EPA a Monsanto vždy věděly, že Round-up je smrtelně jedovatý. Odhalují to nově otevřené dokumenty.

Avatar
Původní autoři

14.10.2015 Zvědavec

Pokud berete veškeré své zpravodajství z oficiálních médií a z infohumoru kabelových televizí, pak pravděpodobně nevíte, že glyfosát (aktivní složka herbicidu Round-up) byla spojena s rakovinou. Světová zdravotnická organizace v březnu uvedla, že glyfosát je pravděpodobně karcinogen, a Kalifornie ho jako takový bude brzy označovat.

Odkojenec masmédií nebude rovněž zřejmě vědět, že dlouhodobé vystavování se glyfosátu – dokonce i nepatrným množstvím, považovaným EPA za „bezpečné“ – může vést k poškození jater a ledvin.

„Bezpečná“ hladina glyfosátu pro pitnou vodu v USA byla v r. 1994 stanovena na 0,7 ug/l, a nebyla revidována, navzdory tomu, že během těch let studie ukázaly toxicitu glyfosátu. Pro srovnání činí bezpečná úroveň Evropské unie u glyfosátu v pitné vodě 0,1 ug/l.

Několik zemí používání tohoto herbicidu zakázalo nebo omezilo a další vyspělé země zvažují zákonný zákaz.

Nikde glyfosát není tak silně rozšířen, jako v USA, které používají 20% Round-up na světě, či více než 280 milionů liber ročně. Tato neuvěřitelná čísla souvisí s faktem, že GMO „Round-up Ready“ odrůdy Monsanto tvoří nyní většinu kukuřice a sóji pěstovaných v USA. To přineslo obrovské zisky nadnárodní korporaci, která nyní kontroluje obrovskou část světových dodávek potravin.

Jak je prováděn další výzkum, zjišťujeme, že glyfosát je mnohem jedovatější, než jeho výrobce, Monsanto, spolu se zkorumpovanými federálními agenturami, tvrdí.

Nyní byl tento velký podvod potvrzen.

Před čtyřiceti lety začal tento biotechnologický gigant s vlastním výzkumem glyfosátu a tyto studie byly právě uveřejněny. Dokumenty odhalují, že Monsanto vždy věděla o nebezpečnosti glyfosátu pro lidské zdraví.
0000„Nyní existuje obrovská hromada důkazů, jak na vědeckém, tak právním základě, že Monsanto ve skutečnosti provedla v 70. a 80. letech řadu studií jedovatosti a zdravotních rizik glyfosátu a záměrně tento výzkum zatajila před nezávislým a veřejným přešetřením a ověřením.“00000

Stejně udivujícím je fakt, že tento výzkum byl předán EPA, která jej zatajila před veřejností na žádost Monsanto učiněnou na základě obchodního tajemství.

EPA seděla na těchto dokumentech po desítky let, ale obětavost nezávislého vědeckého výzkumníka Anthony Samsela tento závoj tajemství prolomila. Poté, co se neúspěšně pokusil získat přístup prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, dokázal Samsel získat výzkumné dokumenty prostřednictvím své senátorské funkce.

Samsel a jeho spoluvyšetřovatelka, dr. Stephanie Seneff z MIT, analyzovali 15,000 stran vědeckých dokumentů s kompletním výzkumem glyfosátu Monsanto. Došli k závěru, že tvrzení Monsanto ohledně bezpečnosti jsou jasně podvodná a že firma věděla, že glyfosát je zodpovědný za různé druhy rakovin a selhání orgánů.

Když výzkum společnosti prokázal negativní účinky, použila společnost řadu podvodných fíglů, aby tyto závěry zakryla a zastřela, aby nefunkční EPA jen souhlasně přikývla.

„Monsanto chybně interpretovala údaje a záměrně tutlala údaje, aby dostala produkt (glyfosát) na trh,“ řekl Samsel v rozhovoru.

Samsel a Seneff předloží svá zjištění v recenzovaném dokumentu schváleném ke zveřejnění tento měsíc, s názvem Glyfosátové cestičky k moderním nemocem IV: Rakovina a související patologie.

Mezitím analytik Richard Gale a dokumentarista Gary Null poskytli komplexní přehled devastujících zjištění vědců.

„Aby se minimalizovala a vyrušila negativní zjištění, Samsel vysvětlil, že Monsanto se spoléhala na dřívější historické zvířecí kontrolní údaje, toxikologický výzkum na laboratorních zvířatech zasažených rakovinou a selháním orgánů, a zcela nijak nesouvisející s glyfosátem. V některých případech měla kontrolní zvířata onemocnění ledvin, jater a slinivky. Mnoho z vlastních studií Monsanto vyžadovalo zahrnutí irelevantních studií, aby se zrušily škodlivé výsledky. To je zcela běžný zvyk v oboru, obzvláště v toxikologii. Umožňuje korporacím maskovat nežádoucí výsledky a tvrdit, že pozorované nemoci jsou spontánního původu, bez známých kauzálních faktorů. Často se Monsanto spoléhala na tři externí kontrolní studie, aby se negovaly negativní účinky její jediné vlastní studie. Samsel našel další údaje Monsanto, kde bylo potřeba 5, 7 a v jednom případě až 11 irelevantních studií, aby se zmenšila závažnost jejích vlastních zjištění. Ve skutečnosti dostal glyfosát povolení na základě pochybné tabákové vědy. Ignorováním vztahu příčiny a následku u vzniku řady rakovin a dalších život ohrožujících nemocí v mnoha vlastních výzkumných testech Monsanto aplikovala radikální vědecké požíračství, které ji přineslo desítky miliard dolarů.

Navíc studie Monsanto obsahovaly dávky od nízkých po vysoké. Samsel zjistil, že nízké dávky glyfosátu jsou stejně toxické, ne-li toxičtější, než vyšší dávky. Společnost později zastavila testy s nízkými dávkami a spoléhala se pouze na vyšší dávky, protože u nich se obvykle předpokládá, že mají vyšší toxikologická rizika. Samselova zjištění byla nedávno potvrzena studií uveřejněnou v srpnovém vydání Environmental Health Journal vědci Kings College v Londýně a univerzity v Caen ve Francii. Dvouletá studie zjistila, že glyfosát podávaný v ultra nízké dávce 0,1 ppb (bezpečnostní limit EU) v pitné vodě změnil přes 4000 genových shluků v játrech a ledvinách krys. Tyto změny, uvádí studie, „byly konzistentní s fibrózou, nekrózou, fosfolipidózou, dysfunkcí mitochondriální membrány a ischemií“ (14). Následně jsou nízké dávky Round-up mnohem toxičtější, než limity americké EPA.

Během let vyšetřování bioaktivity glyfosátu provedla Monsanto stovky zkoušek na myších, krysách, psech, králících a dalších zvířatech. Mezi mnoho rakovin a nemocí zjištěných vlastním výzkumem Monsanto, souvisejících s glyfosátem, patří:

Rakovina adenomu v podvěsku mozkovém
Gliomy v mozku
Sarkom mřížkových buněk v srdci
Zhoubné nádory na plicích
Rakovina slinných žláz
Metastázové sarkomy lymfatické žlázy
Rakovina prostaty
Rakovina močového měchýře
Rakovina štítné žlázy
Sarkom nadledvinek
Kortikální adenom
Šupinaté nádory kůže

U samic savců se vyskytla rakovina plic, jater, brzlíku, žaludku, nadledvinkových žláz, vaječníků, tlustého střeva, dělohy, příštítných tělísek a prsních žláz.

Samsel a Seneff také poznamenali, že Monsanto provedla mnoho dlouhodobých studií, až dvouletých, na myších a krysách. Když Gilles-Eric Seralini a jeho francouzský tým zopakovali a prodloužili délku 3 měsíční studie Monsanto na krysách krmených GMO kukuřicí na celý život zvířat, zjistili obrovský rozvoj rakoviny a nádorů, který začal po 4. měsíci studie. Monsanto nadále trvá na svých 3 měsíčních studiích coby na dostatečném důkazu bezpečnosti GMO kukuřice. Avšak důkladnost a různorodost výzkumných operací Monsanto by měly dát silný důvod pro podezření, že Monsanto podobně provedla dlouhodobé studie a ví až příliš dobře o zhoubných účincích svých pesticidů, herbicidů a geneticky upravených plodin.

Jedním z tvrzení Monsanto je, že glyfosát se v tkáních biologicky nehromadí, rychle biologicky degraduje a je vyloučen rychle tělem. V rozporu s tímto tvrzení Monsanto provedla puntičkářské studie, aby určila úroveň hromadění a orgány, tkáně a buňky, do kterých se glyfosát dostane. Glyfosát byl radiologicky označen uhlíkem 14 a podáván v 10 mg dávkách sedmi skupinám zvířat, samců i samic. Po pouhých 24 hodinách byla tato jedovatá chemikálie nalezena v plicích a veškerých tělesných tekutinách: lymfě, krvi, moči a mozkomíšní kapalině. Glyfosát se také hromadil v kostech 30 ppm a v kostní dřeni 4 ppm. Studie Monsanto byly komplexní. Zjistilo se hromadění chemikálie v červených krvinkách, štítné žláze, děloze, tlustém střevě, varlatech a vaječnících, ramením svalu, nosní sliznici, srdci, plicích, tenkém střevě, břišním svalstvu a očích.

Samsel a Seneff poznamenali, že bioakumulace ve slinivce nebyla hlášena. Proč by se tak houževnatě snažili změřit radiologicky označeným uhlíkem 14 úroveň glyfosátu ve všech dalších orgánech, tkáních a tělesných tekutinách, a pak ignorovali slinivku? Vědci věří, že to bylo záměrně.“

Monsanto vyvinula glyfosát v r. 1973, v době, kdy spousta jejích výrobků, jako dioxin, sacharin a herbicid Lasso bylo buď zakázána, nebo čelila intenzivnímu přezkumu.

Jak prodej padal a zisky se hroutily, Monsanto vsadila vše na Round-up. Prostřednictvím obrovského falšování údajů a bezskrupulózního výzkumu dostala Monsanto zelenou od zdravotnických regulátorů a přistoupila k šíření svých jedovatých produktů po celé zemi a po světě.

Pokud Samsel a Seneff dokážou protlačit svá zjištění přes vědeckou komunitu a alternativní média, mohou mít silnou pozici proti obrovsky hlasité mašinérii propagandistické sítě biotechnologického sektoru.

Zfalšovaný výzkum Monsanto a její ochotné otravování lidské populace pro zlaté tele zisku jsou zločiny proti lidstvu. Zadržování těchto usvědčujících důkazů ze strany EPA, stavění „vlastnických práv“ nad lidské zdraví, představuje rovněž ohavný zločin.

Newly Unsealed Documents Reveal EPA & Monsanto Always Knew Round-Up Was Deadly Toxic vyšel 7. října 2015 na blacklistednews.com. Překlad v ceně 579 Kč Zvědavec.