Český překlad Závěrečné zprávy z vyšetřování katastrofy MH – I.

Avatar
Původní autoři

vybral, přeložil a okomentoval JF
20.10.2015  Kosa zostra
Vlkův úvod:

Jak už bylo anoncováno včera, dneškem počínajíc bude Kosa každý den přinášet po takových 8-12 dní za sebou zásadní zjištění ze Závěrečné zprávy o tragédii MH17. Nikoli celou Zprávu. Ale vždy jen překlad těch hlavních zjištění, které v příslušné kapitole nebo podkapitole shrnul tým mezinárodních vyšetřovatelů. Nikoli vlastní úplný text kapitoly či podkapitoly. To necht si případný zájemce vyhledá sám na originálu zprávy. S JF jsme se po určité vzájemné diskusi shodli na této verzi. Byly totiž ještě jiné – existuje i jeho verze, která k tomuto obsahu dodává ještě obrázky a grafiky. Což by mělo za následek, že by jeden článek místo nějakých 7-8 stran měl rozsah stran dvaceti.

JF ke každé kapitole nebo podkapitole připojí ještě pár svých stručných poznámek, které ho napadli při tvorbě překladu. Což považuji z a velmi správné protože to poukazuje na sporná nebo nejasná místa. Kterých by takový materiál jakým je Závěrečná zpráva měl obsahovat co nejméně, v ideálním případě žádné.

Každý jednotlivý díl bude jak zařazen do autorské rubriky JF, tak paralelně do nově vytvořené rubriky MH17- Vyšetřovací zpráva, aby byl pro kohokoli vždy snadno přístupný, pokud se ke Zprávě bude potřebovat, z jakéhokoli důvodu, vrátit. Znovu připomínám pravidlo pro přetiskování z Kosy – každý , necht si volně poslouží, ale at také zásadně uvede původní zdroj a to v úplném tvaru s indexem konkrétní stránky a nikoli komprimovaný řetězec typu Odkaz. ten sice vypadá skvěle v textu, ale JF a Kosu poškozuje.Detaily jsou uvedeny v Pravidlech prostoru.

Až vyjdou všechny díly Zprávy v téhle verzi, máme v plánu s JF, že do složky MH17- Vyšetřovací zpráva uložíme tu verzi s obrázky a grafikou.

Už nyní si dovolím veřejně poděkovat JF za gigantickou práci, do které se pustil a která mu nemůže být nijak honorována. Jen vašimi hvězdami.

Ještě jeden technický detail – první dvě stránky každého textu budou vždy stejné – bude to překlad obsahu zprávy. A denní téma v tomto obsahu bude vyznačeno barevně. Abyste věděli , co vás v konkrétním dnu čeká.

Obsah
Obsah11 Obsah2 Obsah3 Obsah4 Obsah5Obsah6

2.5. Informace o posádce
2.5.2. Způsobilost posádky:
Podle dokumentů a informací poskytnutých Malaysia Airlines měla posádka veškerá oprávnění k provedení letu. Posádka se skládala ze dvou kapitánů, dvou prvních důstojníků a  jedenácti palubních průvodčích (2 směny).
2.6.2. Způsobilost letounu:
Podle obdržených dokumentů a informací byl letoun při odletu z letiště Schiphol v letuschopném stavu, se třemi drobnými technickými závadami, zaznamenanými v palubním deníku.
Letová dokumentace ukazuje, že letoun byl připraven k odletu z letiště Schiphol s 283 cestujícími, 17.751 kg zavazadel a 96.500 kg paliva. Letový plán byl řádně vyplněn. Posádka dostala potřebný prováděcí letový plán, NOTAMy, informace o nákladu a  informace o počasí.
Hmotnost a centráž letouny byly v předepsaném rozsahu.
2.7.4. Počasí:
Předpověď počasí ukazuje, že počasí nad východní částí Ukrajiny zahrnuje možnost bouřek. Skutečné počasí bylo v  souladu s předpovědí.
2.9.4. Letová omezení:
V okamžiku katastrofy letěl let MH17 v  letové hladině FL330 v nijak neomezeném vzdušném prostoru letové oblasti FIR Dnipropetrovsk (UKDV) ve východní části Ukrajiny.
2.9.5.1. Poskytnutá radarová data:
– primární, nezpracovaná data: Ukrajina – NE, Rusko – NE
– primární, zpracovaná data: Ukrajina – NE, Rusko – NE
– sekundární sledovací, nezpracovaná data: Ukrajina – ANO, Rusko – NE
– sekundární sledovací, zpracovaná data: Ukrajina – ANO, Rusko – NE
– ADS-B data: Ukrajina – ANO, Rusko – NE
– jiná data:
– Ukrajina – video ukazující zpracovaná sekundární data na obrazovce
– Rusko – video ukazující zpracovaná primární a sekundární data na
obrazovce
2.9.5.2. Radarová data Ukrajiny (UkSATSE) a Ruské Federace (GKOVD):
– nezpracovaná data UkSATSE i video GKOVD ukazují MH17 na přímé linii na hladině FL330 až do času 13:20:03
– video obrazovky GKOVD ukazuje MH17 i po 13:20:03 a rovněž ukazuje primární cíle poblíž MH17 až do času 13:25:57
– podle radarových dat byly v okamžiku 13:20:03 ve stejné oblasti jako MH17 další tři civilní letouny. Dva z  nich letěly na východ, jeden na západ. Nejmenší vzdálenost nejbližšího z  nich v čase 13:20 byla 33 km.
2.9.6. Komunikace:
– poslední komunikace MH17 začíná 13:19:56 a končí 13:19:59
– poslední radiokorespondence z centra řízení letového provozu Dněpropetrovsk (Dnipro Radar) začala 13:20:00 a  skončila 13:35:50. Posádka na tuto korespondenci neodpověděla.
– službou řízení letového provozu nebylo přijato žádné tísňové volání od MH17
2.9.7. AWACS:
– letouny NATO AWACS nemají k disposici žádné informace, které by nějak souvisely s vyšetřováním případu MH17
2.11.3. Zapisovače letových dat a hlasů v kabině:
– oba zapisovače byly zajištěny a oba obsahovaly použitelné záznamy. Oba záznamy končily náhle v čase 13:20:03
– na záznamu hlasů v kabině nebyly nalezeny žádné varovné signály nebo zvuky malfunkce systémů letounu a v  komunikaci posádky nebylo objeveno nic, co by ukazovalo na poruchu nebo stav nouze až do okamžiku přerušení záznamu.
– na posledních 20 milisekundách záznamu z kabiny byly objeveny dvě zvuková maxima (peaks)
– na záznamu letových dat nebyl objeven žádný záznam poruchy nebo varování
– parametry obou motorů byly až do okamžiku katastrofy normální, bez varovných signálů
2.11.4. Záznamník s rychlým přístupem (Quick Access Recorder, QAR):
– Záznamník nebyl nalezen.
2.11.5. Nouzové lokátory (Emergency Locator Transmitters, ELT):
– letoun byl vybaven dvěma ELT, jedním pevným, druhým přenosným. Ani jeden z nich nebyl nalezen
– pevný ELT byl aktivován a jeho signál byl zachycen 13:20:35 až 13:20:36. Signál z přenosného ELT nebyl zachycen.
– pevný ELT signalizoval polohu v místě dopadu č.4 až do času 11:48:06 dne 18.7.2014
2.11.6. Jiná data z letounu:
– k disposici by mohly být data přenášená radiem (VHF) a data přenášená přes satelit (SATCOM). Oba přenosy vyžadují elektrickou soustavu letounu v chodu. Přenášejí se data o  letounu, o motorech a jednotce APU, o posici a letové dráze letounu a  další.
– žádná data nebyla zachycena po čase 13:20:03
Poznámky JF k tomuto dílu:
– 2.7.4. Počasí: družicové foto ukazuje téměř 8/8 oblačnosti. Z toho ovšem plyne, že hojně prezentovaná „důkazní“ fotografie kouřové stopy za raketou Buk na jasné modré obloze musí být z jiného dne!
– 2.9.7. AWACS: tomu se sotva dá věřit!
– 2.11.4 Důležitý záznamník asi nikdo moc intenzivně nehledal. Záď trupu byla přece z větší části nalezena!
– 2.11.5. Pevně nainstalovaný vysílač ELT zřejmě někdo z vraku ukradl!
Pokračování zítra!