Jsou oslavy 28. října vlastně jen vzpomínkou na nezávislost?!

Avatar
Původní autoři

Ladislav Kašuka
29.10.2015 blog idnes  

Každý rok slavíme vznik nezávislého Československa a přitom úplně přehlížíme, že bylo neústavně roztrženo a uvrhnuto do područí „nového Rakousko -Uherska“ bruselské EU! Žijeme ve Čtvrté říši!Germáni, nebo chcete-li Němci (jak evropští, tak ti američtí), vždy usilovali o ovládnutí všech Slovanů a s výjimkou Ruska, se jim to také bohužel dost často na dlouhá období dařilo!

Když vynecháme temný středověk a budeme se věnovat jen tzv. moderním dějinám, můžeme říci, že poté co Němci prohráli první světovou válku, rozpoutali díky zradě a váhavosti západu a Polska za dvě desítky let druhou s tím samým cílem, kterým bylo především vyvraždění většiny Slovanů a zotročení těch, co se jim budou hodit na těžké a podřadné práce!

Tehdy se rozhodovalo a zániku celých národů, a zatímco západ vyčkával a lavíroval, na východní frontě (v Sovětském svazu) se bojovalo v bitvách, ve kterých proti sobě na obou stranách stáli miliony vojáků a desítky tisíc kusů techniky (neporovnatelně větších, než „bojůvky“ na západní frontě). Jen díky hrdinství a nesmírným obětem vojáků Rudé armády jsme dlouhé desítky let po válce nežili jako otroci v Třetí říši, ale ve svobodném, nezadluženém a prosperujícím Československu!

Pravda, museli jsme plnit určité hospodářské a vojenské závazky vůči svým spojencům v rámci RVHP (rady vzájemné hospodářské pomoci) a Varšavské smlouvy (na rozdíl od NATO čistě obranném vojenském paktu), ale to byla jen velmi malá cena za to, že jsme všichni žili po desítky let v klidu a míru, beze strachu o to, že nás někdo napadne a neubráníme se nebo, že nebudeme mít co do pusy, či ztratíme práci a skončíme pod mostem!

Tak to šlo až do Listopadu 1989, kdy zkažené, amorální vedení KSČ (komunistické strany Československa) předalo prostřednictvím akcí řízených STB (komunistická státní bezpečnost) a západními tajnými službami za obrovskou finanční odměnu a slib beztrestnosti partičce věčně opilých „disidentů“ a kádrovým rezervám KSČ moc v zemi. Vzápětí byl nastolen kurz rozkrádání státního majetku, omezování práv pracujících a integrace do západních struktur (NATO a EU) s cílem postupné nenápadné ztráty suverenity Československa!

Celý proces začal rozdělením republiky na dvě části a skončil podepsáním Lisabonské smlouvy! Možná si to dámy a pánové neuvědomujete, ale v okamžiku, kdy pan prezident Václav Klaus pod tlakem „pravdoláskařů“ tu smlouvu podepsal, jsme ztratili svou svobodu a stali jsme se všichni součástí Čtvrté říše!

Dnes stejně jako na počátku druhé světové války už tedy mezi celosvětovou vládou germánské (anglosaské) světové populace nad zbytkem světa a svobodnou existencí států a národů na bázi vzájemné tolerance a respektování nezávislosti druhých, stojí pouze Ruská federace, která je nástupnickým státem Sovětského svazu, který tuto bitvu za nás za všechny již jednou vybojoval!

Pokud všechny ty diplomatické půtky a zástupné války, kterých ve světě vinou neustálého rozšiřování a neustávajících agresí ze strany NATO pořád přibývá, přerostou v něco většího, nezbude, než abychom se sami sebe zeptali, na čí straně budeme v tomto konfliktu stát a zda, pokud budeme bojovat jako součást Čtvrté říše a NATO proti Ruské federaci a zbytku svobodného světa, můžeme opět spoléhat na ruskou slovanskou velkorysost, s kterou nám dali svobodu v roce 1945, až Rusové díky svému hrdinství a vlastenectví i tuto válku vyhrají!