K televiznímu vystoupení P.C. Robertse: Svět se rozpadá

30. 12. 2015    zdroj
Dr. P.C. Roberts poskytl koncem roku toto televizní interview alternativní informační síti Daily Coin. Její redaktor Rury k Robertsově interview přičinil tuto poznámku: Když jsme se s Davem Kanzlerem na interview s PCR připravovali, promýšleli jsme, jak je zahájíme, i jak v něm budeme krok za krokem pokračovat. Jsme Dr. Robertsovi moc vděčni za to, že on měl o tomto interview představu odlišnou.


Svět, v němž žijeme, jak mnozí vědí, prochází masívní a bezprecedentní proměnou – a to se stále se zvyšující rychlostí. Dr. Roberts je pak jedním z předních světových ekonomů a současně i jedním z nejrespektovanějších světových hlasů, který tuto proměnu systematicky popisuje. Podle něj američtí občané u kola, který řídí svět, spí. Jsou však na tom bez viny a je to právě onen bezmyšlenkovitý stav jejích duší, jenž na pravého viníka ukazuje. Mainstreamová média jim totiž nepodávají svědectví o tom, co se děje, a to jak v americké ekonomice, či na světové scéně politické, s výjímkou ovšem oněch běžných výkřiků o tom, jak je Amerika největší a jakým ďáblem je Putin. Absolutně žádný hlubší pohled, žádné skutečně respektované svědectví se k očím a uším prostých Američanů nedostane, kterážto praxe je zanechává v nevědomosti i v nevědomí pravdy. A navíc: jestliže máte dvě anebo víc zaměstnání na částečný úvazek a tvrdě zápasíte o to, aby vám zůstala střecha nad hlavou, či abyste dokázali koupit dětem nové boty, stává se nutkání hledat pravdu přepychem skutečně nadbytečným.

Jedním z nejlepších způsobů jak porozumět tomu, co se dnes děje v Sýrii, na Ukrajině či na Středním východě, je ustoupit o krok zpět a podívat se, co ukazuje historie. Protože většina situací, ve kterých se lidstvo ocitlo, má kořeny právě v minulosti. To, co se stalo v několika minulých letech na místech jako jsou Irák, Sýrie či Libye, má svůj počátek v pozdních devadesátých letech minulého století. PROJEKT PRO NOVÉ AMERICKÉ STOLETÍ či THINK TANK (myšlenková nádrž, myslivna, mozkovna)), založené Dickem Cheneyem, jedním z netvrdších neokonzervativců, jakého kdy svět spatřil, vydláždily cestu k americké invazi do sedmi zemí v průběhu pěti let, což je delší čas, než s jakým se tato invaze původně plánovala. (Zřejmě se nepočítalo s jakýmkoli odporem Ruska a Číny). Al Kájda se přeměnila v Islamský stát (IS), což taktéž nebylo v plánu. Darebácká banda žoldáků se stala darebáckou, až když se vydala jinou cestou, než jí CIA původně určila.

Dr. Roberts ve svém interview pro Daily Coin popisuje i to, jak byl neokonzervativci zbudován v USA škrtící mechanizmus na veškerá politická dění, který je kromobyčejně obtížné setřást. Tyto válečné štváče nezajímá nic než moc, krvavý zločin a „smysl osudu“, jak jej oni chápou. Gobelín, který Dr. Roberts tká, začíná tedy Nixonem a Vietnamskou válkou a končí u posledního setkání prezidenta Putina s americkým ministrem zahraničí Kerrym. Obraz je vykreslen jasně a i v detailech ukazuje, jak jsme se dostali až na samý okraj nukleárního vymazání z planety Země. A jak bylo uvedeno z počátku: Svět je ve stavu změny, jejíž rychlost akceleruje.

Překlad: Lubomír Man