Rozhovor prezidenta republiky pro Mladou frontu Dnes

Avatar
Původní autoři

29.11.2015   hrad
Premiér Bohuslav Sobotka Vás minulý týden tvrdě zkritizoval, když prohlásil, že “v zásadě legitimizujete šíření xenofobie a nenávisti v té naprosto extrémní podobě”. Co na jeho slova říkáte?
Víte, já jsem starý pán. A já s úsměvem přehlížím různé klukovské drzosti, jako je například právě tato. Nicméně bych byl rád, aby premiér pochopil, že na Albertově jsem naopak veřejně vyzýval k toleranci, k dialogu a k respektování různých názorů. Odmítal jsem nálepkování těchto názorů. Nu, a to vyvolávání nenávisti se bohužel projevilo při demonstraci před Úřadem vlády, kde pět tisíc lidí, kteří protestovali proti panu Sobotkovi, muselo být rozháněno pepřovým sprejem. Myslím si, že pan premiér vydal toto prohlášení především proto, aby zakryl fakt, že proti němu demonstrovalo pět tisíc lidí.

Premiér Sobotka dále řekl: “V současné chvíli jsme všichni v sociální demokracii na pana prezidenta strašně naštvaní za to, co udělal.” Kdo Vám kromě Bohuslava Sobotky vyčetl Vaše slova?

Dostal jsem řadu pozitivních ohlasů od sociálních demokratů na svoje vystoupení na Albertově. Nedostal jsem žádné negativní vyjádření od žádného sociálního demokrata.

Panu Sobotkovi se především nelíbilo, že s vámi na tribuně stál Martin Konvička, hlavní postava protiislámského hnutí v České republice. Co si o Bloku proti islámu myslíte?

Nejsem ani kádrovák, ani cenzor. Organizátoři této akce – nikoli já – rozhodovali, kdo bude na pódiu. Pokud vím, byl tam jeden poslanec, byl tam jeden senátor a byl tam jeden docent, což – milý pane šéfredaktore – můžete chápat jako snahu o komunikaci s akademickou obcí. Ale to opravdu myslím ironicky. Pokud jde o pana Konvičku, já jsem Blok proti islámu nijak nestudoval. Myslím si, že každý má právo kritizovat jakékoli náboženství, a pokud kritika islámu nezachází do extrémních poloh – a já se teprve nedávno od redaktorů Blesku dozvěděl o masokostní moučce a koncentračních táborech, což jsou bezesporu extrémní a nepřijatelné polohy – má právo na existenci. Osobně bych vedl kritiku islámu například na základě toho, že vylučuje polovinu populace, tedy ženy, z veřejného života, že jim omezuje přístup ke vzdělání i přístup k veřejným funkcím. To je kritika, která má právo existovat, stejně jako kritika jakéhokoli jiného náboženství.

Po Vašem vystoupení na Albertově nikdo nevěnoval pozornost tomu, co jste řekl, ale s kým jste stál na pódiu. Postavil byste se po této zkušenosti na stejné pódium s panem Konvičkou znovu?

Ale já bych se klidně postavil na stejné pódium třeba i s panem Kalouskem, s panem Fialou, s panem Sobotkou, přejete-li si, ale to by museli rozhodnout organizátoři této akce, nikoli já. Už jednou jsem Vám řekl, že nejsem ani kádrovák, ani cenzor.

Vyjádření premiéra Sobotky na Vaši adresu jste označil za klukovskou drzost. Bude tato drzost mít nějaký vliv na Vaše vztahy s předsedou vlády?

Myslím si, že ne. Politici spolu mají vycházet, ať si o sobě myslí cokoli, protože v obou případech byli legitimně a demokraticky zvoleni v tajných a svobodných volbách. Ten rozdíl názorů, který by neměla zakrýt ani akce na Albertově, ani akce před předsednictvem vlády, o níž média téměř neinformovala, což je zajímavé, takže tento rozdíl názorů by měl být hlubší a měl by být definován asi takto: Pan premiér například teď nedávno ze Šanghaje odmítl mé tvrzení, že existuje souvislost mezi migračním tokem a mezi teroristy. Přitom řada odborníků tuto souvislost potvrdila. Islámský stát má možnost, které nesporně využívá, dodat své džihádisty do onoho migračního proudu a atentáty z Paříže dokazují, že minimálně ve dvou případech tomu tak bylo. Rozpor mezi premiérem a mnou je však ještě hlubší. Premiér mi připadá jako člověk, kterého varují, že se blíží povodeň, a on říká: Kdyby náhodou přišla, pojišťovna mi to zaplatí. Jenže žádná taková pojišťovna neexistuje. Pokud se blíží povodeň a pokud migrační krize zasáhne i nás, ať už možnými teroristickými útoky na našem území, tak třeba tím, že rostoucí počet migrantů bude narušovat naše sociální, ekonomické i politické struktury, tak ten, kdo přehlíží toto nebezpečí a neslyší varování Kassandry, která varovala Trojany před vtažením koně do bran města, ten za to všechno ponese plnou odpovědnost.

Znamená to, že premiér Sobotka podle Vás přímo ohrožuje bezpečnost České republiky?

Svou váhavostí, svou nerozhodností a řadou dalších zdánlivě smířlivých a zdánlivě humanistických gest, která podle mého názoru nedoceňují reálné nebezpečí, protože já na rozdíl od něj pokládám migrační krizi za organizovanou invazi.

Předseda Ústředí muslimských obcí ČR Muneeb Hassan Alrawi, o Vás nedávno psal jako o Boko Zemanovi a o slovenském premiérovi Ficovi jako o Haram Ficovi. Fráze Boko Haram přitom v hauštině znamená Západní učení je hřích. Co toto vyjádření šéfa českých muslimů pro Vás znamená?

Nedávno jsem si přečetl historii muslimských obcí v České republice. Nevím, zda víte, že pan Brikcius, což byl předseda muslimské obce v tehdejším protektorátě a předtím v tehdejším Československu, byl současně redaktorem Vlajky. Muslimská obec byla rozhodnutím prezidenta Beneše rozpuštěna jako nepřátelská vůči Československé republice, protože kolaborovala s nacisty. Ostatně velký muftí z Jeruzaléma byl přijat Adolfem Hitlerem a vyjádřil plnou podporu boji říše proti Angličanům a dalším kolonialistům. Takže jak vidíte, muslimská obec má určité historické kořeny a tyto kořeny by se neměly přehlédnout při jejím dnešním posuzování.

Měli bychom muslimské obce zakázat?

Ve Francii zakazují šátky, protože se drží názoru, že to začne hidžábem a skončí to burkou. Já samozřejmě respektuji francouzské zákonodárství. Sám bych sice muslimskou obec nezakazoval, ale postupoval bych stejně, jako postupovali ve Velké Británii. Tam před několika lety vykázali imámy za to, že pronášeli fanatická a nenávistná kázání. Pokud vím, tak v brněnské mešitě některými jak domácími, tak zahraničními kazateli ke kázáním podobného typu došlo. Čili pokud chtějí žít mírumilovně, bůh s nimi. Pokud chtějí rozdmýchávat nenávist, třeba i tím, že si přivezou zahraniční kazatele, pak jsem pro vypovězení po britském vzoru.

V projevu na Albertově jste mluvil o imigrantech, jejichž “kultura je plně slučitelná s evropskými hodnotami, není to kultura vrahů a není to kultura náboženské nenávisti”. To implikuje, že kultura jiných imigrantů taková je. Měl jste na mysli muslimské přistěhovalce?

Měl jsem na mysli vrahy z Paříže, kteří – jak víte – vraždili nevinné civilisty a přitom volali Allahu akbar. To je beze sporu muslimské heslo a v tomto případě je to kultura vrahů. Kultura náboženské nenávisti je kultura, která se vyskytuje všude tam, kde muslimové považují nevěřící, ať už jsou to křesťané, ateisté, nebo příslušníci jiných vyznání, za lidi druhé kategorie. Za lidi, kteří – abych citoval posvátné muslimské texty – mají být buď vyhubeni, nebo mají sloužit jako sluhové, nechci říci otroci. To je skutečně kultura náboženské nenávisti. Jiná náboženství takovou nenávistí vůči nevěřícím neoplývají. I když jsem ochoten plně přiznat, že ve středověku bylo křesťanství v podobné pozici, jako je dnes islám.

Ve svém projevu na Albertově jste dále řekl: “Tento národ si zaslouží, aby si vládl sám. Aby mu nikdo – opakuji, nikdo – z vnějšku nediktoval, co má a co nemá dělat.” Za to jste sklidil aplaus. Myslíte si, že se nám teď snaží někdo diktovat, co máme nebo co nemáme dělat?

Samozřejmě že ano. Já jsem eurofederalista. Zatímco euroskeptici chyby Evropské komise vnímají s nadšením jako důvod pro vystoupení České republiky z Evropské unie, já tyto chyby vnímám s lítostí a bolestí. Pokusím se Vám dát dva kontrární příklady. Na jedné straně Evropská komise neplní základní role, které má mít. To je ochrana vnějších hranic. Už několik let o tom evropští představitelé doslova žvaní, aniž by udělali jakoukoli konkrétní akci. Teď jsem měl s ministrem vnitra Chovancem v Lánech diskusi na toto téma a tam mi řekli, že agentura Frontex, která má chránit naše vnější námořní hranice, má šest lodí, z nichž pět je v opravě a jen jedna je funkční. Tato neschopnost Evropské komise je důvodem oprávněné kritiky. No, a druhý příklad je tento. Víte, že Evropská komise nedávno prakticky zakázala domácí zabijačky. Měl jsem tady na návštěvě předsedu rakouského Bundestagu, který mi říkal, že jim zase zakazují traktorové sedačky. Jinými slovy neplatí princip subsidiarity. A tento princip znamená, že na národní úrovni musíte řešit to, co řešíte lépe než na úrovni nadnárodní. Ochrana vnějších hranic je nepochybně nadnárodní záležitost, zatímco zabijačky nebo traktorové sedačky jsou záležitostí národních parlamentů. Stejně tak je záležitostí národních parlamentů, koho umístí na svém území. Čili žádné kvóty, žádné přerozdělování, protože tím ničíte suverenitu členských zemí EU.

V otázce kvót na uprchlíky je teď Evropa rozdělena na Západ vedený Angelou Merkelovou a východní skupinu V4. Bude Východ Západem převálcován?

Než odpovím na Vaši otázku, dovolte mi jednu vzpomínku. Při válce proti Iráku byla takzvaná koalice ochotných. Tehdy americký ministr zahraničí nesmírně chválil novou, to jest východní Evropu za to, že se připojila k této válce, zatímco stará, tedy západní Evropa proti tomu protestovala. Takže jak vidíte, dělítka mezi starou a novou Evropou se někdy přesouvají z extrému do extrému. A k Vaší otázce, jsem velmi rád, po rozhovoru s polským prezidentem Dudou, že se Polsko jasně vrátilo na stranu visegrádské čtyřky. Prezident Duda se mi zdvořile omluvil za postup Polska při minulém hlasování o kvótách. A teď musíme počítat s tím, že V4 jako blok by měla v EU získávat další spojence. Ať je to Finsko, Rumunsko, možná Španělsko – a mluví se i o dalších.

A co Německo?

Nechci se vměšovat do německých vnitřních záležitostí. Nicméně sám dobře víte, že tam sílí odpor vůči politice spolkové vlády, konkrétně bavorská zemská vláda dokonce podala ústavní žalobu na spolkovou vládu za to, že nedokáže zastavit příliv imigrantů.
Miloš Zeman, prezident republiky, Mladá fronta Dnes, 26. listopadu 2015