Sdělení čtenářům E-republiky: Distancuji se veřejně od tematického čísla …

Avatar
Původní autoři

Květa Pohlhammer Lauterbachová
16.10.2015 E-republika

Téma uprchlíků či imigrantů rozděluje českou společnost. Rozdílné názory panují i uvnitř naší redakce. K tomuto tématu tedy jistě nebylo řečeno poslední slovo.

Distancuji se veřejně od tematického čísla E-republiky věnované problematice imigrantské krize, s jehož koncepcí absolutně nesouhlasím. Nejedná se pouze o uprchlickou krizi, nýbrž dle mého názoru a informací, které mám a na které jsem v některých článcích poukázala, krizi organizovanou a řízenou s cílem oslabit a rozvrátit Evropu. Navíc souvislost vymírání obyvatel v české kotlině a Evropě vůbec není racionální řešit imigrací, nýbrž změnou paradigmatu ekonomické teorie, která se zcela oddělila od rodiny, jak správně uvádí sociologové, například v článku Memorandum k přistěhovalectví.

Články se mnou nebyly jako členkou redakce konzultovány a byly uveřejněny bez mého vědomí.

Ing. Květa Pohlhammer Lauterbachová

……….

Vyjádření šéfredaktora:

Příspěvky s označením „redakce“ jsou publikovány se souhlasem většiny členů redakce. Nesouhlasné názory členů redakce jsou a budou na jejich žádost standardně zveřejňovány. Ctíme svobodu druhých mít na věci jiný názor. Smysl našeho snažení nespočívá v nějaké jednotné linii, ale v hledání poctivého, spravedlivého a správného řešení. Ing. Květa Pohlhammer Lauterbachová k takovým poctivým hledačům nepochybně patří, což dokazuje mj. rozsáhlou publikační činností. Za to jí patří dík, a nic na tom nemění, že ne na všem se shodneme.

Pavel Letko

Poznámka redakce Nové republiky:

S příspěvky paní Květy Pohlhamerové Lauterbachové i příspěvky dalších přispěvatelů E-republiky naše čtenáře pravidelně seznamujeme. Patří k tomu nejlepšímu co na českém svobodném internetové fóru vychází. Rozpor v jejich redakci se nijak neodrazí na pokračování ve vzájemné spolupráci, i když z některými úvahami jejich autorů nemusíme souznít.

Například naposledy se nám to stalo s přitakáním pana šéfredaktora Letka o potřebě imigrace cizinců do České republiky, která má, podle něj, vylepšit katastrofální demografický vývoj v zemi. S tímto vývodem nesouhlasíme. Domníváme se, že je potřeba uvnitř republiky vytvořit takové prostředí, ve kterém české matky a otcové mohou bez obav z budoucnosti přivést na svět a vychovat svoje vlastní děti. Příliv současných migrantů považujeme za organizovanou vlnu, kterou do pohybu dala kriminální mafie. Souhlasíme s paní Květou Pohlhamerovou Lauterbachovou, že jde “krizi organizovanou a řízenou s cílem oslabit a rozvrátit Evropu.

Pohled na migrační vlnu dnes rozděluje českou pravici i levici, tím spíš je nutná plná informovanost české veřejnosti, kterou ani korporátní média ani zglajchšaltované veřejnoprávní televize a rozhlas nejsou s to poskytnout. Většina špatných rozhodnutí má svůj počátek v nedostatečné informovanosti. Proto se s dalšími nezávislými a svobodnými weby snažíme svou prací rozšiřovat rozhled našich občanů. Přitom se plně ztotožňujeme se zásadami, které výše popsal Pavel Letko.

Související články: