Inventura

Avatar
Původní autoři

Jiří Pálka

25. 11. 2015
Do Evropy proudí denně několik tisíc utečenců především z Afriky. Vedoucí představitelé EU spolu s hlavním strůjcem problému paní Merkelovou tomu zatím blahosklonně přihlížejí a nehodlají, jak se zdá , proti tomu nic dělat. Nebrání zájmy obyvatel EU. Ani pařížská tragédie 13.11. s nimi nehnula a nevedla je k přehodnocení postojů. 
Čím více běženců do Evropy přijde , tím bude řešení tohoto problému těžší, a dá se předpokládat, že i krvavější. Ale z logiky věci vyplývá, že dříve nebo později budou muset běženeckou vlnu zastavit, neboť i pro vrcholné politiky EU platí zákon zachování hmoty a energie.

Jaké je podhoubí této běženecké krize?

1.Dramatický nekontrolovaný nárůst populace ve všech afrických zemích a to bez ohledu na to, jestli tam probíhá nebo neprobíhá válka. Přelidněnost jednotlivých zemí severní Afriky je hlavní příčinou utečenecké krize.

2.Klimatická změna způsobila, že i  v severní Africe je více sucha a začíná se projevovat nedostatek vody pro zemědělství . Produkce potravin je tudíž menší, ačkoliv počet obyvatel raketově roste. Některé oblasti se stávají pomalu neobyvatelné.

3. Mnohaleté americké vojenské vměšování za tupé spoluúčasti některých zemí Evropy v této oblasti vedlo k destabilizaci regionu. Odstranění několika diktátorů , kteří drželi region v umělé rovnováze, vedlo k tomu, že se vypustil džin nenávistí mezi jednotlivými náboženskými a etnickými skupinami. Pobyt v těchto oblastech se pro velkou část obyvatel stal nesnesitelný, a proto začali hledat klidnější oblasti a dali se na pochod.

Při sledování běženců na cestě Evropou zjišťujeme, že mezi nimi převažují mladí muži a mnozí se tomu diví. Ono je to ale naprosto logické. Příklady najdeme v živočišné říši. V mnoha zvířecích skupinách jsou v určitém věku z domovského teritoria nemilosrdně vyhnání dospívající samci. Ti se musejí vydat na cestu a hledat nová teritoria. Protože nových volných teritorií je i v přírodě nedostatek, musejí o ně mladí samci bojovat. Jen malá část z nich toto putování přežije a najde nebo si podmaní nové teritorium. I my se nacházíme v této situaci, kdy mladí samci z Afriky jdou dobývat pro sebe a pro své budoucí samičky nová teritoria. Bohužel jdou dobývat naše domovské teritorium. A je jenom na nás, jestli svoje teritorium – tedy náš domov- uhájíme. Jsme vůbec schopní a ochotní ho bránit ?

Další příčiny běženecké krize

4. Řízení, organizování a podporování utečenecké vlny zahraničními mimoevropskými subjekty .

5. Pozvání utečenců do Evropy Angelou Merkelovou. Tato hrubá politická chyba bude mít nedozírné finanční i politické důsledky. Minimálně povede k poklesu významu Německa nebo jeho rozkladu. Rozpadne se Schengen a možná i  Evropské unie.

6.Doktrína šíření islámu. Tato doktrína je stará cca 100 let. Nepříliš zastíraná politika islámu se týká každého obyvatele této planety. Deklarovaným cílem islámu je ovládnout a islamizovat svět. V tomto případě jde o to islamizovat Evropu.

7. V islámských zemích se zatvrzele šíří „pohádka“, že každý běženec, který dorazí do Evropy, respektive do Německa, má právo na ubytování, obživu a vysokou finanční rentu, kterou bude užívat do konce svého života. Zkrátka Evropa je líčená jako ráj na zemi, kde pečení holubi lítají do huby. Nepřekvapí proto zpráva, že Afgánští běženci požadovali v Rakousku ubytování a stravování zadarmo + 2000 EUR na měsíc. / V Rakousku málokterý důchod přesáhne 1000 EUR, platem 2000 EUR se také nemůže pochlubit každý pracující/

8.Převaděčské a převoznické mafie, které na běženecké vlně nejvíce vydělávají , lákají na cestu běžence a  malují jim růžové sny. Na příchod zimy zareagovaly tržně sníženými taxami za převoz. Až začne pořádně mrznout , budou cesty za babku a na cestu se vydají ti nejchudší. Tato mafie pracuje v Turecku za tiché spolupráce s místní policii. Zdá se, že utečenecká vlna je v Turecku podporována přímo vládními kruhy.

9. Nečinnost a nerozhodnost EU dodává běžencům informaci, že Evropa nadále uprchlíky přijímá a bude přijímat . Tato nečinnost je nejděsivější, protože motivuje další a další, aby se vydali na cestu

10. Podnikatelské svazy brzdí politiky EU , aby proti běženecké vlně zasáhly, protože kalkulují, že přichází skupina lidí, kteří pomohou snížit cenu práce na trhu. Dobře však ví, že většina běženců práci nenajde a bude na sociálních podporách , které nebudou platit oni zaměstnavatelé, ale občané jednotlivých států.

11.Mezi mladými běženci jsou muži , kteří odmítli nastoupit do armády své země a prchají jako dezertéři. Jsou mezi nimi i lidé na útěku před zákonem ve své domovské zemi i lidé s falešnou identitou.

Když tedy shrnu všechna vábítka pro běžence, nedivím se, že se vydávají na pochod. Jdou za blahobytem, bezpečím a  hodlají jako pravověrní muslimové šířit a prosazovat islám. /Pouze hrstka mezi nimi jsou profesionální teroristé a džihádisté, kteří budou zabíjet, ale jsou mezi nimi, jak ukázal pařížský krvavý pátek/. Všichni běženci však mají povinnost šířit a prosazovat islám. Tohoto poslání se rádi zhostí. Dává jim to motivaci a sílu i vyšší smysl jejich cesty. Nejdou sem proto, aby se přizpůsobili našim zákonům a zvykům, ale aby prosadili svoje náboženství a svůj životní styl.

Chiméry a mýty

Přijímání migrantů do České republiky se zdůvodňuje tím, že náš národ vymírá. Ale on zatím nevymírá, pouze se do budoucna bude počet členů snižovat. Ale to je báječná zpráva ! Vždyť není třeba, aby na každém čtverečním metru někdo žil. Budeme moci dát na našem území větší prostor divoké přírodě a budeme moci nechat působit přirozené ekosystémy, které budou zdravější . Budeme moci vysázet větší množství dalších lesů, které z principu své existence přitahují vodu a účastní se na malém i velkém vodním koloběhu a přispívají k regulaci teplotních výkyvů. Budou tedy snižovat dopady klimatické změny. Život v zemi se stabilními ekosystémy přinese lidem větší prosperitu , více zdraví, delší život a  jejich existence bude hodnotnější a šťastnější.

Ekonomický růst a solidarita

Zaměstnavatelé si stěžují, že nemají pracovníky, že chybí lidé do výroby, a proto chtějí migranty. Je to ale omyl, lidí je dost, jenom nechtějí pracovat za nízkou mzdu, protože z nich dělá pracující žijící v bídě. Zvyšte mzdy a pracovníků bude dost, vážení podnikatelé. To je přece volný trh, tak ho respektujte ! Pokud se vám toto řešení nelíbí, mám jiný návrh, jak tento problém řešit. Naši velechytří pravicoví ekonomové pláčí nad tím, že naši lidé nechtějí dojíždět za prací. / No ono se jim to při dalekém dojíždění nevyplatí. Prostě by na tom prodělali/. Lidé nejsou dostatečně flexibilní. Naši a především zahraniční podnikatelé jsou jistě flexibilnější a mohou flexibilně přesunout ty výroby, pro které nemají pracovníky, do severní Afriky, do arabských zemí. Tam je dost volných pracovních sil. To by byla opravdová nezištná, solidární pomoc těmto zemím. Proč to dosud neudělali ? A  bankéři a finanční fondy mohou nezištně a solidárně půjčit – a možná by bylo nejlepší darovat – těmto zemím nějakou tu miliardu EUR , aby mohli nakoupit potraviny pro své obyvatele, aby se mohli ještě více a  ještě radostněji množit. Kdyby světoví politici chtěli problém uprchlíků opravdu řešit, museli by USA přinutit , aby se vzdaly své tristní role světového hegomona, protože v této roli katastrofálně selhaly. Pak by se titíž politici museli sejít a změnit alespoň některá paradigmata ekonomického systém, ve kterém žijeme. Pokud se nevydají těmito cestami, je přijímání uprchlíků marnou činností, která nepřináší skutečné řešení.

V mainstreimových médiích se píše, že musíme přijmout nové pracovníky, aby rostlo naše HDP, abychom se měli lépe. V ČR i v Evropě HDP sice pomalu roste, ale na životní úrovni obyvatel se to nijak neprojevuje. Tento trend bohužel začal v 70. letech minulého století, kdy se rozpojil růst HDP s růstem mezd. Růst HDP pro většinu obyvatel nezajišťuje růst životní úrovně. Navíc se zdá, že žijeme v přelomové době , kdy ekonomické systémy přestávají fungovat a budou se vytvářet nové. Zjednodušeně řečeno přecházíme z fáze industriální společnosti do společnosti informační. Ta bude potřebovat jiné systémy financování a především podstatně méně pracovníků, kteří budou specificky vzdělaní pro výrobu na robotizovaných pracovištích a  budou umět zacházet s průmyslovými 3D tiskárnami. Rozšíří se oblast služeb a především sociální služeb pro přestárlé občany.

Udržitelný rozvoj

V těžce zkoušené Paříži za několik dnů začne celosvětový summit o klimatické změně , který bude hledat cestu, jak tento problém řešit. Jednou ze strategií je zavést do praxe princip udržitelného rozvoje. Ať už summit dopadne jakkoliv, je zřejmé, že udržitelný rozvoj znamená mimo mnoha principů , především nutnost zastavit růst populace na naší Zemi. Pokud se to nepodaří, budou se mnohé oblasti naší planety hroutit pod náporem lidí . Snaha vypěstovat potraviny pro čím dál tím větší počty obyvatel , povede ke zhroucení ekosystémů a ty přestanou fungovat. Půda přestane plodit, příroda ztratí své cykly, při nichž se do jednotlivých oblastí dostává voda. Výsledkem budou apokalyptická sucha a  živelné katastrofy, které budou doprovázené hladomory. Umírat budou miliony lidí. Nejpostiženější bude Afrika a především severní Afrika. Konec konců, tento exodus vyjádřený migrační vlnou, již započal. Odtud se na Evropu pohrnou miliony migrantů, kteří se do Evropy budou v nejbližší budoucnosti dobývat pravděpodobně i se zbraněmi v ruce. A Evropa se bude muset bránit, jestliže uzná, že místní obyvatelé mají právo na život a na bezpečný domov. V dějinách tomu tak bylo vždycky již od dob starověku.

Sofiina volba ?

V Evropě i v ČR tedy stojíme před volbou přijmout více méně nekonečné množství běženců nebo je hned teď s okamžitou platností odmítnout. Pokud budeme migranty přijímat podle konceptu Merkelové a Junckera, budou naši vnuci nebo nejpozději naši pravnuci umírat spolu s nimi na přemnožení v nevyhlášené občanské válce o zdroje a právo žít jinak , než nařizuje islámská ideologie. I v našich zemích dojde ke zhroucení úživných ekosystémů. Stojíme-li před volbou přijímat nebo nepřijímat migranty , pak pragmatický a sebezáchovný pohled jednoznačně říká: Ne ! Ostatní argumenty proti byly ve všech médiích již mnohokrát popsány. Přijímání migrantů a  tím nepřímé podporování dalšího rozmnožování dalších jedinců v severní Africe, je tragický omyl a  je v rozporu s udržitelným rozvojem. Pokud chce lidstvo na této planetě přežít, musí se většina populace přestat zběsile rozmnožovat. Evropa a  Čína to dokázaly. Je na ostatních státech a kontinentech, jak se k tomuto zásadnímu problému postaví. Za jejich rozhodnutí však nikdo z nás nenese odpovědnost. A není v našich silách je spasit. Přesto bychom se měli snažit africkým zemím na jejich územích pomáhat a snažit se pomoci jim zastavit jejich populační boom. V rámci této pomoci však nesmíme obětovat naší vlastní budoucnost a nevzdat se pro nějakou pseudohumanistickou chiméru svého vlastního životního prostoru. Budoucí realita světa bude hodně krutá a tvrdá. I Evropa bude mít hodně ztrát a bude muset velmi tvrdě pracovat, aby se dokázala adaptovat na nadcházející klimatickou změnu.