Západ čeká série násilných revolucí!

Avatar
Původní autoři

Paul Craig Roberts
10.11.2015   První zprávy
Politika, kterou sleduje Západ, zbavuje občany ekonomických a politických práv, společnost ztrácí kontrolu nad všemi aspekty svého života. Důsledkem mohou být násilné revoluce ve všech západních zemích.
Politika západních zemí v blízké budoucnosti by mohla vést evropské společnosti k celkové deprivaci ekonomických a politických práv a k násilným revolucím.

Příčinou takové katastrofy bude několik faktorů, zejména mluvíme o hospodářské politice Západu a předpokládaný růst finančního sektoru na hrubém domácím produktu. Dalším faktorem je vytvoření tzv off-shore zaměstnanosti – například ve Spojených státech snižuje účast lidí na produkci zboží a služeb, které jsou uváděny na trh. Podle Robertse, tyto dva faktory zbaví lidi ekonomického výhledu. A ke ztrátě politických perspektiv dojde uzavřením Transatlantického a Transpacifického obchodního partnerství (TTIP, TPP), které „eliminují politickou suverenitu a vládami se stanou globální korporace,” je si jistý analytik.

„Demokracie bude jednoduše nahrazena vládou korporací,” uvádí Roberts, zdůrazňuje, že tato partnerství nepředstavují veřejný zájem, ani obchod, ale slouží pouze zájmům korporací. „Poté, co se dospěje k dohodám, bude vláda zprivatizovaná. Zákonodárný sboru, prezident, premiér a soudy následně přestávají mít smysl,” konstatoval analytik a upozornil, že firmy v rámci dohod dostanou imunitu vůči národním zákonům. Obvinil přitom Sněmovnu reprezentantů, že se nechala korporacemi koupit „levně“ za 200 milionů dolarů, aby zákonodárný sbor nevstupoval do tajných jednání.

Roberts upozornil, že existují země, které do uvedeného partnertví nevstoupí, jako Indie, Rusko, Čína, JAR, Írán či Brazílie. „Tyto země se stanou ochránci národní suverenity a společenské kontroly, zatímco svoboda a demokracie bude na Západě mizet,“ dodal chmurnou vizi.

Paul Craig Roberts: Washington pro nás vytváří umělý svět

Analytik následně nevylučuje, že nechtěným důsledkem bude snaha lidí odstranit vládu „jednoho procenta“. Jednou například francouzský lid zjistí, že ztratil veškerou kontrolu nad svojí stravou díky společnosti Monsanto a americkému zemědělství, a členové francouzské vlády, kteří vydali Francii do dietního otroctví toxických potravin, budou pravděpodobně na ulici zabiti.

Akce tohoto druhu se možná odehrají na celém Západě, kdy národy zjistí, že ztratily veškerou kontrolu nad všemi aspekty jejich života a že jejich jedinou možností je revoluce nebo smrt, dodal Roberts.