Zpravodajské služby: Integrace tolika lidí je nemožná, Německo čeká chaos

Avatar
Původní autoři

25. 10. 2015     zdrojpůvodní zdroj
Německé bezpečnostní služby mají analýzu, podle které Německo kvůli politice Merkelové upadne do chaosu, když příliš velká skupina lidí přestane dodržovat ústavu a zákony. V Německu dochází prostřednictvím nelegálních přistěhovalců k dovozu islámského extremismu, arabského antisemitismu, národních a etnických konfliktů jiných národů a jiného chápání práva a společnosti. Integrace tak velké skupiny je nemožná, uvádí dokument.


Dokument zpravodajských a bezpečnostních služeb má k dispozici periodikum Welt am Sonntag, který z něho cituje. Podle listu obavy z dalšího vývoje v Německu projevily Úřad pro ochranu ústavy, Federální bezpečnostní služby, spolkové kriminální policie a federální německá policie. „Vysoký příliv lidí z jiných částí světa povede k nestabilitě naší země. Vyrábíme prostřednictvím této přistěhovalecké politiky extremisty, obce se radikalizují, protože nechtějí přistěhovalectví v rozporu s míněním elit. Uvidíme odklon mnoha lidí od ústavnosti,“ komentoval situaci vysoký bezpečnostní úředník, jehož jméno však periodikum neuvedlo.

Podle analýzy německých bezpečnostních služeb je integrace přistěhovalců v současnosti nemožná. „Integrace stovek tisíc nelegálních přistěhovalců v Německu není možná vzhledem k jejich počtu a stávajícím paralelním společnostem,“ uvádí se v bezpečnostním dokumentu. „Místo toho dovážíme islámský extremismus, arabský antisemitismus, národní a etnické konflikty jiných států a jiné chápání práva a společnosti,“ stojí v dokumentu který podle Welt am Sonntag nyní koluje mezi vysokými ústavními činiteli.

Jak vyplývá z dokumentu, bezpečnostní síly nebudou schopny za těchto okolností zajistit v Německu pořádej a veřejnou bezpečnost a vymahatelnost práva. „Německé bezpečnostní orgány nejsou a nebudou schopny řešit tyto importované problémy včetně reakcí ze strany německého obyvatelstva,“ varuje dokument. Welt am Sonntag konkrétního původce analýzy neuvedl.

Deset bodů Augusta Hanninga

Desetibodový program navrhl minulý týden bývalý německý ministr vnitra a šéf Úřadu pro ochranu ústavy August Hanning. Podle Hanninga je nejdůležitější opatření uzavření hranic. August Hanning, který je právník, rovněž vyzval k přísnému uplatňování národního a mezinárodního práva, okamžitému odmítání všech, kteří vstupují do Německa z bezpečné země, kteří vstoupí do Německa v rozporu s právními předpisy, omezení sjednocování rodin nebo výstavbu zařízení na Blízkém východě, na kterém se budou podílet přistěhovalci a kam budou následně repatriováni. Od vlády a od Merkelové žádá okamžité prohlášení, že Německo nemůže přijmout další přistěhovalce.

1.Prohlášení kancléře nebo vlády, že absorpční kapacity Německa jsou vyčerpány a že Německo nemůže až do odvolání přijmout další přistěhovalce.

2.Instrukce spolkové policii, že hranice pro vstup přistěhovalců v rozporu s právními předpisy se uzavírá a všichni bez povolení budou odmítnuti. Povolání federální policie, striktní uplatňování národního a mezinárodního práva. Odepření přístupu k azylovému řízení žadatelům, kteří do Německa přijíždějí z bezpečných zemí, sankce v případě nesprávných informací. Možnost výjimky pro osamocené děti nebo rodiny s dětmi.

3.Okamžité zmrazení migračních toků balkánskou cestou. Pomoci jiným zemím, ochrana vnějších hranic a vytvoření ubytovacích kapacit mimo EU.

4.Omezení sjednocování rodin. Mezi přistěhovalci jsou z 80% muži ve věku od 17 do 35 let, kteří pocházejí z početných rodin. Každý v právním postavení asylanta si za sebou přizve nejméně čtyři další členy rodiny.

5.Zavedení povinného pobytu. Každému, kdo by porušil povinnost setrvat v přiděleném bydlišti, budou odebrány nebo kráceny sociální dávky.

6.Okamžitě začít se stavbou přístřešků jak v německých zemích tak i na Blízkém východě, v Jordánsku a v severním kurdském Iráku. Účast budoucích obyvatel na výstavbě tohoto ubytování. Získání finanční pomoci od státu Perského zálivu a Saúdské Arábie. Cíl: následná repatriace přistěhovalců do jejich domovských regionů.

7.Okamžité vytvoření komplexních programů zaměstnanosti a povinných integračních a jazykových kurzů pro přistěhovalce.

8.Výzva k vládě, aby se začaly koordinovat kroky vedoucí k vyřešení migrační krize spolu se spolkovými zeměmi a všemi dotčenými.

9.Apel na vládu, aby jednala se zástupci obchodu, průmyslu a živnostenského sektoru za účelem podpory zaměstnanosti přistěhovalců a závazné povinnosti vzdělávání a zaměstnávání cizinců.

10.Program pro okamžité posílení bezpečnostních služeb a najímání dalších zaměstnanců služeb, získávání a zaškolování zaměstnanců, kteří jsou informováni o kulturním zázemí přistěhovalců a mají příslušné jazykové dovednosti.