Spácháme také sebevraždu ?

Jiří Pálka
14. 9. 2015
Jako občan České republiky jsem zděšen a šokován vývojem utečenecké krize . EU nebrání svou jižní hranici , která se stala volně průchodná pro statisíce a do budoucna pro miliony utečenců. Zatím se nezdá, že by se nejvyšší představitelé EU pokoušeli hranici uzavřít nebo vlnu utečenců alespoň přibrzdit. Dělají přesně pravý opak toho, co by se podle selského rozumu mělo udělat.


Proto mě velice zneklidňují tyto otázky: Jak dlouho bude jižní hranice EU volně průchodná ? Kolik uprchlíků hodlá EU přijmout ? Na naší planetě jsou nejméně 2 miliardy muslimů, z nichž desetina, tedy cca 200 milionů žije v nuzných podmínkách, jejich země jsou sužovány válkami a  ztrátou základních zdrojů pro obživu. Se stále rostoucím počtem obyvatel / nekontrolovaná porodnost/ se zhoršují sociální podmínky. Jednotlivé regiony nejsou schopny uživit své obyvatele. Díky globálnímu oteplování a nedostatku vody se zmenšuje prostor pro zemědělskou výrobu. Je proto logické , že se mladí muži vydávají hledat jiná teritoria, kde by mohli žít. Vybrali si nebo jim byla vybrána za cíl Evropa, ačkoliv je dostatečně hustě obydlená. Přijde do Evropy v nejbližším desetiletí 10 milionů nebo 100 milionů nebo 200 milionů ? Začala nevypsaná válka mezi evropským obyvatelstvem a muslimskými běženci. Nebojuje se zbraněmi, ale spermatem. Kdo se namnoží více, vyhraje. Evropa tuto válku jako ovce přijala, ačkoliv v ní nemůže vyhrát. V podstatě se dá říci, že páchá sebevraždu.

Nejvyšší představitelé EU se rozhodli přijmout a přijímat podle všeho jakýkoliv počet běženců, aniž by vznesli dotaz k obyvatelům jednotlivých zemí, jestli to chtějí. A to je krajně nedemokratické. Evropa není nafukovací a ani finanční zdroje nejsou nekonečné. Kdo to bude všechno platit ? Banky a bankéři ? Asi těžko, že . Bude to platit hlavní viník rozvratu v severní Africe – USA ? Zdá se, že ani USA se nemají k tomu, aby za své vojenské intervence nesly odpovědnost. Finanční příspěvky nechystají a na své území několik milionů Syřanů také nevezmou . Mnohé bohaté arabské země v blízkosti Sýrie své hranice nekompromisně uzavřely, ačkoliv by mohli z logiky věci pomoci.Nedělají to a neudělají to.

Pomáhat se rozhodla pouze Evropská unie, respektive Německo, které hlasem paní Merkelové pozvalo běžence, aby se dali na pochod . To byla zásadní politická chyba. Německo však zjišťuje, že toto sousto je i na něj příliš velké a tak se rozhodlo, že běžence přerozdělí do ostatních zemí. Vzniká však komický příběh, běženci nechtějí do ostatních chudých zemí / Řecko, ale i Česká republika,Maďarsko, Slovensko a Polsko/ Jim jde o blahobyt nejvyšší úrovně. A to jim prozatím může poskytnou pouze Německo, Švédsko a snad i  Francie.

Zdálo by se , že se nás tento problém zatím příliš netýká. Snaha vnutit zemím EU kvóty na počty přijatých běženců rostoucí z měsíce na měsíc o další a další tisíce běženců, stále nevypadla ze hry. Naše země a celáVisegrádská skupina kvóty odmítla. Vedení EU však na nich trvá. Česká vláda se tentokrát chová rozumně. Chce pomáhat běžencům v místech konfliktu a již to dělá. Pokouší se pomáhat běžencům jinými způsoby. Současně se snaží minimalizovat přijetí počtu muslimských běženců, kteří svým náboženstvím vnášejí do křesťanskýchzemí , ve kterých se usadí, konflikt. Islám není pouze náboženství, ale je to právní a kulturní systém, který určuje nekompromisně životní styl věřících. Tento systém pravidel, jak žít , není kompatibilní s evropskou kulturou, zvyky a už vůbec ne s evropským právem jednotlivých zemí. Nač si zadělávat na problémy přijímáním velkých počtů muslimů. Proč bychom měli ohrožovat budoucí generace našich dětí ? Čím více muslimů Evropa přijme, tím menší šanci budeme mít na přežití. V této chvíli se hraje o budoucnost Evropy.

Pokud Visegrádská čtyřka udrží své území a přijme minimum muslimů, má šanci na přežití.

Uražená vrchnost EU se nám bude snažit vnutit kvóty přijímaných běženců. Bude nás vydírat , vyhrožovat, ponižovat a  urážet. Jsem alergický na volání po solidaritě /jaké ?/ i na to, že máme „držet hubu“. Pouze máme poslouchat. Ne, takhle jsem si EU nepředstavoval. Když jsme do EU vstupovali, vášnivě jsem EU hájil a byl jsem šťastný, že jsme se stali součástí Evropy. Současná EU ve mně však žádné nadšení nevzbuzuje a stále častěji se mi vkrádá myšlenka, jestli by nebylo lepší z EU vystoupit, dokud je ještě čas.

Názor, který zde definují, je jistě podle nejvyšších představitelů EU xenofobní, zbabělý a rasistický. Oni tomuto názoru nerozumí nebo nechtějí rozumět. Já zase nerozumím jejich postoji ./Povinností politika je vysvětlit občanovi a  zdůvodnit svá rozhodnutí tak, aby se s nimi ztotožnil .Pokud toho není schopný, neměl by politickou funkci vykonávat. Vedení EU nic nevysvětlilo. A co hůře: vedení EU z nás dělá druhořadé občany, kteří nemají právo se k věcem ,které oni rozhodli, vyjadřovat/Z čeho vyvěrá jejich názor ? Jsou již tak vyspělí a humánnost je prostoupila natolik , že jsou ochotni obětovat obyvatelstvo EU proto , aby pomohli několika milionům muslimů a předali jim Evropu k použití. Ale proč jsou najednou solidární , když tyto a podobné nespravedlnosti jsou součástí kapitalistického světa odjakživa. Proč proti těmto křivdám nebojovali již dříve? Proč až teď ? Co je za tím ?

Objevují se spekulace, že nejvyšší představitelé rozhodují pod tlakem mocenských struktur a lobbystických skupin. Tvrdí se, že nejvyšší představitelé jsou vydíráni, aby rozhodovali, jak rozhodují. Ale i kdyby rozhodovali podle svého nejlepšího svědomí, je tu zásadní problém. Jejich rozhodování a vnucování těchto rozhodnutí nemá míru a nemá vazbu na konkrétní realitu. Jejich rozhodování trochu připomíná „cochcárnu“ a není vedeno znalostí problému, ale pouze z ideologických pozic. A to je vždycky špatně. Jejich pohled na svět postrádá vizi, protože oni se pohybují ve virtuální realitě. Nejhorší na tom je, že oni situaci neřídí, nemají ji pod kontrolou. Realita řídí je, jsou v jejím vleku a evidentně si s ní neví rady.

Ať už je to jakkoliv,máme problém. Velký problém.V této chvíli k nám nikdo z běženců nechce jít. Nakonec ale i nepružné a zkostnatělé vedení EU pochopí, že nejde o nic jiného než „o prachy“ a tak vydají příkaz, abychom běžencům vypláceli stejné peníze, jako vyplácejí Němci . A tím končí legrace! Pokud budeme mít štěstí, tak nám EU na to přidá, ale může se stát, že to budeme platit ze svého. Nejde však jen o peníze, ale i o to, že pak na naše území může přijít nepředstavitelně velké množství muslimů, kteří zásadním způsobem změní naší zem. A to myslím nikdo z nás nechce. Ta neurčitost množství lidí, kteří by mohli přijít do naší země, je na celém jevu nejděsivější. Co s tím však můžeme udělat ?

Především by mělo být vyhlášeno celostátní referendum o tom, jestli chceme přijímat nějaké běžence. Pokud ano-jaká maximální množství ? Tím naši politici získají legitimitu svého odmítavého postoje ke kvótám.

O nějakém přijímání běženců sevšak můžeme bavit jenom tehdy, že jižní hranice EU se neprodyšně uzavře a běženci budou lustrování ještě před vstupem na území EU. Pokud k tomu nedojde, není třeba dodržovat jakékoliv příkazy EU, protože neplní základní požadavek- zárukunaší bezpečnosti a přispívá k bezprecedentnímu porušování základních zákonů.

Pak nám ovšem nezbyde , než se o naši bezpečnost postarat sami . Budeme muset založit pohraniční stráž a začít střežit naší hranici. Chápu , že není dost policistů ani vojáků. Proto by měly vzniknou dobrovolnické sbory občanů, kteří budou provozovat strážní službu na hranici. Jak to všechno vyřešit, nechť navrhnou odborníci. Máme na to tento podzim a zimu. Příští jaro musíme být připravení. Myslím, že se najde dost občanů, kteří se budou hlásit do služby. Já, ač už jsem starší pán, se budu hlásit do služby také. Bude muset proběhnouturychleně základní výcvik bez obvyklé vojenské buzerace. Musí proběhnout intenzivní racionálně cílený odborný výcvik na ochranu hranice.

Pokud by se pro tento postup rozhodla celá Visegrádská čtyřka, bylo by to naprosto ideálnía nemělo by to chybu. Jako čtyři státy budeme mít větší šanci a naději.

V reakci na tuto situaci bychom měli uspořádat druhé referendum, kde by občané rozhodovali o tom, jestli v EU setrváme nebo vystoupíme. Pokud by občané rozhodli o vystoupení, převzali bychom všechny rozhodovací pravomoce , které patří suverénnímu státu. Zachovali bychom pouze ekonomické vazby. Myslím, že EU se nás jako levné kolonie na tvorby zisku nevzdá a tuto situaci nakonec přijme. Zachováme si tedy s EU pouze volné ekonomické vazby. A budeme muset hledat urychleně nové spojence.

Stojíme před smutným faktem a nevyřčenou otázkou , zda Evropa v nejbližší budoucnosti spáchá sebevraždu nebo ne. Moc bych si přál, aby se Evropa vzpamatovala a nehodila do stoupy svou úžasnou tisíciletou historii. Zároveň si z celého srdce přeju , abychom svou rodnou zem, Českou republiku, svůj životní prostor nekompromisně hájili a nevzdali se svého výsostného práva svobodně o něm rozhodovat .