Schwarzenberg: Vzniká evropský lid

Avatar
Původní autoři

Lubomír Man
23. 11. 2015
Pár dní po útoku v Paříži se v bavorském městě Schirndingu na železniční trati Cheb-Norimberg a poblíž hranic s Českem konaly dvě manifestace. Jedna byla proti probíhající masové invazi uprchlíků do Bavorska, a druhá naopak pro ni. Na které myslíte že promluvil náš poslanec Karel Schwarzenberg? 

Ano, správně, na té druhé. A proč mohl promluvit jedině na té druhé a nikoliv na té první, si teď ujasníme a nebude nám přitom dvakrát dobře. Karel Schwarzenberg ve svém projevu totiž prohlásil:

„Češi a Němci spolu bojují za demokracii a pokrok a pomalu vzniká to, co různí politici u nás popírají. Pomalu vzniká evropský lid, kde není tak zajímavé, kdo je Čech a kdo je Němec, ale jaká máme stanoviska.“

Takže rozumějme: Z našich hlav má zmizet povědomí o tom, ke kterému národu patříme, a místo toho nás má hřát myšlenka, že jsme částečkou evropského lidu. Ovšem pozor, i to jen v případě – jak Schwarzenbeg upozorňuje – že máme správné stanovisko. A jaké to stanovisko má být, to už z jeho projevů a statí známe dokonale. Velmi kladné a bezpodnečné srozumění s právě probíhajícím stěhováním národů ze Středního východu a severní Afriky do Evropy, fanatická věrnost neokonzervativní představě o USA jako jediném vládci světa, a stejně fanatická nenávist k Rusku coby státu, charakterizovaná slovy, že „on nemá nic proti Rusům, ale že kdyby za ním někdo přišel s Medvěděvem nebo Putinem, nemohl by se divit, kdyby s ním on (Schwarzenberg), vyrazil dveře.“

To je tedy myšlenkové bohatství předsedy zahraničního výboru naší sněmovny. Což je samozřejmě konstatování zarážející i přesmutné, kdyby ovšem neexistovalo ještě něco smutnějšího. A totiž to, že s největší pravděpodobností nejde o Schwarzenbergovy originální myšlenky, ale nejspíš o opis názorů někoho jiného. V tomto případě Američana Thomase Barnetta, proslulého to badatele na poli vojenských strategií a globalizačního fanatika Světa pod nadvládou elit USA. Poslechněme si, co píše v jedné ze svých knih:

„Konečným cílem je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cíleným vznikem světlehnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1, 5 milionu přistěhovalců z Třetího světa. Výsledkem pak bude vznik populace s průměrným IQ 90, a tedy lidí, kteří budou příliš hloupí, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali…Kdo nebude souhlasit, bude zničen.“ (zdroj K. Pohlhammer Lauterbachová)

Všimli jste si toho? Toho zničení? Když si vzpomenu na Schwarzenbergovy dveře, dala by se i zde najít mezi oběma muži shoda. Možná i ústně sdělená. Schwarzenberg dojíždí na setkání Bilderbergu a pochybuji, že by na nich chyběl Barnett. Samozřejmě, Schwarzenberg musí být zatím ve svých vývodech opatrnější, ale z jakého pramene svůj souhlas s beznárodnostním evropským lidem též čerpá, se zdá být celkem jasné.A ještě něco: Ten Barnettův požadavek, aby Evropa přijímala 1,5 milionu přistěhovalců ročně, padl na papír už v roce 2001, ale teprve letos se přistěhovalecký proud pohnul. Že by jen sám od sebe? Nebo to musel někdo popohnat?

Dodejme ještě, že podle Barnetta má být proces globalizace završen vytvořením též jednoho světového náboženství, jedné kultury, smícháním ras po celé zeměkouli, a po lidu evropském má na program přijít i lid světový. S nímž už navždy a definitivně zmizí veškerá rozmanitost, barvy a kouzlo světa.