Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci summitu prezidentů zemí V4 9. 10. 2015

Avatar
Původní autoři

9. 10. 2015
Vážená paní prezidentko, vážení páni prezidenti,
úvodem svého vystoupení bych velmi rád poděkoval panu prezidentovi Áderovi jak za velmi zajímavou organizaci našich setkání, tak za moudré moderování této diskuze. Současně bych rád ještě jednou vyjádřil hlubokou soustrast maďarskému lidu spojenou s úmrtím významného, nejenom maďarského, ale i evropského, politika a bývalého maďarského prezidenta, pana Árpáda Göncze.


A nyní k obsahu našeho jednání. Informoval jsem účastníky tohoto jednání o usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které bylo přijato velkou většinou hlasů a které odmítá systém automatického přerozdělování uprchlíků pomocí kvót. Informoval jsem rovněž o rozhodnutí české vlády vyslat jako výraz solidární pomoci vůči Maďarsku na jeho hranice symbolické vojenské a policejní jednotky. Chápeme obtížnou situaci jak Maďarska, tak Chorvatska, a věřím, že přijmeme daleko rozhodnější opatření, než tomu bylo v minulosti, protože, řečeno co nejzdvořilejším tónem, Evropská unie zatím prokázala nulovou schopnost zabezpečit své vnější hranice.

Struktura uprchlíků je samozřejmě diskuzní, protože nikdo nezměřil, kolik z nich je ekonomických, kolik prchá před válkou a kolik je džihádistů. Ti se zcela určitě nebudou nikdy dobrovolně sami legitimovat. Nicméně chtěl bych varovat před mediálním zveličováním podílu skutečných uprchlíků a skutečných Syřanů. V některých případech jsem měl dojem, že každý je Syřan, a našlo se několik tisíc falešných syrských pasů. Někteří z prezidentů, včetně paní prezidentky a včetně mě, upozornili na fakt, že mezi uprchlíky je sedmdesát až devadesát procent zdravých, mladých, dobře situovaných mužů, vybavených iPhony, kteří zřejmě své rodiny zanechali ve válečném pásmu, což nesvědčí o jejich přílišné statečnosti.

Bohužel jsou porušovány, jak jsme shodně konstatovali, schengenské i dublinské dohody, protože povinností uprchlíka je v první bezpečné zemi, což nemusí být členská země Evropské unie, požádat o azyl, který buď dostane a pak pokračuje další řízení, nebo je vyhoštěn. Takže lze říci, že vlastně všichni uprchlíci z tohoto hlediska porušují zákon.

Poslední poznámka. Pan prezident už mluvil o naší iniciativě, řekl bych společně s panem prezidentem Kiskou, diskutovat také problémy energetiky. Visegrádskou čtyřku spojuje celá sít energetických zařízení, která se bude v budoucnosti rozšiřovat. Chtěl bych jenom před citovanou pařížskou schůzkou upozornit, že Evropa se na celkovém znečišťování podílí deseti až dvanácti procenty, a je tedy zbytečné, aby se veškerá pozornost soustředila na Evropskou unii a zanedbaly se ostatní země, a myslím, že jsme se shodli i v tom, že každá země má právo samostatně si volit svůj energetický mix. Poláci samozřejmě mají zájem na využívání svých uhelných zásob. Česká republika naopak preferuje jadernou energii, o které bych chtěl upozornit, že představuje tak zvanou bezuhlíkovou ekonomiku, protože neprodukuje skleníkové plyny a nezvyšuje obsah CO2 v ovzduší, takže je k radosti našich zelených naprosto, ale naprosto, ekologická.

Děkuji Vám za Vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident České republiky, Balatonfüred, Maďarsko, 9. října 2015