Příznaky umírající společnosti

Avatar
Původní autoři
Paul Buchheit
1.12.2015  České národní listy

Zatímco Edward Snowden, Chelsea (Bradley) Manning a John Kiriakou jsou hanobeni pro odhalení důležitých informací o špehování, bombardování a mučení, muž, který konspiroval s Goldman Sachs pro získání miliard dolarů při plánovaném selhání hypotéční bubliny, byl poctěn New York University za jeho “vynikající přínosy pro společnost.”
To je jeden příklad zdeformovaného myšlení, vedoucího k zániku kdysi prosperující americké společnosti. Existují i jiné známky rozpadu:

1. Instituce zákona přehlíží firemní zločiny jako “poctivé chyby”

Bohatí konzervativci protlačují agendu, který by omlouvala šéfy firem za finanční podvody, znečištění životního prostředí a další trestné činy, která by největší americké zločince považovala jen za jednoduše nezodpovědné, nebo nedbalé. Heritage Foundation se věc snaží překroutit tvrzeními, že “měli prostě nehodu proto, že byli poněkud neopatrní, že je nelze obvinit, že jednali ze zlého úmyslu”.

Člověk se musí divit myslím konzervativců, jaké extrémní zlo spatřovali v obviněných lidech (kteří si zřejmě byli vědomi svých činů) : V Ohiu ženy, která se pokusila ukrást mince z fontány na nákup potravin; v Kalifornii muže, který se vloupal do kuchyně kostela , aby našel něco k jídlu; a 90-letého floridského aktivisty, který se odvážně snažil o vyživování bezdomovců .

Samozřejmě, i bez výslovné ochrany Kongresu jsou generální ředitelé zřídka voláni k odpovědnosti za své zločiny. Ani jeden výkonný manažer Wall Street nečelil stíhání za podvody prolezlou finanční krizi 2008.

2. Nezaplacené daně Top 500 firem by mohly zaplatit za práci všem nezaměstnaným Američanům

A to na dva roky průměrný plat ve výši 36 000 $, pro všech 8 000 000 nezaměstnaných.

Občané pro daňovou spravedlnost hlásí, že nejsilnější (Fortune 500) společnosti drží přes 2 biliony $ zisků offshore, aby se vyhnuly daním, které by odpovídaly více než 600 miliardám $. Naše společnost zoufale potřebuje opravu infrastruktury, ale 8 milionů potenciálních pracovních míst je drženo jako rukojmí mimo.

3. Téměř 2/3 amerických rodin si nemůže dovolit jednoduché léky zachraňující život

62 procent dotázaných Američanů uvedlo, že nemůže pokrýt 500 $ zdravotního pojištění. Pokud některý z těchto Američanů potřebuje léky proti hepatitidě od Gilead Sciences, nebo protiinfekční léky od Martin Shkreli’s , budou se muset obejít bez nich.

Studie AARP o 115 speciálních lécích zjistila, že průměrné náklady na roční léčbu na tyto předpisy překračují 50 000 $, což je třikrát více než je průměrná dávka sociálního zabezpečení. I když je pravda, že většina lidí nemusí platit plnou maloobchodní cenu léku, protože část hradí pojišťovny, v konečném důsledku jsou náklady přenášeny na spotřebitele prostřednictvím vyššího pojištění.

Farmaceutické společnosti platí distributory, aby generické léky nebyly na trhu a ony úspěšně lobují v Kongresu, aby držely Medicare mimo vyjednávání za nižší ceny léků. Tyto společnosti tvrdí, že potřebují, aby vysoké ceny zaplatily lepší léky. Ale na každý 1 $ vydaný na základní výzkum, se investuje 19 $ na propagaci a marketing.

4. Násilné zločiny klesly, vězeňská populace se zdvojnásobila

Statistiky FBI potvrzují dramatický pokles násilných trestných činů od roku 1991, přesto se počet vězňů zdvojnásobil během přibližně stejného období.

Mezitím byla trestní stíhání úředníků snížena o více než třetinu a, jak bylo uvedeno výše, šéfové firem neustále pracují s tolerancí 100% za své zločiny.

5. Jeden ze čtyř Američanů trpí duševní chorobou, počet zařízení pro duševně choré byl zredukován o 90%

Podle Národní aliance pro duševní nemoci, 25 procent dospělých mělo zkušenost s duševní chorobou v daném roce, téměř polovina populace bezdomovců jimi trpí. Přesto od roku 1970 do roku 2002 se počet veřejných psychiatrických nemocničních lůžek na obyvatele snížil z více než 200 na 100 000 obyvatel, až na 20 na 100 000 obyvatel, a státní krácení pokračuje.

To zanechává vězení jako jedinou možnost mnoha zoufalým Američanům.

Existuje společné téma uprostřed těchto příznaků společenského úpadku: super-bohatí drancují střední třídu, ze střední třídy se hromadně stává nižší třída. Přesto přetrvává mýtus, že bychom všichni měli vzhlížet s obdivem na “self-made” – ty, kteří „zbohatli vlastním přičiněním“.

Copyright © 2015 NationofChange
Paul Buchheit , 24. listopadu 2015, “Informace Clearing House” –
http://www.informationclearinghouse.info/article43520.htm
Volný překlad pro České národní listy : P. Rejf