Jsou občané Poslanecké sněmovně PČR pro legraci?

Avatar
Původní autoři

Ludvík Smýkal
12. 12. 2015
„Zdržování se vyplatilo, o evidenci tržeb budou poslanci jednat zase za týden. Kalousek řečnil tři hodiny.“ Tímto „honosným“ nadpisem je na webu ihned.cz uvedena informace o dnešním jednání Poslanecké sněmovny PČR (zde) o navrhovaném zákonu o elektronické evidenci tržeb.


Závěrečné, třetí, čtení klíčového vládního zákona pro boj s daňovými úniky, se změnilo prakticky ve frašku. Obstrukce odstartovala část opozice již už před hlasováním o programu, zbytek času zvládl vyplnit šéf TOP 09 Miroslav Kalousek, který tři hodiny četl stenoprotokol z loňské mimořádné schůze o výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

I když nejsem právník, nedalo mi to a vyhledal jsem si na internetu zákon č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění. Nebyl jsem moc překvapen , když jsem se v něm v § 95 odst. (2) dočetl, že „ve třetím čtení“ návrhu zákona „se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení.“(zde).

pozn.red.: Pokud si jako bývalý poslanec pamatuji, předsedající je povinen upozornit vystupujícího, že nemluví k věci a pokud po druhém upozornění nedojde k nápravě, odebere předsedající vystupujícímu slovo. Nechápu tedy, jak mohl Kalousek číst něco, co s projednávanou věcí nesouvisí. Dále si pamatuji, že mohl padnout procedurální návrh a vystouzpení mohlo být odkázáno do jiného času. I.D.