Pandořina skříňka frau Merkel a Evropské komise

Avatar
Původní autoři

Jiří Pálka

8. 10. 2015      (zasláno autorem)
Německá kancléřka Angela Merkelová zdůraznila, že plán na rozdělení 120 000 uprchlíků je jen začátek a že je nutno udělat daleko víc. Zdůraznila v parlamentě: „Jsem hluboce přesvědčena, že nestačí pouze selektivní relokace tohoto druhu, ale musí vzniknout daleko trvalejší proces férového rozdělování uprchlíků mezi členské státy.“ 
 Znamená to, že v dalších letech bude pokračovat podporovaný příliv uprchlíků, který bude rok od roku vyšší. EU bude na naše území umisťovat pomocí čím dál tím vyšších kvót více a více běženců. Pokud to neodmítneme a nezarazíme, rozplyne se naše kultura, tradice i naše právo pod náporem muslimů a jejich náboženství. Pokud rychle neobjevíme v sobě pud sebezáchovy, nemáme šanci přežít na našem vlastním území. Naše tisíciletá historie bude zničena, naše památky zbourány a my sami budeme prchat z vlastní země.
Od května letošního roku začaly do Evropy přes Řecko a Itálii denně proudit tisíce uprchlíků z islámských zemí. Vedení EU se však touto problematikou doopravdy začalo zabývat až v září. Uběhla řada měsíců, kdy vedení EU i EK spalo. Všichni jsme se domnívali, že je to neschopnost a bezradnost vedení EU. Teď už je zřejmé, že je to záměr. Dnes už víme, že proud uprchlíků je řízený a podporovaný. Je jedno, jestli toto moře běženců je řízeno a navigováno tajnými službami USA, Turecka nebo agenty „Islámského státu“, či někým jiným. Zarážející však je, že vrcholní představitelé EU s tím souhlasí a podporují to. Zřejmě se řídí nějakou doktrínou, kterou pozapomněli sdělit obyvatelům EU. Jak tedy taková doktrína může znít ? Oficiálně se prezentuje jako solidarita se strádajícími běženci. Ano- zní to hezky, ale nějak to ani paní Merkelové ani moralizujícím šéfům západních zemí nevěřím. Proč nebyli takto aktivní již před deseti lety, kdy se USA vydaly na křižácké tažení proti státům severní Afriky a rozkládaly jeden stát za druhým. I zde byli miliony strádajících a EU nic. Proč EU nepozvala Palestince do své náruče ? Proč mají některé země výjimky při přijímání uprchlíků? Proč Francie káže o nesolidárních východních zemích a sama zavírá hranici s Itálii ? Proč vyhání romské návštěvníky? Proč si snížila kvóty pouze na 30 000 uprchlíků, když na ni vyšlo vyšší číslo ? A tak by se dalo pokračovat. /Navíc vyžadovat solidaritu od občanů České republiky je asi stejné, jako žádat čerta, aby se koupal ve svěcené vodě. Na našem území byl nastolen mafiánský kapitalismus, kde pro solidaritu není místo. Proč naši dělníci nemají v německých podnicích na našem území za stejnou práci stejné mzdy jako v Německu ? Kde je německá solidarita ? Nikoho nezajímají bezdomovci umírající v mrazech. Nikoho nezajímají matky samoživitel- ky, jejichž děti si nemohou koupit školní obědy, protože na to nemají. Nikoho nezajímají důchodci, kteří se rozhodují mezi tím, jestli zaplatí nájem nebo si koupí rohlík nebo si vyzvednou lék s doplatkem. Nikoho nezajímají nezaměstnaní, ať už mladí nebo staří. Stát se k nim chová po  reformě asociála J.Drábka z TOP 09 jako k těm nejhorším zločincům. Ano, pouze silní, zdraví a bohatí individualisté mají právo na život a slabí a  chudí jedinci ať jdou k čertu. Ano, na území ČR solidaritu neznáme a nemáme ji k dispozici pro nikoho/. Ano- solidarita je pouze hezky znějící politické šidítko pro vyděšené masy EU.

Merkelová zdůraznila, že potenciální prospěch z přílivu uprchlíků je daleko větší než jakékoliv možné nebezpečí. “Výhody jsou daleko větší než rizika, musíme je prostě jen uznat a využít jich.” Bingo. Kdo tedy by mohl mít prospěch z přílivu běženců ? Občané jednotlivých zemí ? Těžko. Budou se muset dělit o práci s běženci, což bude při dnešní vysoké nezaměstnanosti ve všech zemích svízelné. Budou se muset dělit o sociální dávky, takže podle všeho dojde k jejich snížení. Bude se tím rozkládat sociální stát a za čas se úplně rozpadne. Ano, to jistě bude jeden z cílů. Občanům to přinese pouze problémy a snížení životní úrovně. V ulicích se zvýší kriminalita. Zvláště ohrožené budou mladé dívky a ženy. Policie bude rozšiřovat své řady a bude získávat čím dál tím více pravomocí. V rámci těchto pravomocí se budou omezovat jednotlivé svobody a především právo na svobodné slovo. Bude se cenzúrovat internet, aby se vedení EU a především EK lépe vládlo.

Na přílivu utečenců jistě vydělají nejrůznější ubytovatelé, majitelé hotelů a penzionů, které bude štědře platit stát z daní svých občanů. Možná, že někteří domácí obyvatelé budou vystěhováni ze státních bytů na ulici, aby se mohli nastěhovat běženci. Jakkoliv se mi to zdá neuvěřitelné, pak některé zprávy z Německa to jasně ukazují. Samozřejmě na tom všem primárně vydělají mafiánské struktury, které realizují za šílené finanční sumy přesuny milionů utečenců do Evropy. Tyto peníze podle všeho přitékají do bank ve Frankfurtu nad Mohanem. Jestli z toho vedení EU a EK něco má, se neodvažuji ani spekulovat. Ale v našem šíleném světě je možné úplně všechno.

Bude příliv běženců velkou vzpruhou pro německý a unijní průmysl? Musím odpovědět: ano bude. Ne snad, že by běženci byli takovými pracovními „lúmeny“. Když by to dobře dopadlo, pak by každý čtvrtý běženec byl schopen se zařadit do pracovního procesu. Tedy výsledek nic moc. Ale bude tu obrovský nadbytek pracovních sil a tudíž cena práce bude klesat. Celý unijní průmysl bude moci konečně začít snižovat mzdy. A o to jde. Kdyby však skutečným cílem bylo snižovat mzdy a zabezpečit pracovními silami průmysl a rozkládat sociální stát , dalo by se to udělat jistě efektivněji / při typické německé preciznosti./ V táborech na hranicích Schengenu by se provedla selekce a do Německa a vybraných států by se pouštěli pouze perspektivní běženci plus ti válkou skutečně ohrožení, aby to vypadalo dobře. To se však nestalo, jak víme. Takže musí existovat, ještě nějaký jiný kardinální důvod podpory utečeneckého exodu.

Pokud přijmu vizi, že třeba 10 let budou do Evropy přicházet ničím a nikým neomezovaní muslimští běženci, docházím k neuvěřitelným závěrům. K neuvěřitelným číslům. Za těmi již umístěnými muslimy dorazí jejich rodiny /mají na to podle azylových pravidel nárok/. Tedy každý jedinec x 10 lidí. Kolik to bude muslimů: 100 milionů nebo 250 milionů? Nevím. V některých státech /Německu/ může být koncentrace muslimů smrtelně vysoká. Důsledky? Budou vznikat muslimské regiony vedle regionů původních obyvatel. V každém regionu bude platit jiné právo. V muslimských regionech zvítězí právo šárija a jiné islámské lahůdky. V regionech původních obyvatel budou přetrvávat zbytky civilního práva 21. století. V této skrumáži zájmu, násilností a právních systémů pochopitelně přestane existovat národní stát. Bingo. O to podle všeho jde. Kdo má zájem na rozpadu národních států ? Globální kapitál. Americko-evropské nejvyšší elitě brání národní státy ve skutečně volném pohybu kapitálu, v dosahování skutečně vysokého a ničím neomezovaného zisku. Bankéři konečně rozjedou naplno své finanční virtuální hry. EU nepřestane existovat, ale skutečným vládcem se stane nikým nevolená EK, jejíž moc bude udržovaná placenou armádou a policií, proti které nebudou mít jednotlivé regiony šanci. EK nastolí jednoznačná ekonomická pravidla a jednotlivé regiony nechá svému osudu. Mám nějaké důkazy pro své tvrzení? Je to politická realita našeho světa. USA je země, která svou domácí i zahraniční politikou důsledně naplňuje zájmy globálního kapitálu. Veškerá vojenská dobrodružství na této planetě proběhla v jeho zájmu. Nejdříve se pracovalo s vizí vnutit všem státům, kam vstoupila vojenská bota, kapitalismus s některými demokratickými prvky. Jako mezinárodní šidítko to fungovalo dobře a dosti dlouho. Jenže to nevycházelo. Byznysmeni a bankéři ale zjistili, že rozložené státy – polostáty- jsou pro byznys nejvhodnější. Vzniknou nejméně dvě bojující strany / v arabském světě šíité proti sunitům/, jinde jiné znepřátelené skupiny. Oběma stranám se dají draho dodávat zbraně a levně získávat suroviny. A tak se zrodila a dopracovala doktrína rozkladu národního státu. Když se podíváme na výsledky amerických válek z tohoto pohledu, pak mají vynikající výsledky. Prakticky rozložená severní Afrika. Pouze Egypt zklamal. Zemi zachránila místní armáda, ale všem dnům není konec. Afganistán se začíná štěpit podle klanového vzorce. Ukrajina je také ukázkou skvělého výsledku, země se rozpadá na jednotlivé regiony podle načrtnuté doktríny. Místní oligarchové rozdělí zemi na několik regionů. Jenom ten Krym se vymknul, a přitom tam mohly být tak skvělé americké základny. Evropu se nepodařilo vmanévrovat do války s Ruskem, ale aspoň se vrazil mezi státy svár ohledně sankcí a celkově se podařilo Evropu ekonomicky oslabit a poškodit. A  pak nejlepší sólokapr je běženecká historie, která je podle všeho primárně namířená proti Německu. Globální kapitál nepotřebuje silné státy. A Německo se svými sociálními programy a předpisy a zákony podporujícími veřejnoprávní zájmy, je jistě trnem v oku globalistů. Myslíte, že aféra s podvodnými emisemi koncernu Volkswagen, která vypukla právě teď, je čirá náhoda? Podvádět se nemá, ale správně použitá informace ve správnou chvíli z odposlechů NSA má cenu zlatého dolu. Ani to ale ještě na Německo nestačí. Bude nutné použít nejméně ještě jeden razantní ekonomický nástroj, který konečně silný německý stát položí na lopatky. Je docela možné, že to bude energiewende. Příklon státu k obnovitelným zdrojům a vytváření podmínek pro decentralizaci energetiky je ošklivou ránou globálnímu kapitálu. Zakládají se malá energetická družstva , německá města vykupují energetické sítě a to jistě s nelibostí nesou německé energetické koncerny, které navíc musely začít zavírat jaderné elektrárny. Myslím, že by mohly vystoupit proti Německu a žádat u mezinárodních soudů vysoká odškodnění. Atd.

Z těchto úvah vyplývá, že je nutné říci dalším kvótám pro uprchlíky (které mohou přijít příští rok ve stejnou dobu) rozhodné Ne a to bez ohledu na pohrůžky a další dopady. Musíme důsledně pracovat s předběžnou bezpečnostní opatrností. Splňme požadavek EU na 3000 běženců a dál nesmíme pustit na naše území ani jednu muslimskou nohu. Pokusme se zachovat naše české území v duchu tradiční evropské kultury a původního evropského práva . Vybojujme si, aby se naše kotlina stala oázou původní tradiční Evropy. Máme na to právo! Času je ale málo ! A měli bychom pro jistotu začít připravovat diplomatické a právní kroky nutné k vystoupení naší republiky z EU.