Absurdní konání budí absurdní úvahy

Avatar
Původní autořiLuděk Prokop
17. 11. 2015
USA jako samozvaný zodpovědný světovládce hodlá vše uvést do normálu, do běžných vesmírných standardů. Život sám o sobě, je ryzí anomálie, vzniklá ze zázračně anomálních procesů vymykajících se velice razantně běžným kosmickým standardům, co se vzniku života týká. A sice jak na planetě zemi, tak všude jinde v kosmu.


Dovolím si trochu více odbočit. Poctivé zamyšlení nad pojmem SVOBODA, ve vztahu ke každému jednomu z nás, nám vyjeví, že stoprocentní svoboda pro jednoho každého, byla před jeho životem a přijde nejspíš až po jeho životě. Můžeme dojít k poznání, že ideální svoboda nemůže existovat, že hrdinský BOJ za „svobodu na zemi“, přináší jen strázeň a často přináší utrpení v životě řady lidí. Vítězství boje za svobodu sebou nese do života, pro řadu lidí ještě větší nesvobodu jiného typu, respektive jiná omezení svobody. Proto bychom měli být do budoucna velice ostražití před každým apoštolem svobody, majícím plnou hubu slov o svobodě. Měli bychom velice rozvažovat, než se necháme obelstít a vmanipulovat do nějakého společného, svatého boje za svobodu, jako se stalo 17. listopadu 1989. Po času a prohlédnutí zjistíme, že tehdy šlo hlavně a především, vzdor předchozím horám obr lží a vehementnímu ujišťování, zjistíme, že v první řadě šlo právě o majetky a jak bylo prokázáno i o vehementně popírané restituce. Vzdor předchozímu ujišťování, že jde jen a jen o tu svobodu. Ochrnutí údivem pak zíráme, že restituce a přesuny majetků, jsou na pořadu dne, mezi prvními. Posléze přichází jedna darda za druhou. Podrazy, podvody, tunely, nezměrné množství lží a výmyslů, překrývajících utajované pravdivé informace, masové manipulační masáže. Konsternováni přihlížíme, jak jsme proti tomu všemu bezmocní, bezmocní proti té otupující masové propagandě, stejně a neméně jako před tím. Zjišťujeme, jaká je ta skutečná podoba „svobody“, trapně vyzvoněná svazky klíčů, těžce ohloupenými, zmanipulovanými masami.

Aby toho nebylo málo, tak jsme jako národ žijící ve státě ČR manipulování k nepřátelství proti odedávna přátelskému ruskému národu, ke kterému v minulosti, s velkými nadějemi, vzhlíželi naši národní buditelé. Stalo se, že jsme byli vmanévrování do spojenectví se spojenci, kteří nás v dobách nejtěžších věrolomně zradili. Stalo se, že jsme začleněním ČR do agresivního vojenského a zločinného paktu NATO, pod vedením a velením USA se přidružili k šiřitelům „svobody“ všude tam, kde se USA zamanulo a ještě zamane a kde přičiněním toho, místo svobody nastává chaos, zmar, zkáza a utrpení obyčejných lidí. Stalo se, že poslankyně TOP09 v parlamentu ČR, prohlásila, že atomová válka s Ruskem bude válkou za svobodu. A my svobodní lidé, v němém úžasu, tomu všemu jen přihlížíme. Přijímáme informace ohledně obrovské agresivity Ruska, které v obraně svých existenčních zájmů, umisťuje vojenské základny pouze tam, kde je to objektivně a existenčně nezbytně potřebné, pro zajištění bezpečnosti státu. Přijímáme informace o tom, jak „boj za svobodu“ vyžaduje neustálé rozšiřování mnohonásobně převyšujícího počtu základen NATO, základen obkličujících „agresivní“ Rusko. Rusko, které vybízí k rovnocenné spolupráci zemí a nehrozí žádným kroucením rukou zemím, které nebudou dělat to, co Rusko potřebuje a chce, aby dělaly.

Vracím se k zdánlivě nesouvisejícím úvodním větám. Ve stručnosti jsem se pokusil podchytit reálné souvislosti s pojmem SVOBODA a s bojem za svobodu. Pokusil jsem se nastínit výsledky „boje za svobodu“ u nás, aniž bych více zabrousil do notoricky známých výsledků, z Libye, z Jugoslávie, z Iráku, z Ukrajiny a z řady dalších zemí.

USA samozvaně pasovaly sami sebe do pozice nejen světového četníka, ale i do pozice vůdčí světové velmoci. Stručně řečeno, do pozice světovládce. Nepochybně tím na sebe bere obrovskou zodpovědnost.

Vezmeme-li v těchto souvislostech na vědomí úvodní konstatování v tomto nesourodém článku, že život sám o sobě, je naprostá anomálie, vzniklá z ojedinělých, až zázračně anomálních procesů vymykajících se velice razantně běžným standardům, jak na planetě zemi, tak zřejmě i všude jinde v kosmu, pak bychom mohli přijmout úvahu, že život jako takový, se vymyká kosmickým standardům.

Vedle nezadatelného podílu USA na nekontrolovatelné migraci do EU, včetně migrace i oné nemalé části imigrantů oslavujících pařížskou tragédii, podílu na imigraci včetně potenciálních teroristů ze zdevastovaných zemí, vedle toho stojí řada neméně závažných, či pouze částečně známých aktivit USA. Na těchto základech lze činit hodně závažné závěry i adekvátní rozhodnutí. Tedy pokud má lidstvo ještě nějaký pud sebezáchovy.

USA jako jediný samozvaný, rádoby světovládce, možná, možná na sebe vzaly „vyšší poslání“ – sci-fi pověření k tomu, zavést vesmírný pořádek, vymýtit život na planetě zemi. Veškeré aktivity USA, pod zástěrkou lží o šíření „svobody“, nasvědčují tomu, že se tak komplikovaného sci-fi zadání, chopily s plnou vážností. A je pouze na lidstvu jako takovém, zdali se smíří s  naznačeným posláním a reálným konáním USA, o němž snahy a jejich činy vypovídají přesvědčujícím způsobem, zda bude nápomocno vlastnímu vyhlazení, či naopak.