a ohavné charity.

Dodává, že nesmíme věřit ani naší armádě:

Ach ano, armáda! Všechny ty tisícovky mužů, důstojníků a generálů! Slova, pánové, nic víc. Slova navléknutá do uniforem, skrývající svoji slabost za maskou vojenské oceli, připravena při první známce akce utéct. Po věky to nebylo nic jiného, než armáda na ukazování. Nikdo skutečně neví, co může, nebo nemůže dělat. Protože nikdo se neodváží ji použít, ze strachu že by se ukázalo, jaká bezcenná fraška to je. Vidíte, pane, i armáda vás nechá na holičkách.

Francouzská armáda zničila Libyi nebo Sýrii a nyní je připravena zničit Rusko a následně to, co zbude z bílé rasy. Našim vojákům je to fuk. Stejně jako britským, americkým, baltským nebo polským vojákům. Jsou příliš hloupí na probuzení a skoncují s námi.

Prostřednictvím filmů jsme byli připraveni, abychom před touto invazí kapitulovali. Bílí muži byli nepřátelskou elitou, která ovládá zábavní průmysl, považováni za provinilce, aby se usnadnila invaze. Ohledně amerického filmového průmyslu Raspail dodává:

Vezměte si například filmy. Všechny ty filmy, shlédnuté miliony a miliony lidí, založené na dlouho zapomenutých masakrech, které byly po staletích vykopány, aby splnily daný účel. Černoši, indiáni, Arabové dostávající na frak, scéna za scénou. Války o přežití, ale pozměněné na nemilosrdné pokusy vnutit vládu bílého muže. Ačkoliv dlouhodobě je Západ všechny prohrál. Nezbylo příliš vojáků z masa a kostí pro nenávidění, takže se uchýlili k fantomům minulosti. Ke kolika chcete, meze žádné nejsou. A co víc, jsou příliš mrtví na to, aby mohli protestovat. Je to předloženo jako obvinění veřejnosti, bez jakýchkoliv rizik…

Nepřátelská elita, která vládne osudu Západu, dojde svého konce.

A na konci knihy francouzské letectvo ničí to, co zbylo z francouzského odboje proti velké invazi. Jen si vzpomeňte na Merkel, která již vyhrožuje některým zdráhajícím se Němcům (měli by se cítit provinile, ano, ale kvůli tomu, co udělali Rusku…); pošlou jednotky NATO.

Proč nereagujeme, ptají se někteří. Ano, proč jsme tak v klidu?

Nedávno historik Stanley Payne v rozhovoru na téma Španělsko stručně prohlásil: „Tato země je v narkóze, pomocí televizních sraček, sportu, technologií, sádla. Politici již nejsou voleni, jen vybíráni skrytou hierarchií.“

Huxley popsal dobrovolné vězení. Národy jsou mrtvy, jsme druh odsouzený k zániku. To je důvod, proč Google připravuje pro budoucnost roboty a rozvíjí transhumánní agendu. Vědí, co z nás udělali, a z trhu, produktů, které spotřebováváme, a show, která neustále sledujeme, a zkaženého jídla, které do sebe cpeme.

Tocqueville diagnostikoval toto zlo v moderní demokracii již před dvěma staletími:

Vůle člověka není otřesena, ale změkčena, ohnuta a vedena: muži jsou jen zřídka nuceni jednat, ale jsou od jednání neustále odrazováni: taková moc neničí, ale brání existenci; netyranizuje, ale stlačuje, vynervovává, vyčerpává a blbne lidi, dokud nejsou všechny národy ničím než stádem bojácných a pilných zvířat, jejichž ovčákem je vláda.

Ale přesto se probuďte, chlapi, a nejen v Evropě. Protože západní byrokracie, které vládnou našemu světu „jsou šťastné, že nás ušetří starostí myslet a všech obtíží života“.

A žádná elita v západní historii nevykazovala tolik známek nepřátelství.
 

Ach ať nemám porobených nepřátel
Když nepřátelští cizinci vyděsili mé skály
Strašlivou pompou odvážné invaze!
Král Jan


Shock therapy: Notes on the humanitarian invasion of Europe vyšel 31. srpna 2015 na Pravda.ru. Překlad v ceně 480 Kč Zvědavec.