Hra končí, Evropo – přichází “Barevná revoluce”

Avatar
Původní autoři

8.10. 2015  AC 24
Pokaždé, když vidím starého dobrého George Sorose něco říkat o demokracii a  evropských hodnotách, tak vím, že se něco stane. Tak to bylo v případě Ukrajiny, když George Soros argumentoval, že demokracie je tím nejdůležitějším, i potom když říkal, že evropské hodnoty jsou nejdůležitější, a že proto musíme přijmout milion uprchlíků každý rok. Jak to skončí? Nejspíš jako obvykle: ohněm, řáděním, svrháváním vlád a  naprostou destabilizací Evropy, tj. více méně, jako to nedávno skončilo na Ukrajině. Avšak, tentokrát se budou ‚demokracie‘ a evropské hodnoty instalovat v daleko větším měřítku a s rozhodným odhodláním přinést ‚barevnou revoluci‘ ze Středního východu do srdce zmírající Evropy.

Prozatím to bylo ve všech zemích, kde se provedly ‚barevné revoluce‘, všechno jen o svrhávání vlád pod záminkou zavedení ‚demokracie‘. Tentokrát to bude jiné: islamističtí fundamentalisté zaplavující starý kontinent udělají v Evropě převrat ve jménu boje proti ‚demokracii‘. A zatím to nikdo nezkoušel ani skrývat, jen si poslechněte, co islamisté otevřeně prohlašují ve svých projevech. Nakonec, jaký je v tom rozdíl? Konec konců bude starý řád nahrazen novým. Změní se jen záminka: ‚demokracii‘ nahradí zákon Šaría.

Tentokrát půjde sociální inženýrství a la Soros a spol. ještě mnohem dále. Už to nejsou jen místní státy, kde se svrhávají vlády a instalují se loutky jako na Ukrajině. Teď, když to přichází do celé Evropy, do níž se budoucí sociální změny instalují pomocí nadcházejících vln uprchlíků. Jestli má braní uprchlíků v souladu se Sorosovou vůlí smysl, to nám může vysvětlit toto krátké video.

Takovýto běh událostí povede, eufemicky řečeno, k nárůstu napětí v Evropě na základě etnik, ekonomiky a náboženství.
Mohli bychom však i přes kulturní rozdílnosti nějak koexistovat? Prohlášení imáma Choudaryho nenechává pro tuto možnost moc iluzí.

Takovouto otázku položil Maciej Woroch z této redakce imámu Anjem Choudarymu z Británie.
‚Je vzájemné odcizování a prohlubování konfliktu jedinou možností koexistence?

‚Ne, to není otázka o tom, zda vás budeme rozvracet. Jednoho dne bude v Polsku zavedeno právo šaría, protože my věříme, že bychom měli odstranit všechny utlačitelské režimy. Pokud vám vládne někdo jiný než Alláh, tak je to forma útlaku. Díky naší politice bude váš režim odstraněn.‘

Ač lidé v Evropě pořád ještě předpokládají, že něco mohou přijmout, nebo nemusí, tak imám tento problém formuluje zcela jasně: ‚To není otázka o tom, zda vás budeme rozvracet.‘

Evropa spadla do pasti ‚evropských hodnot‘ a liberální demokracie. Soros reagoval na Orbánův plán tak, že tento plán ‚je hrozbou pro Evropskou unii kvůli odmítání hodnot, na nichž byla vybudována, a zákonů, kterými by se měla řídit.‘

Je však pilířem Evropy i bezmyšlenkovité přijímání všeho a každého bez ohledu na skutečnou hrozbu přicházející od islamistických fundamentalistů přicházejících do Evropy z ISIS?

Liberální a demokratická Evropa, o které mluví Soros, nemůže říci uprchlíkům ‚ne‘, protože to je ‚zavržení hodnot, na nichž byla vybudována, a zákonů, kterými by se měla řídit.‘ Na druhou stranu každý trochu prohnanější pozorovatel vidí, jak je ten nazdobený dort, který Evropa tak okázale nabízí, skrz naskrz otrávený. Otrávený islamistickým fundamentalismem v něm skrytým.

Avšak příčinou smrti Evropy může být i jen v samotná dávka tohoto dortu ve formě migrace (i bez islamistických fundamentalistů). Policejní zóny ‚nemožného vstupu‘ ve Švédsku to dokazují. Dodejte k tomu nové vlny uprchlíků cvičených bojovníky ISIS, co založí v Evropě své struktury, a dostaneme obrázek, který byl před nějakou dobou popsán poradcem Spojených národů Jacquesem Attalim. Evropa bude destabilizována tím, že „civilní obyvatelstvo uvízne mezi dvěma liniemi palby. Jak už bylo uvedeno, tímto tempem to nepůjde tak, že by budoucí Afrika jednoho dne připomínala dnešní Západ, nýbrž tak, že Západ bude připomínat současnou Afriku.‘

Shoda okolností? To si nemyslím.

Otázkou není, zda pomáhat uprchlíkům nebo ne. Každý myslící člověk ví, že je třeba, abyste pomáhali lidem v nouzi. Ale to, co se v současnosti v Evropě děje, není žádná pomoc uprchlíkům, nýbrž instalace ‚barevné revoluce‘ do Evropy pomocí uprchlíků. Povede to k rozšiřujícímu se konfliktu, terorismu a destabilizaci Evropy.

Až do Evropy přijdou vycvičení, zbraněmi vybavení a dobře organizovaní islamističtí teroristé, bude Evropa zcela bezmocná. Dojde k bouřím, rozkolům, vraždám a demonstracím, a to je tzv. ‚barevná revoluce‘ v evropském měřítku. Jedním slovem zopakování Ukrajiny. A kdo za to ponese vinu? Samozřejmě, že Putin. V Polsku jsem už slyšel mediální hlasy, že to Putin vytvořil ISIS, aby dobyl Evropu.

Islamisté sami znají principy liberální demokracie a evropských hodnot a dost dobře vědí, jak jich využít ke svým vlastním účelům.
‚V Polsku máte vládu liberální demokracie a nejsou v něm žádné silné vzory nebo modely. Ve vaší zemi je všechno důsledkem oddělení Alláha od státu. Všechna ta ekonomická lákadla, jako je alkohol, pornografie, gamblerství a dokonce i prostituce se stala lukrativním podnikáním a zneužívá to rozmnožovacího instinktu. Islám tyto problémy odstraní a pak už bude dost peněz na rozmnožování, zdraví a všechno ostatní. Teď žijete v systému orientovaném na vykořisťování lidí. Jediným způsobem přežití na této planetě bude učinit to ilegálním. Zavedením Islámu a Šaríi.

Vypadá to tudíž, že liberální demokracie vede k sebezničení. Po instalaci islamistů v Evropě bude ta liberální demokracie Evropy jako tzv. ‚režim‘ likvidována přívrženci Alláha.

Období prosperity a relativní spokojenosti je za námi. I období relativního míru a pohledů na válku jen přes své obrazovky evropských televizí. Teď ta ‚demokracie‘ přichází do samotné Evropy ze Středního východu: do jejích ulic, jejích obchodů a domů. Ta ‚demokracie‘, na kterou se donedávna dívala z bezpečné vzdálenosti.

Snad vstupujeme do časů, kdy zabíjení ve jménu ‚svobody a demokracie‘ na Středním východě bude nahrazeno zabíjením nevěřících v Evropě ve jménu Alláha. V tomto kontextu je jmenování Saúdské Arábie jako šéfa panelu lidských práv OSN výmluvným signálem směru, jímž Evropa nabrala kurz. Nakonec je to Saúdská Arábie, která nabídla svou pomoc s ‚řešením‘ této migrační krize postavením 200 mešit v Německu.

Instalace ‚barevné‘ revoluce v Evropě se v tomto okamžiku děje silou. Dokazují to vystěhování lidí z jejich domovů v Německu, jen proto, aby se tam ubytovali uprchlíci. Dokládá to rovněž zatýkání těch, kdo jsou proti imigraci, nebo sledování odpůrců imigrace přes různé ‚nadace‘, které to následně udávají policii.

Důkazem této cenzury je také skutečnost, že lidi s negativním přístupem k tzv. problému migrace cenzuruje vlastník Facebooku Mark Zuckerberg. Rovněž to dokládá návrh OSN na zavedení nové daně z finančních transakcí, ze které by se mělo pomáhat ‚uprchlíkům‘.

Rovněž to potvrzuje Sorosovo jmenování fondu pro boj proti tzv. ‚nenávistné mluvě‘. Nakonec to rovněž dokazuje fakt, že v Německu jsou odpůrci migrace vyhazováni z práce za komentáře na Facebooku.

Zakladatelka nadace Esther, která pomáhá syrským uprchlíkům v Polsku, Miriam Shaded, řekla, že: ‚V současnosti je to poslední „mírová“ kolonizace Evropy muslimy, aby ji dobyli, jakmile se budou cítit dostatečně silní. Více než 60 procent syrských rodin přivezených k nám, se rozhodlo v Polsku zůstat. Někteří z těch, kdo emigrovali do západní Evropy, chtějí už zpátky. Jsou vyděšeni z toho, co vidí. Mají strach o své zdraví a životy, protože Západní Evropa je plná muslimů.‘ Zpravodajské služby ve Francii, Německu a Velké Británii nejsou schopny rozlišovat mezi přicházejícími uprchlíky, kdo je kdo.

Investigativní žurnalista Witold Gadowski řekl, že: ‚Spolu s tím, jak kalifát Islamistický stát zabral většinu území bývalé Sýrie, tak syrské společnosti vyrábějící ceniny padly do jejich rukou. Dnes je kalifát schopný razit jakoukoliv měnu, ale také jakýkoliv pas, takže ti, kdo mají doklady, nemusí nutně být těmi, kdo jsou v těch dokladech. Navíc mnozí z těch tzv. uprchlíků mají odřené otisky prstů. Takže jak určíte skutečnou identitu lidí, kteří přichází do Evropy? Navíc všechny databáze v Iráku a ve většině provincií a území Sýrie byly v rukou IS. Takže tato data nejsou v mezinárodních tocích informací. Neexistuje žádná taková databáze ve Frontexu, Europolu, Interpolu. Ani Američané tyto databáze nemají.

K tomu musím dodat, že na Západ přichází i čerstvé ‚ovoce‘ revoluce na Ukrajině a la George Soros a spol. tj. neonacisté a banderovci, kteří hrají s Polskou kartou, aby se dostali do Evropy. Avšak ani to není všechno.

Polský investigativní žurnalista Witold Gadowski řekl, že: ‚Na Ukrajině bylo vybaveno ukrajinskými pasy více než osm tisíc lidí odjinud a ti teď čekají na pracovní povolení do Polska. Takže tu máme Ukrajince, kteří mluví Arabsky. Mafie tyto lidi teď pašuje a předělává je na ‚křesťany‘.

Vypadá to, že Evropa bude brzy destabilizována a la Střední východ. Cenzura médií, preventivní akce policie a orgánů zákona v Evropě čím dál více zakazují kritiku tohoto tzv. problému uprchlíků. Jakákoliv kritika agresivního islámu v Evropě bude velice ztěžována jako ohrožování ‚demokracie a evropských hodnot‘, na nichž – jak říká Soros – byla EU postavena.

To povede k větší zranitelnosti Evropanů ve vztahu k agresivnímu islámu a k více konfliktům. Výsledkem toho bude instalace velice dobře osvědčeného modelu do Evropy: Vytvoření problému – Reakce – Řešení, které by nikdo bez umělého problému nechtěl. Nakonec tedy Evropa odsouhlasí jakoukoliv skrz naskrz despocii. Doufám ale, že moje analýza je v tomto případě úplně nesprávná.
 Překlad Miroslav Pavlíček