Spojené státy a Izrael začínají kolonizaci severní Sýrie

Avatar
Původní autoři

7.11.2015  WertyzReport
Kolonizace severní Sýrie je starým izraelským projektem spojeným s vývojem raketových zbraní. Volá po vytvoření nezávislého státu na severu země pro kontrolu Sýrie na dálku, stejně jako Izrael vytvořil v roce 2011 Jižní Súdán, aby ovládal Egypt.

Tento izraelský projekt byl opět oživen Francií a tajnou dohodou mezi Alainem Juppém a Ahmetem Davutogluem v roce 2011.

Turecko souhlasilo, že tento nový stát bude ovládat kurdská menšina a že Ankara bude moci do něj vyhostit PKK a zajistí si ve své zemi nadřazenost.

V září 2013 Pentagon publikoval novou mapu Robina Wrighta týkající se rozdělení regionu. Mapa zahrnuje vytvoření islámského emirátu a vytvoření nového Kurdistánu na arabských území Sýrie.

V říjnu 2015 USA v reakci na ruskou kampaň proti džihdádistům vytvořila „Syrské demokratické jednotky,“ které byly představeny jako aliance mezi Syrskými Kurdy a „rebely.“ SDF je ve skutečnosti novým obalem pro YPG (Lidové obranné jednotky, Kurdské jednotky, které byly doposud loajální Damašku) s několika Araby.

Syrští Kurdové se okamžitě rozhodli „Kurdizovat“ území severní Sýrie. Začali okupovat domy ne-Kurdů a posílat školám výhrůžné dopisy, které nařizovaly vyhodit arabské učitele a nahradit je kurdskými, aby bylo zajištěno kurdské učení.

Noví učitelé, pocházející z Iráku a Turecka, často jazyk učí v latinské abecedě, kterou Syrští Arabové a Kurdové neumí přečíst.

Arabové, kteří tato území ovládali tisíce let, protestovali i s dalšími skupinami. Během dvou týdnů se hnutí rozšířilo a spousta škol, kromě asyrské křesťanské menšiny, která nasadila na obranu vlastní milici, musela souhlasit.

Historicky je jen malé území v severovýchodní Sýrii kurdské. Na rozdíl od Turecka, Syrská Arabská republika uznává stejná práva a pro všechny občany bez ohledu na jejich etnický původ, náboženství nebo politické názory. Pro vytvoření nezávislého Kurdistánu není tedy důvod. Pokud by se tak stalo, pod tlakem USA a Izraele, desítky dalších etnických a náboženských skupin by začalo požadovat stejná práva po celém regionu.

Pokud by se tak stalo, vytvoření Kurdistánu na arabském území by otevřelo nový konflikt srovnatelný tomu v Palestině.

Článek vyšel 2. listopadu na Voltaire Nertwork.