Jason Liosatos: Volby na Západě jako očisťující lázeň

Avatar
Původní autoři

20. 10. 2015      zdroj
Pokaždé, když na Západě po volbách odcházejí předešlí prezidenti, premiéři a vlády ze svých úřadů, zdá se, jako by se jejich předchozí zločiny a vraždy tím odchodem proměnily v bílé holubičky nevinnosti. Jakoby všechny opustila paměť o tom, jaké kriminální činy a zločiny se s těmito odcházejícím pojí. Změna vedení má efekt mokrého hadru v rukách uklízečky, kterým se všechny válečné zločiny, podvody a další nezákonné a nemorální činy předchozího režimu prostě smažou.

 Jejich pachatelé přecházejí z pozic vládních do prestižních postavení, jako by byli ze svých předcházejích zločinů očistěni do běla. Např. z Tonyho Blaira, spoluzodpovědného za zničení Iráku, udělali vyslancem pro Střední východ.

Tony Blair, George Bush, Dick Cheney, Bill Clinton, Nicolas Sarkozy, Colin Powell a Hillary Clintonová odešli, a k odchodu od masových vražd a nevypověditelných hrůz, jež způsobili lidstvu, se chystají David Cameron, Obama, Merkelová a Hollande. Bez hrozby, že za ně budou voláni k zodpovědnosti či dokonce souzeni.

Sadám Husain a Kadáfi byli zavražděni bez soudu a jen na základě propagandistických tvrzení.

Tohle se musí změnit a kriminálníci Západu musí být za své pobuřující zločiny volání k zodpovědnosti jako každý jiný.

Radko Mladič, vojenský velitel bosenských Srbů, byl uvržen do vězení za to, že bránil svou zemi proti vojenskému útoku. Avšak západní politikové, kteří zamořili Střední východ ochuzeným uranem, způsobujícím lidem rakovinu, neplodnost a novorozencům nevratné defekty, a celkově zde zabili jeden milion lidí, se nemuseli zodpovídat za jedinou smrt.

Při každých volbách procházejí voliči na Západě procesem ztráty paměti o kriminálních činech, jichž se předchozí vlády dopustily. Zcela prokazatelně se ukazuje, že západní vůdci nejsou natolik psychicky vyrovnaní a duševně zdraví, aby jim mohla být svěřena pravomoc rozhodovat o věcech, dotýkajících se všeho lidstva.

Z článku zveřejněného na serveru P.C. Robertse vybral a přeložil Lubomír Man