V Německu bylo nalezeno uplatnění pro migranty

Avatar
Původní autoři

11. 9. 2015    zdroj
Příliv migrantů pomůže Německu vyrovnat se se stárnutím obyvatelstva a nedostatkem kádrů v některých odvětvích. S touto myšlenkou vystoupil vicekancléř a ministr hospodářství Německa Sigmar Gabriel, jehož cituje Reuters.


“Když se nám podaří rychle naučit ty, kteří k nám přicházejí, a zapojit je do práce, pak budeme mít vyřešen jeden z hlavních budoucích problémů naší ekonomiky – nedostatek kvalifikovaných pracovníků,” řekl Gabriel při svém vystoupení před poslanci.

Agentura uvádí, že v Severním Porýní – Vestfálsku, kde je nezaměstnanost dvakrát vyšší, než je celkový německý průměr, jsou migranti zaškolováni v technických oborech. Samotní Němci tyto pozice často odmítají a upřednostňují získání vysokoškolského vzdělání.

Podle oficiálních statistik, uváděných agenturou Reuters, bude v roce 2030 práceschopných občanů v zemi o 6 milionů méně a míra úmrtnosti přesáhne porodnost.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová