Vaše věc: Přihrávka uhlobaronům?

Avatar
Původní autoři

Zbyněk Fiala
8.9.2015  Vaše věc

V souboji o uhelné limity nejde o energii. Studie ministra Mládka ukazuje, že za čtvrtstoletí bude při plném zachování limitů stále dost uhlí, informuje Hnutí Duha.
ČR bude v roce 2040 potřebovat 150 petajoulů energie z hnědého uhlí, ale severočeské velkolomy Vršany, Jiří a Doly Nástup Tušimice budou i při zachování limitů produkovat hnědé uhlí poskytující 164 petajoulů. Ukázala to studie ministerstva průmyslu, která je podkladem pro rozhodování vlády o otázce těžebních limitů. Na existenci studie upozornila zpráva Hnutí Duha. Číslo o očekávané spotřebě pochází z vládou schválené státní energetické koncepce.

Z toho je zřejmé, že uhlí ležící za limity na velkolomech Československé armáda a Bílina nebude až do roku 2040 potřeba, píše Duha. Konstatuje, že na těchto ostatních velkolomech bude i v předpolí limitů uhlí většinou víc, než bude dle energetické koncepce potřeba.

Jak Duha dále uvádí, po roce 2040 ovšem nastane úbytek dostupného uhlí, neboť končí zmiňované velkolomy Jiří (Sokolovská uhelná pánev) a Doly Nástup Tušimice (Mostecká uhelná pánev, součást firmy Severočeské uhelné doly, a.s.). Velkolom Bílina (také součást firmy Severočeské uhelné doly, a.s.) vyčerpá uhlí před limity někdy v roce 2038.

Schválená Státní energetická koncepce však „vidí“ pouze do roku 2040. Jasně tedy ukazuje, že uhlí za limity na velkolomu ČSA potřeba není. A neprokazuje ani potřebnost prolomení limitů na velkolomu Bílina. Ekonomické studie, které si dalo zpracovat samotné ministerstvo průmyslu, naopak spočetly, že prolomení limitů způsobí státnímu rozpočtu ztrátu, neboť celospolečenské škody z pálení uhlí převýší příjmy čtyřnásobně.

Doporučení Hnutí Duha

Naše země má tak 25 let na to, aby srazila spotřebu hnědého uhlí na úroveň odpovídající budoucí produkci. Nabízí se k tomu například tato opatření:

• urychlit zavírání starých nepotřebných elektráren, které plýtvají uhlím pro výrobu elektřiny pouze na vývoz: šest nejstarších vyrábí 16 TWh elektřiny ročně, vývoz činí 17 TWh elektřiny [4];

• zvýšit investice do zateplování domů a obecně zvyšování energetické efektivity: 60 % tepla v českých budovách se dá ušetřit [5], v průmyslu lze snížit spotřebu energie o 23 % s využitím současných technologií [6] (to samo odpovídá čtyřnásobku uhelné elektrárny Počerady, která hltá téměř celou produkci velkolomu Vršany);

• nahrazovat uhelné lokální vytápění domů kotly na biomasu, solárními panely na ohřev vody či tepelnými čerpadly a snížit tak smog, který trápí český venkov;

• rozběhnout rozumné motivační schéma pro investice do větrných elektráren, které mohou v roce 2030 vyrobit víc elektřiny než uhelné zdroje v Prunéřově, Ledvicích a Tušimicích dohromady [7].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Ministr Mládek navrhuje vládě prolomit limity na velkolomu Bílina a odložit jejich jasné potvrzení na velkolomu ČSA. Přitom studie samotného jeho ministerstva a energetická koncepce ze stejné dílny ukazují, že uhlí za limity až do roku 2040 potřeba nebude. Pokud chce ministr zajistit příznivou budoucnost naší energetiky, pak by měl místo prolomení limitů přijít s návrhem na rychlejší zavírání starých a plýtvavých uhelných elektráren, výměnu uhelných kotlů způsobujících smog, posílení energetické efektivity budov i v průmyslu a rozběhnutí investic do obnovitelných zdrojů elektřiny.“

Poznámky:

[1] Státní energetická koncepce ČR: http://download.mpo.cz/get/52826/60155/632395/priloha004.pdf, str. 105

[2] Analýza potřeby dodávek hnědého uhlí pro teplárenství s ohledem na navržené variant úpravy územně-ekologických limitů těžby: http://download.mpo.cz/get/53118/60568/634491/priloha002.pdf , str. 33

[3] Těžba uhlí za limity se nevyplatí. Vyplývá to z nové studie ministerstva průmyslu a obchodu: http://hnutiduha.cz/aktualne/tezba-uhli-za-limity-se-nevyplati-vyplyva-z-nove-studie-ministerstva-prumyslu-obchodu

[4] ČR – 7. největší světový exportér elektřiny – vyváží 17 TWh elektřiny ročně. Výroba elektráren Počerady, Mělník, Tisová, Hodonín, Dětmarovice a Chvaletice je celkem 16 TWh.

[5] Studie potenciálu úspor energie v obytných budovách do roku 2050: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/uspory_obytne_budovy_final_v3.pdf

[6] Studie možností úspor energie v českém průmyslu, EkoWATT pro Hnutí DUHA: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/moznosti_efektivnosti_prumysl.pdf

[7] Analýza větrné energetiky v ČR, Komora OZE: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2015/03/analyza_vetrne_energetiky.pdf

Přehled výroby uhelných elektráren: http://cozpserver1n2.jinonice.cuni.cz/wp/12/01.pdf (str. 15)