Odpověď kozáků sultánovi

Avatar
Původní autoři

30. 11. 2015 Dobrodruh
Všichni známe Repinův obraz “Kozáci píší sultánovi”.
Turecké vojská, pod vedením vezíra Kara Mustafu sa v rokoch 1677 – 1681 snažila obsadiť územie Ukrajiny na úkor Ruska i Poľska. Tak dostali do konfliktu so záporožskými kozákmi, vojskami Rusov i Poliakov. Z tohto obdobia pochádza list sultána Mohameda IV. kozákom (rok 1680), ako aj kozácka odpoveď.


Sultánova výzva
Sultán písal kozákom takto:
Ja sultán. syn Mohameda. brat slnka a mesiaca, vnuk a miestodržiteľ Boží vládca všetkých ríš,
Macedónskej Babylonskej a jeruzalemskej, ako aj Veľkého a Malého Egypta kráľ kráľov, panovník
nad všetkými žijúcimi, nepremožiteľný a nikým neporazený rytier, neustály ochranca Božieho
hrobu, zástupca Pána Boha, nádej a útecha moslimov, prísny pán kresťanov rozkazujem Vám,
záporožskí kozáci vydajte sa dobrovoľne a bez odporu do mojich rúk a nedajte mi viac nijaký dôvod
na hnev pre Vaše prepady!
Mohamed, sultán Turecka.

Čo na to kozáci?
 
V odpovedi reagovali na každý bod sultánovho listu rovnako urážlivo, sarkasticky. Napísali:
Ty turecký čert. prekliaty brat a kumpán satana, sekretár samotného Lucifera. Čo si ty, dočerta, za rytiera, keď holou riťou ani ježa nezabiješ. Nech Ťa čert vezme a zhltne aj s Tvojim vojskom..
Nebudeš Ty, sukin syn, nad kresťanmi vládnuť! Tvojho vojska sa my nebojíme. Na suchu aj na vode sa s Tebou budeme biť, hnusný prekliaty syn, job Tvoju mat!
Ty babylonský kuchynský paholok. Ty macedónsky zloduch. Ty jeruzalemský varič piva. Ty alexandrijský honec kôz. Ty svinský pastier Veľkého a Malého Egypta Ty kocúr z Kamčatky. Ty
arménska sviňa. Ty podolsky zlodejský podvodník a náš … Ty šašo nášho Pána Boha, Ty pohanské
poleno, Ty bravčová hlava, Ty kolbylia riť, Ty psí ňufák, Ty nepokrstený bastard, job Tvoju mať!
Nebudeš Ty kresťanom ani svine pásť! Teraz končime. Rok nevieme, pretože nám chyba kalendár. Aký je mesiac, či je máj alebo iný, mesiac je na nebi a rok vo hviezdach, deň je však u nás ten istý ako u Vás.
Zato nás bozaj v riť!
Ivan Sirko a j
eho záporožská družina.