Český překlad Závěrečné zprávy z vyšetřování katastrofy MH 17 – III (doplněno o video z rekonstrukce)

Avatar
Původní autoři

vybral, přeložil a okomentoval JF
22.10.2015 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com 
 

Pokračujeme v našem seriálu překladů podstatných informací a shrnutí ze Závěrečné zprávy o vyšetřování sestřelu MH 17


Obsah
Obsah1MH17211

Obsah3 Obsah4 Obsah5Obsah6

3. Analýza

3.2.1. Kvalifikace posádky:

– posádka měla všechna potřebná oprávnění a zdravotní osvědčení

3.2.2. Letuschopnost letounu:

– vyšetřovací komise nenalezla žádné známky toho, že by při odletu ze Schipholu nebyl letoun v letuschopném stavu. Nebyly známy žádné technické závady, které by mohly ohrozit bezpečnost letu.

3.3. Let do okamžiku přerušení:

– předletová příprava proběhla podle předepsaných pravidel a procedur

– hmota a centráž letounu byla v předepsaných mezích

– neexistovala žádná omezení vzdušného prostoru, která by měla vliv na letovou linii

3.3.2. Provedení letu:

– rozhodnutí posádky nevyhovět požadavku orgánů řízení letového provozu o zvýšení letové hladiny z FL330 na FL350 bylo shledáno jako normální.

3.3.2.2. Horizontální profil letu:

– s výjimkou odchylky, požadované posádkou k vyhnutí se špatnému počasí, letoun letěl po plánované trase, v letové cestě L980 napříč Ukrajinou. Největší odchylka od středu letové cesty byla 6.5 NM, což je pokládáno za normální.

3.3.2.3. Letová data:

– Záznamník letových dat obsahoval data letu MH17. Při analýze dat letu dne 17.7.2014 nebylo zaznamenáno žádné varování týkající se letounu nebo motorů.

– Data ukazují, že až do okamžiku 13:20:03 bylo vše normální.

3.3.2.4. Posádka:

– Posádka řídila letoun správně

– Neexistuje žádný důkaz, že by posádka neřídila letoun správně nebo že by schopnosti prvního důstojníka byly ovlivněny alkoholem, drogami nebo léky.

3.4. Okamžik přerušení letu:

– Záznam hlasů v kabině končí náhle. Krátký vrchol v posledních 20 ms je vysoce energetická zvuková vlna. Triangulace signálu ukazuje, že zvuk přišel zvenčí, z pozice nad levou stranou letounu a zepředu dozadu.

– Zvuk, zapsaný v posledních 20 ms záznamu hlasů v kabině, nebylo možno zjistit ve formě dat o zrychlení na záznamu letových dat.

3.4.2. Data sledovacího radaru:

– nezpracovaná data UkSATSE a video GKOVD ukazuje MH v přímém letu v hladině FL330 až do 13:20:03

– na obou radarech byly zjištěny prodloužené stopy (coasting track) v čase 13:20:03 a později

– na radaru GKOVD jsou v čase 13:20:47 až 13:21:08 a 13:21:18 až 13:25:57 vidět cíle, které lze považovat za padající části letounu

– poskytnuté radarové informace ukazují, že jediné letouny poblíž MH17 byly tři civilní letouny. Není žádný důkaz o jiném letovém provozu v blízkosti MH17.


3.4.3. Určení událostí okolo 13:20:03

– oba záznamníky ukončily záznam v čase 13:20:03 kvůli přerušení napájení elektrickým proudem.

– pevný vysílač ELT byl aktivován podélnou decelerací 2.0 až 2.6 G. Jeho signál byl poprvé zachycen mezi 13:20:35 až 13:20:36. Z logiky systému plyne, že byl aktivován mezi 13:20:05 a 13:20:06 

3.5.1. Vnější příčiny:

– přerušení letu nebylo způsobeno vnější příčinou jako je zásah bleskem, meteoritem a podobně.

3.5.2. Vnitřní příčiny:

– tvar 2.3 ms trvající zvukové vlny neodpovídá tvaru zvukových vln spojených se strukturálními poruchami nebo s explosivní dekompresí, jaké byly zjištěny při jiných dřívějších katastrofách.

– přerušení letu nenastalo následkem výbuchu palivové nádrže

– přerušení letu nenastalo rozpadem točivých částí motoru

– přerušení letu nebylo způsobeno výbuchem uvnitř letounu

– na palubě letounu nebyl náklad označený jako nebezpečný a nebyly nalezeny žádné stopy ohně, způsobeného nebezpečným nákladem

– přerušení letu nebylo způsobeno ohněm na palubě

3.5.3. Poškození zvnějšku:

– poškození přídě letounu a kabiny posádky ukazuje, že došlo k mnohonásobnému průniku vysoce energetických objektů do letounu

– trasování poškození ukazuje na ohnisko vlevo nahoře před letounem

– trosky letounu vykazují přes 350 zásahů vysoce energetickými objekty zvnějšku letounu. Známky zásahů jsou koncentrovány v pásu kolem levé strany trupu počínajícím poblíž oken 2 a 3 kabiny posádky. Směrem dozadu koncentrace klesá a končí před dveřmi 1L. V místě největší koncentrace je kolem 250 známek zásahu na metr čtvereční.

– kolem kabiny byly nalezeny známky výbuchu ve formě trhlin a očazení. Některé přední panely trupu jsou prohnuté v důsledku výbuchu. 

Vlkovy poznámky:

3.3.2.2. Horizontální profil letu:

Takže máme vysvětlení změny trasy letu – na žádost posádky! Tím pokládám spekulace vedené tímto směrem za uzavřené! A vysvětluje to i snímek čtyř letadel v oblasti, kde jedno letící na druhé straně koridoru , oproti třem na stejné straně jako MH 17 si to jasně namířilo přes oblast bouřky.

3.4.3. Určení událostí okolo 13:20:03

Mate mne to náhlé ukončení provozu záznamu černých skříněk!!! Kvůli přerušení napájení! Nevím o jejich konstrukci nic, ale ony nemají autonomní baterie? Když údajně mají vydávat radiový signál po určitou dobu, aby byly snáze v podobných případech nalezeny – viz pátrání po MH 370. Kde se, kromě jiného pátralo daleko přes limit těchto baterií, ačkoli následně se přišlo na to, že právě tyto baterie byly prošlé! Viz:

http://zpravy.idnes.cz/rok-od-zmizeni-letu-mh370-0se-/zahranicni.aspx?c=A150308_083306_zahranicni_zt

Nějak se mi nechce věřit, že by nebyl možný provoz zapisovačů nějaký čas po vypadnutí standardního napájení ze sítě letadla. A i tohle mi přijde docela podivné. Obvody jsou minimálně zdvojeny, možná ztrojeny a ony najednou vypadnou. Po něčem, co funguje jako výstřel z brokovnice? Při výbuchu na palubě bych tomu rozuměl. Ale při zásahu BUKem?

3.5.3. Poškození zvnějšku:

Takže něco přes 350 průstřelů??!!! Když Iljušin po ruské rekonstrukci je jako řešeto? Co je špatně?

A ještě se musím vrátit k včerejší části. Mezi mnou a JF probíhá soukromá velmi intenzivní diskuse nad zprávou. Včera jsem konstatoval, že se mi rozsev trosek letadla na území o 50 qkm zdá dosti velký a že by mne zajímalo srovnání s Lockerbie. JF to našel jeho výstup je následující:

Dle expertiz bylo použito k detonaci něco mezi 340 až 450 gramů Semtexu (https://cs.wikipedia.org/wiki/Semtex). Trosky letadla byly rozptýleny na území celkem 845 kilometrů čtverečních, k čemuž přispěl vítr o rychlosti 190 km/h.

Přední část letadla se od trupu oddělila během pouhých tří sekund od výbuchu.

Takže z mého hlediska tato pochybnost definitivně padá!!!

Dolpněno o video (v ruštině) shrnující ruské rekonstrukce výbuchu. Výsledek – šlo o raketu BUK staršího typu, která již delší dobu není používána ruskou armádou ale je stále ve výzbroji ukrajinské armády a dále určení místa odpalu rakety, které v té době bylo v držení ukrajinské armády.