Česko je pro prodloužení sankcí EU vůči Rusku

Avatar
Původní autoři


Luděk Prokop
22. 12. 2015
Česká republika je pro prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku o půl roku. Šéf kabinetu Bohuslav Sobotka (ČSSD) to uvedl ve čtvrtek na jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Sankce vůči Rusku by se měly během čtvrtka a pátka řešit na zasedání Evropské rady v Bruselu.


Abychom nebyli za magory, ponechme otázku, v čí prospěch je tento Sobotkův postoj, potažmo postoj Česka, raději stranou. Neméně tristní může být zodpovězení otázky v čí neprospěch. Mimo jiné je zřejmé, že v neprospěch samotné ČR a jejích občanů. Proč takové přičinlivé pinožení, podobné šplhavosti a podlézavosti někdejších kariérních svazáčků? Co konkrétně si předseda vlády ČR, slibuje od prodloužení sankcí, nad rámec jakési pochvaly, kterou jak vidno nechce zadarmo? To tedy rozhodně není smysluplné počínání zodpovědných hospodářů. Jednak sankce poškozují vedle ruské ekonomiky i ekonomiku ČR a jednak lze s jistotou předpokládat, že prostřednictvím sankcí, oficiálně zveřejňovaného stanoveného cíle, dosaženo rozhodně nebude. Cíle neoficiálního, stanoveného cizími mocnostmi, jsoucím v rozporu se zdravým rozumem (i se zájmy ČR) – poškodit ruskou ekonomiku za cenu poškození ekonomiky vlastní, nepochybně dosahováno je a dosaženo bude. Stejně tak i dosažení toužené pochvaly a blahosklonného uznání. Pro naše občany jenom ke škodě.

„Minské dohody zatím naplněny nebyly. ČR nebude podporovat zvyšování sankcí vůči Rusku, ale pokládáme za užitečné, aby byly o šest měsíců prodlouženy,“ řekl poslancům Sobotka.

K dodržení jakýchkoli dohod je nezbytné, aby dohody dodržovaly všechny smluvní strany. Je naprosto absurdní sankcionovat pro nenaplnění minských dohod pouze jednu ze stran, zatím co druhá strana dohody flagrantním způsobem porušuje, takže neumožní dodržovat dohody ani straně první. Konec konců představitel té agresivnější části ukrajinského vedení, Dmitrij Jaroš předem jasně a zřetelně avizoval, že pro jeho sektor minské dohody nic neznamenají.

Mělo by být na výsost alarmující, že evropským a světovým vůdcům nikterak nevadí evidentní fašizoidní rysy ve vedení Ukrajiny. Konec konců, vysoce humanitní západní demokratickou veřejnost nijak viditelně nevzrušily ani děsivé lidské tragédie v Oděse a Dněpropetrovsku. Dlužno dodat, že slova zvláštního velvyslance České republiky pro otázky energetické bezpečnosti, Václava Bartušky, k brutálnímu násilí proti neozbrojeným lidem v Oděse a Dněpropetrovsku ve znění: „Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid. Když to neuděláte, tak máte válku. To je celé.” – že tato slova byla u nás odbyta takřka nonšalantním mávnutím ruky, jak ze strany médií, tak ze strany vlády a příslušných politických stran. A to je velice vypovídající o charakteristice humanity a demokracie v originálním pojetí vyspělé západní demokracie, kam se mermomocí cpeme a o jejíž pochvalu tolik touží předseda vlády i za cenu, že staví naši republiku do podřízené role nesvéprávného státu. A to je evidentní i v záležitosti reálné migrační hrozby ve směru ohrožení zbytků zákonitosti, udržení civilizačních pořádků a existence štědře na-dotovaných církví svéráznými restitucemi. Nic si nenamlouvejme, jaký národ takovou má i vládu.