Odpovědi Vladimíra Putina na otázky novinářů o terorismu po skončení summitu G 20

Avatar
Původní autoři


17. 11. 2015    zdroj
Otázka: Jak jsem to pochopil, jedním z ústředních témat summitu byl boj proti terorismu. Je jasné, že bez účinného boje proti financování teroristů se vyhrát v tomto problému nepodaří. Projednávala se na summitu nějaká konkretní opatření? V jakém rámci probíhala diskuse o těchto opatřeních? Na čem jste se nakonec dohodli?


V. Putin: Ano, samozřejmě, bylo to jedním z klíčových témat – boj proti terorismu, zejména po tragických událostech se zadržením rukojmí a ztrátách na životech v Paříži. Samozřejmě všichni chápeme a mluvili jsme o tom, že je nezbytné přerušit cesty financování teroristické činnosti.

Uvedl jsem příklady, související s našimi údaji o financování různých skupin ISIL fyzickými osobami v různých zemích. Financování, jak jsme zjistili, jde ze 40 zemí, přičemž včetně zemí “dvacítky”. Projednávali jsme toto téma.

Projednávali jsme nutnost plnění příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která byla mimochodem přijata z podnětu Ruské federace, aby se zabránilo financování terorismu a aby se likvidoval nezákonný obchod s uměleckými předměty, kdy teroristé uloupí v muzeích v těch oblastech, které zaberou, a aby se zabránilo nelegálnímu prodeji a získání příjmů z ropy a ropných produktů.

Navíc jsem dokonce kolegům ukázal naše snímky z vesmíru a z letadel, na nichž je jasně prokázáno a vidět, jakého rozsahu nabývá nezákonný obchod s ropou a ropnými produkty. Kolony automobilů cisteren se táhnou desítky kilometrů, takže z výšky 4-5 tisíc metrů jsou až za obzorem.Vypadá to jako ropovod.

S kolegy jsme samozřejmě tuto otázku projednávali a doufám, že budeme i nadále pokračovat v této práci, která je podle mého názoru mimořádně důležitá pro boj proti teroru.

Otázka: Vrátím se k tématu terorismu. Za poslední měsíc se stala po celém světě série tragických událostí, přičemž na nejrůznějších místech: výbuchy v Bagdádu, příprava bombových útoků a teroristické útoky v Istanbulu, zřícení našeho letounu (já vím, že zatím ještě není konečná verze toho, co to bylo, ale podle názoru všech expertů nelze pravděpodobnost teroristického útoku vyloučit), poslední děsivé útoky v Paříži. Francie začala masivní útok, operaci v Sýrii. Každý vůdce zde při každém setkání a na všech společných shromážděních hovořil o nutnosti spojit síly. Co si myslíte, je možné za těchto podmínek vytvořit skutečně jednotnou protiteroristickou koalici? Co by měla představovat, protože o spojení sil hovoří všichni, ale nikdo říká, jaké má mít parametry, jak by měla vypadat?

V. Putin: Samozřejmě si myslím, že je to nejen možné, ale i nutné to udělat. Pokud si pamatujete, mluvil jsem o tom a na Valném shromáždění OSN, věnovaném 70. výročí založení organizace, právě o tom jsem přece mluvil. A tragické události, které následovaly, jen potvrdily, že jsme měli pravdu.

Jak by to mělo vypadat, nic složitého tu není: je třeba zorganizovat konkrétní práci, aby se zabránilo teroristickým činům, k prevenci a boji proti terorismu v globálním měřítku. Také jsme nabídli spolupráci v protiisilském směru. Bohužel, naši partneři ve Spojených státech v první fázi odpověděli odmítnutím. Prostě nám poslali písemnou nótu, v níž je napsáno: “Zamítáme váš návrh.”

Ale život se opravdu vyvíjí velmi rychle a často nám dává lekci. Zdá se mi, že teď přece jenom k vědomí toho, že účinně bojovat můžeme pouze společně, dospívají všichni.

Nikdy jsme zavírali dveře pro tuto spolupráci. Jsme přesvědčeni, že tato spolupráce může být zorganizována i na politické úrovni i na úrovni bezpečnostních služeb, které musí aktivněji spolupracovat, vyměňovat si informace, vzájemně si pomáhat a upozorňovat se navzájem na nebezpečí.

Co se týká konfliktu v Sýrii, tady potřebujeme v první řadě definovat (a nyní již na tom ministři zahraničních věcí pracují) koho, které skupiny přece jen považujeme za teroristické organizace a které lze přiřadit k ozbrojené, ale přece je zdravé části syrské opozice, a soustředit naše úsilí v boji právě s teroristickými organizacemi s cílem vytvořit podmínky pro politické urovnání syrské krize.

Otázka: Vladimíre Vladimíroviči, bylo možné často slyšet, že vaši západní partneři obviňovali Rusko z toho, že ruské VKS v Sýrii zasazují údery ne ISIL, ale tzv. umírněným skupinám. Změnil se nyní během summitu názor? Jak jste to cítil v průběhu diskusí? A druhá část otázky. Během operace vedené USA proti ISIL se ISIL zlomit nepodařilo. V čem vidíte z vojenského hlediska rozdíl mezi akcemi Ruska a akcemi koalice, vedené USA? Děkuji.

V. Putin: Víte, obecně a celkově, tato kritika tak nějak téměř nezazněla, abych tak řekl. A je těžko možné nás kritizovat. Bylo nám řečeno: nepálíte, kam je třeba. A když říkáme, řekněte kam, kde, uveďte cíle, neuvedou; řekněte, kam nestřílet, také neřeknou. Tak jak nás můžou kritizovat?

Víte, nechci se vysmívat ohledně tohoto. Kupodivu, má to i svůj smysl, jsou důvody. A jeden z nich, řeknu vám to teď přímo, spočívá v tom, že se bojí nám uvést území, na která nemáme střílet, protože se bojí, že právě tam budeme nanášet údery, že všechny oklameme. Zdá se, že o nás uvažují na základě svých vlastních představ o slušnosti.

Ale mohu potvrdit, že jsme nyní, tak říkajíc na bitevním poli, navázali kontakty s částí (samozřejmě, ne celou, ale částí) tzv. nesmiřitelné, dokonce ozbrojené syrské opozice, která nás sama požádala, abychom nezasazovali údery na ta území, která kontrolují. Dosáhli jsme těchto dohod a plníme je.

Navíc, tato část ozbrojené opozice považuje za možné zahájení aktivních bojových operací proti teroristickým organizacím, především proti ISIL, v případě naší letecké podpory. A my jsme připraveni jim tuto podporu poskytnout. Pokud k tomu dojde, znamená to, že armáda prezidenta Asada na jedné straně a ozbrojená opozice na straně druhé bojují proti společnému nepříteli. Zdá se mi, že by to mohlo být dobrým základem, dobrým podkladem i pro další práci v oblasti politického urovnání.

Ve skutečnosti jsem tuto myšlenku, když jsem byl nedávno v Paříži v rámci normandského formátu, navrhl francouzskému prezidentovi panu Hollandovi. První kroky jsme v tomto směru učinili a celkově jsou zatím pozitivní.

Velmi potřebujeme pomoc a podporu Spojených států, evropských zemí, Saúdské Arábie, Turecka, Íránu, aby se tento proces stal nevratným.To je to, o čem jsme s kolegy dnes také velmi podrobně hovořili.

A ještě, dovolte: Nakolik je dnes podle vašeho názoru velká hrozba pro opakování toho, co se stalo v Paříži, v ruských městech? Co se dělá, aby byla tato rizika minimalizována? Děkuju.

V. Putin: Proti teroristickým útokům není bohužel nikdo zabezpečen. Například Francie patří mezi ty země, které obvykle zaujímaly poměrně tvrdý postoj vůči prezidentu Asadovi osobně. Po celou dobu jsme od našich francouzských přátel slyšeli, že předběžnou podmínkou pro zahájení politických změn musí být odsouhlasení otázky o odchodu prezidenta Asada. No a co, uchránilo to Paříž před teroristickými útoky? Ne.

Myslím, že není potřeba prosazovat dopředu otázky, které jsou ve skutečnosti druhořadého významu. První věc, kterou musíme udělat, je sjednotit své úsilí v boji proti teroru a s teroristickými organizacemi, na tomto základě se pak domlouvat na politických reformách.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová