Premiér včera plivl do tváře vlastním občanům

Avatar
Původní autoři

Vladimíra Vítová
18. 11. 2015
Bohuslav Sobotka podniká reálné i symbolické kroky proti vůli naprosté většiny obyvatel České republiky, jejímž by měl být premiérem. Posuďte sami.


Fakta

7. 10. 2015: „Uprchlíci, pojďte k nám a usaďte se zde“. Tak mluví pouze čtyři procenta Čechů. Proti přijímání uprchlíků ze zemí s válečným konfliktem je polovina Čechů. Dvě pětiny se kloní k jejich přijetí do doby, než se budou moci vrátit domů, a jen čtyři procenta Čechů uvedla, že bychom měli uprchlíky přijmout a nechat je zde usadit. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Průzkum zde 

7. 11. 2015: V Praze proběhlo pět protivládních a protiimigračních demonstrací, kterých se celkem zúčastnilo přes 10 000 lidí a při nichž lidé požadovali demisi vlády. Demonstrující se kvečeru sešli na Klárově a následně dorazily před Úřad vlády dva ohlášené pochody – zhruba 5 000 lidí. Na demonstracích zazněla tato slova: “Vláda České republiky označuje za extremisty ty, kteří chtějí hájit zájmy vlastních občanů. Extremisté jsou ti, kteří hlasovali pro migrační kvóty.”

Video

17. 11. 2015: Premiér Bohuslav Sobotka přijal v Kramářově vile dobrovolníky z „českých“ neziskových organizací, kteří v uplynulých měsících pomáhali ilegálním migrantům na hranicích Srbska a Chorvatska. Dobrovolníci Sobotkovi odevzdali dopis, ve kterém argumentovali pro přijetí více uprchlíků, než kolik České republice přikazují evropské kvóty. Setkání se zúčastnily i církevní organizace. Sobotka ocenil jejich obětavou práci a dohodl se s nimi na intenzivnější vzájemné komunikaci, především při realizaci státní integrační politiky, kterou bude v blízké době projednávat na svém zasedání vláda ČR.

Seznam organizací přítomných na setkání s předsedou vlády:
· Člověk v tísni
· Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty
· Multikulturní centrum Praha
· Organizace pro pomoc uprchlíkům
· Sdružení pro integraci a migraci
· Czech Team
· Charita Česká republika
· ADRA Česká republika
· Diakonie ČCE
· Iniciativa Hlavák
· Český Červený Kříž
· Program Medevac

Dodatek:

Občané z veřejných prostředků platí nevolené subjekty tzv. neziskové organizace, které prosazují politickou agendu, aniž by musely projít volbami. Neziskové organizace získávají peníze nejen ze státního rozpočtu (od českých daňových poplatníků), ale i ze zahraničí (například z USA a EU) na to, aby ovlivňovaly politická rozhodnutí, zákony a samu budoucnost naší země. Neziskový sektor vyrostl na tvrzeních o údajně charitativních projektech a projektech sociální pomoci, avšak ve skutečnosti představuje paralelní vládu. Neziskovky nepovažují občany, z jejichž daní žijí, za dárce, ale za neprivilegovanou vrstvu společnosti, která nemá právo rozhodovat o své zemi.