Novinky v procesu s generálem Mladićem v Haagu: Čtyři až pět tisíc muslimských bojovníků padlo v bojích, nebylo popraveno. Soudní znalec přinesl důkazy

Avatar
Původní autoři

22.12.2015 Nova srpska politička misao 

Znalec obhajoby ve věci pohřešovaných po pádu Srebrenice v Haagu prohlásil, že u Srebrenici zahynulo „nejméně 4 tisíc až 5 tisíc“ bojovníků armády Bosny a Hercegoviny.

Znalec Dušan Pavlović uvedl, že tolik lidí zahynulo „při průlomu obklíčení Armádou Republiky Srbské kolem enklávy v červenci roku 1995“.
V koloně, která se od 12. do 17. července probojovávala z obklíčení v okolí Srebrenice směrem k Tuzle, bylo, jak bylo řečeno dříve během procesu, až 15 tisíc muslimských mužů, ze kterých třetina byla ozbrojena.

Jako důkaz toho, že tisíce Muslimů zahynuly v bojích při průlomu, a nebyli popraveni Armádou Republiky Srbské, obhajoba Mladiće, mimo jiné, představila prohlášení přeživšího poručíka Armády Bosny a Hercegoviny Nurize Selimoviće, učiněné bezpečnostním orgánům Armády Bosny a Hercegoviny 26. července 1995.

„Myslím si, že jsme ztratili nejméně 4 až 5 tisíc bojeschopných lidí,“ citoval Selimovićovo prohlášení Mladićův obhájce Branko Lukić. Také soudní znalec Pavlović vložil toto prohlášení do své zprávy o příslušnících 28. divize Armády Bosny a Hercegoviny, zahynulých při průlomu, kterou obhajoba zařadila do důkazů.

V této zprávě se Pavlović odvolával i na švédského diplomata Carla Bildta, jenž v době srebrenické krize byl mírovým vyslancem Evropské unie v Bosně a Hercegovině.

V knize o své misi v Bosně a Hercegovině Bildt napsal, jak ocitoval obhájce Lukić, že „pravděpodobně více než 4 tisíce lidí ztratilo život v brutálních útocích ze zálohy… zatímco kolona se pokoušela dostat do bezpečí“.

Pavlović vysvětlil, že toto Bildtovo hodnocení zařadil do své zprávy proto, že švédský diplomat měl v kritické době přístup ke zpravodajským informacím. Pavlović rovněž tvrdil, že těla zabitých Muslimů z kolony Armády Bosny a Hercegoviny, která se probojovávala z obklíčení, byla později nalezena v hromadných hrobech, o kterých prokuratura tvrdí, že byly plné obětí poprav.

Znalec uvedl konkrétní příklady osob, které, dle prohlášení očitých svědků, zemřely při průlomu, a jejichž těla byla exhumována z hromadných hrobů.

„Existují příklady toho, že části těla byly nalezeny na povrchu, jiné části však v hromadném hrobě… Takže, těla byla sbírána a zakopávána do hrobů ihned po bojích,“ uvedl Pavlović a naznačil, že tak bylo činěno při procesu „asanace terénu“, který prováděla Armáda Republiky Srbské, ale i jiní. Uvedl také, že o „velkých ztrátách“ v koloně mluví dokumenty Armády Bosny a Hercegoviny, které zkoumal, jakož i prohlášení očitých svědků.

Upřesnil, že z povrchu půdy, na cestě, kterou se kolona probojovávala, bylo sesbíráno kolem 700 těl.

„Nabízí se otázka, kde jsou ostatní těla? Jde o tisíce těl… Některá z těch asanovaných těl byla očividně uložena do masových hrobů,“ řekl Pavlović.

Při dokazování, že Armáda Republiky Srbské bezprostředně po bojích s prolamující se kolonou Armády Bosny a Hercegoviny, provedla „asanaci terénu“, respektive sbírání těl zabitých, advokát Lukić představil nařízení Drinského sboru Armády Republiky Srbské provést asanaci.

Obhájce Lukić citoval z Pavlovićovy zprávy také prohlášení svědka Idrize Suljiće, že „se díval, jak četníci projíždějí po asfaltce a nakládají těla do kamionů a odvážejí je“. Dokument Ministerstva obrany Bosny a Hercegoviny, na který se obhájce odvolával, upřesnil, že takto byla odklizena těla pěti set bosenských Muslimů.

Prokuratura bude znalce Pavloviće vyslýchat od 1. února příštího roku, kdy bude haagský proces s generálem Mladićem pokračovat po sváteční přestávce.


Poznámka redakce NR:

Jak vidět, ve Srebrenici na hřbitově v Potočari leží nikoli “civilní oběti srbských masakrů a genocidy”, ale především v boji padlí muslimští bojovníci, kteří se snažili ze Srebrenice po jejím obsazení Armádou Republiky srbské uniknout. Věděli dobře, že v případě zajetí, budou postaveni před válečný soud a budou se zodpovídat ze zločinů, které spáchali na srbských civilistech v okolních vesnicích. Celkem přes 3200 mrtvých !!!

Zdroj: www.nspm.rs
Pro Institut srbských studií přeložil Vladimir Mitić
Více ZDE