Dopis předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky Janu Hamáčkovi

Avatar
Původní autoři

5. 11. 2015  (z internetu)
Vážený pane předsedo,
dovolte, abych vyjádřil svůj kategorický nesouhlas se závěry schůzky představitelů devíti zemí v Bukurešti. Jedná se v podstatě o pozvání cizí armády na naše území. Tentokrát by však podle vašich představ neměla být okupace „dočasná“, jak tomu bylo v případě sovětské armády, ale trvalá. 

Váš podpis na usnesení je roven neslavně proslulému „zvacímu dopisu“ Vasila Bilaka. Váš postoj je v hrubém rozporu s přáním naprosté většiny našeho národa, která si další okupaci našeho státu nepřeje. Je to také další krok v soustavném přibližování armád NATO k Rusku a představuje to nejen zostření studené války, ale i krok k možnému zahájení války horké, která by ovšem tentokrát byla terminální.

Pane předsedo, důrazně Vás vyzývám k tomu, abyste zásadně změnil své stanovisko. Jinak se neslavně zapíšete do naší historie po boku Vasila Bilaka.

S pozdravem

doc., Ing. Ivan Němec, CSc.