Jurij Selivanov: “Gordický uzel” a ruský meč

Avatar
Původní autoři

7. 11. 2015      zdroj
Strategie nepřímých akcí Vladimíra Putina vedla k dosažení přímých a hmatatelných výsledků v zahraniční politice. Svým vojenským úderem v Sýrii Vladimír Putin bez nadsázky rozsekl “gordický uzel” ve vztazích se Západem. Hlavní problém těchto vztahů po převratu na Ukrajině spočíval v tom, že Rusko bylo ochotno jít tak daleko, jak tomu bude třeba, až po rozsáhlou konfrontaci se Západem, aby nedošlo k zachování jeho nadvlády nad Ukrajinou.


Ale Západ nevěřil v rozhodnost Moskvy. Nevěřil po desetiletích ideologického sebeklamu, že Rusko je schopno něčeho významného ve vojenské oblasti. Proto ze setrvačnosti pokračoval v drzosti a zvůli.

Ale Rusko je toho stále více schopno. Západ stále méně. Posledním a možná i nejjasnějším důkazem je prohlášení amerického námořního velení, že USA poprvé ve své historii nejsou schopny udržet zároveň dvě skupiny letadlových lodí v oblasti Asie a Tichomoří a na Blízkém východě.

Za jiného, ne tak vynalézavého vůdce, jakým je Putin, by Moskva, nedej bože, začala utvrzovat změny v poměru sil a odhodlání jednat nejpřímějším a nedůmyslným způsobem – přímo ve středu Evropy… …Výsledkem by bylo, že pragmatický Západ, který by se v praxi přesvědčil o závažnosti ruských úmyslů, by pravděpodobně vycouval. Ale tou dobou by už polovina Evropy a především Ukrajina mohly být v troskách.

Putin tento problém vyřešil bez nadsázky geniálně – v duchu jím uctívané filozofie východních bojových umění, která zcela vylučuje čelní střet s protihráčem. Provedl příkladný a ukázkový vojenský útok, který uskutečnil úplný zvrat v západních kornatých mozcích. Ale on to udělal tak, aby Evropa zůstala celá a nepoškozená a jediným “obětním beránkem” se stal i tak nepotřebný a bezpodmínečnému zničení podléhající “Islámský chalífát.”

Ale Západ přitom dostal velmi názornou a přesvědčivou lekci. A byl nucený podstatně změnit tón v dialogu s Ruskem. Nakonec si uvědomili, že s námi se nežertuje a nepodvádí. Tento proces uvědomění stále pokračuje, ale již dnes můžeme konstatovat, že záměr Putina se plně vyplatil a dynamika osvícení západních mozků nabírá obrátky a má tendenci stát se nezvratnou.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová