Česká vláda vzkazuje občanům: Když referendum, tak buď nezávazné, anebo žádné, protože to neumožňuje zákon

Avatar
Původní autoři

18. 10. 2015 Wertyz Report
Česká vláda v pondělí schválila návrh Zákona o celostátním referendu. Občané České republiky tak budou mít konečně možnost něco zvrátit, ale jen na oko. Jak se totiž ukázalo, návrh ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřího Diennstibera je výsměch demokracii. Posbírat 250 tisíc podpisů během šesti měsíců nebude vůbec snadné a Dienstbier navíc sám prohlásil, že nepůjde např. vypsat referendum o vystoupení z Evropské unie. 

Jinými slovy, takový zákon je absolutně k ničemu a vládnoucí kruhy nám tímto sdělují: Pokud referendum, tak buď nezávazné, anebo žádné, protože to neumožní zákon. Český stát tímto postrádá jakýkoliv význam, protože zvolení představitelí rozhodují o něčem, co si občané nepřejí, a ještě jim zakazuje se tomu postavit v referendu.

Návrh zákona upravuje sice obsahuje dvě varianty, vládou byla schválena ta druhá. První varianta zakazovala hlasování jen o základních právech a svobodách a státním rozpočtu a ve věcech znamenajících zásah do právní úpravy nebo správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění. Druhá varianta, která byla schválena vládou, zakazuje:

1) V referendu lze rozhodovat o věcech vnitřní nebo zahraniční politiky státu s výjimkou rozhodování o

a) základních právech a svobodách,

b) státním rozpočtu a ve věcech znamenajících zásah do právní úpravy nebo správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění,

c) změně podstatných náležitostí demokratického právního státu,

d) porušení závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva,

e) ustanovování jednotlivých osob do funkcí a o jejich odvolávání z funkcí,

f) individuálních právech a povinnostech

2) Referendem nelze schvalovat právní předpisy

K čemu tedy takový zákon je, když ministr Dienstbier prohlašuje, že nepůjde hlasovat o vystoupení z EU? To znamená, že nepůjde hlasovat také o vystoupení z NATO nebo jakékoliv jiné mezinárodní organizace, žádný politik nepůjde občany odvolat, nepůjdou přehlasovat závazky plynoucí z mezinárodních smluv a nepůjde udělat referendum o klíčových společenských otázkách jako je např. adopce dětí homoseuxálními páry, což má Dienstbier také v plánu, nebo přijímání uprchlíků apod. Zákon také nezmiňuje, co jsou „podstatné náležitosti demokratického státu.“ To už si asi každý bude muset domyslet, protože jde o velice široký pojem.

Návrh tohoto zákona nám také ukazuje, jak moc naši vládci nesnáší referenda. Koncem května sklidil výsměch ministr financí Andrej Babiš, když prohlásil, že by mělo o přijetí eura v České republice proběhnout „nezávazné referendum jen tak pro ověření.“ Takové referendum by bylo absolutně zbytečně a stát by za něj vyhodil oknem stovky milionů korun.

Pokud už budete mít to štěstí a během šesti měsíců posbíráte 250 tisíc podpisů, tak nemáte vyhráno, protože vláda musí zjistit,, zda byly splněny všechny podmínky. Návrh uvádí: „Vláda se do 90 dnů ode dne podání návrhu na konání referenda usnese, zda jsou splněny podmínky pro podání návrhu na konání referenda…“ Pokud vláda návrh schválí, pošle ho Ústavnímu soudu, který určí, zda je v souladu s Ústavou a tímto zákonem: „Jsou-li splněny podmínky pro podání návrhu na konání referenda podle čl. 4, vláda do 90 dnů ode dne podání návrhu na konání referenda může podat Ústavnímu soudu návrh, aby posoudil, zda je návrh na konání referenda v souladu s tímto ústavním zákonem a zákonem podle čl. 11.“

Jinými slovy, takový zákon je absolutně k ničemu a vládnoucí kruhy nám tímto sdělují: Pokud referendum, tak buď nezávazné, anebo žádné, protože to neumožní zákon. Český stát tímto postrádá jakýkoliv význam, protože zvolení představitelí rozhodují o něčem, co si občané nepřejí, a ještě jim zakazuje se tomu postavit v referendu.

zdroj:
WertyzReport byl založen v roce 2011 během války NATO v Libyi.