Žantovský: Havel nám neustále omílal, jak jsme malí a hloupí

Avatar
Původní autoři

– rozhovor –
28. 10. 2015 

To je jinde poměrně řídce vídaná nemoc, to zlehčování hodnoty vlastního národa, říká Petr Žantovský v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz na otázku hrdosti na náš stát.
Dnes si připomínáme výročí 28.října 1918, máme být na co hrdí?, pro Prvnizpravy.cz odpovídá známý žurnalista a vysokoškolský pedagog Petr Žantovský.
 
PZ: Co se vám vybaví, když se řekne 28.říjen 1918?

Okamžik, kdy vznikla naše moderní státnost. Nepřeceňuji to, že k tomu došlo za podstatného přičinění zahraničních mocností, v jejichž zájmu bylo rozbít C.K.monarchii a mít uprostřed Evropy vděčný satelit (ostatně politika USA se od té doby příliš nezměnila, že). Podstatné bylo, že jsme se v tom meziválečném dvacetiletí mohli začít učit demokratickým návykům a procedurám.

PZ: Myslíte si, že jsme dostatečně hrdí na svůj stát nebo na rozdíl od “hrdých” obyvatel jiných států, my naše dějiny zlehčujeme?
To je jinde poměrně řídce vídaná nemoc, to zlehčování hodnoty vlastního národa. Z období po roce 1989 z toho viním především Václava Havla, který nám neustále omílal, jak jsme malí, hloupí, neschopní a odkázaní na někoho silnějšího, a že je to vlastně v našem zájmu. I kdyby měl pravdu, jako hlava státu to říkat neměl, protože mu mnozí uvěřili, a dnes sklízíme tuto setbu.
 
PZ: Jak teď říkají mnozí politici, máme se hlásit k odkazu 28.října a T.G.Masaryka?

Hlasme se především k odkazu naší kultury, je mnohem trvalejší a pevnější, než jeden, jakkoli symbolický politik.

…Po vyhlášení samostatnosti Československa se konaly ve městech i v obcích oslavy, slavnostní průvody a bohoslužby. Lid jásal nad nabytou samostatností i nad koncem války. Při těchto oslavách docházelo k ničení státních symbolů Rakouska-Uherska, ale též k ničení věcí, které habsburskou monarchii byť jen připomínaly…

 
(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch. -Petr Žantovský)