“Novinky” nás chtějí zmást psaním pravdy!

Avatar
Původní autoři

27. 11. 2015      Novinky- zdroj
Do standardního “zpravodajství”, které bývá ve skutečnosti propagandistickým komentářem, se “Novinkám” náhle vloudila věta, která musí ve čtenářích vyvolat zmatek, ať už tento zdroj užívají jako pramen poznání, nebo ať už ho čtou, aby se dozděděli, co si oni přejí, abychom si my myslili. Záludná věta zní: “Západní spojenci Asadovu roli v syrském usmíření odmítají a podporují umírněnou syrskou opozici, která chce nynější režim odstranit silou.