Imigranti jsou součástí promyšleného plánu na zničení evropské civilizace!

Avatar
Původní autoři

Ladislav Kašuka
1.12.2015   blog idnes
Jedná se o promyšlený plán na zničení evropské civilizace v tom slova smyslu, jak jí známe z historie a ze současnosti! Rozkladný proces právě probíhá! Po celá dlouhá desetiletí prováděný americký tlak na Evropu, cílený na ekonomické ovládnutí tohoto obrovského trhu, počítá s tím, že Evropanům se nejprve musí vyhnat z hlavy věci jako je „křesťanská“ morálka, vlastenectví, nebo hrdost na svůj národ, původ, předky a způsob života!

Americké plány na úplné politické a ekonomické ovládnutí Evropy jdou však ještě dále! Uměle vznikající „nadnárodní směska“, která se má brzy stát novým obyvatelstvem všech evropských zemí, má být totiž zcela promyšleně vytvořena nejen smíšením na úplné podmanění inteligenčně příliš vyspělých (na svou historii hrdých) Evropanů, nýbrž má být výsledkem promíchání s neevropskými národy a kulturami, jejichž životní hodnoty se zcela rozcházejí s evropskými a jejichž inteligenční kvocient je prokazatelně nižší než evropský!

Teprve takovýmto smíšením inteligenčně vyspělejších Evropanů s méně inteligenčně vyspělejšími Afričany (jedná se o průměr, nikoli některé vyčnívající jednotlivce) a úplným potlačením tradičních křesťanských a rodinných hodnot vznikne výsledek, s kterým bude Amerika spokojená! Výsledkem má být „mišmaš“ bez národní a státní příslušnosti. Neúspěšný kandidát na prezidenta České republiky a předseda nevýznamné politické strany Karel Schwarzenberg tomu hrdě a s úsměvem říká jednotný „evropský“ národ!

Z Evropy by se pak přesně podle v současnosti realizovaného plánu, stala pouhá americká kolonie oproti dnešku podprůměrně inteligentních konzumentů nekvalitního amerického zboží, jedovatými éčky a bílým cukrem prošpikovaných potravin a geneticky upravených plodin!

PS: Abych snad nebyl obviněn z rasismu a lži ohledně výroků o evropské a africké inteligenci dovolím si sem napsat jaký je vědecky ověřený průměrný inteligenční kvocient (IQ) v Evropě a v Africe:

Evropský inteligenční kvocient se průměrně pohybuje mezi 91 až 102 body (Češi mají 98 bodů), zatímco průměrný africký inteligenční kvocient má rozmezí mezi 59 až 67 body.