Navzdory položkám registru – Žádné vrácení půdy

Avatar
Původní autoři

19.12.2015  České národní listy

Soud v Praze zamítl restituci asi 600 hektarů pozemků knížecímu rodu Lichtenštejnů. Kníže z rodu Lichtenštejnů, Hans Adam II., nemá nárok na restituci majetku, který byl zabaven po druhé světové válce, je rozhodnutí pražského soudu.
Vzhledem k tomu, jak informovaly Hospodářské noviny, že byly pozemky v obci Říčany zapsány do katastru nemovitostí ještě na knížete Františka Josefa II. (1906 až 1989). Podle soudu tato chyba ale neospravedlňuje obcházení Benešových dekretů z roku 1945, týkající se vyvlastnění osoby německého původu. Česká republika tvrdí, že je to způsobeno tím, že československé úřady neuvedly vyvlastnění pozemku, který byl zkonfiskován na základě takzvaných Benešových dekretů, ve všech případech do katastru nemovitostí.

“Vzhledem ke konfiskaci majetku Františka Josefa II. v roce 1945 mu dnes Česká republika majetek nevrátí, což by mohlo být předmětem soudu o dědictví,” argumentoval mluvčí úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Radek Ležatka. Nadace knížete z Lichtenštejnů tvrdí, že šlechtický rod se nikdy nehlásil ve druhé světové válce k německé národnosti. Chce se odvolat. Královská rodina byla před rokem 1945 s asi 120.000 hektary půdy největším vlastníkem půdy v bývalém Československu. Ztratila po druhé světové válce všechen majetek na základě Benešových dekretů z důvodu, že šlechtický rod byl předtím známý německou národností.

Navzdory zapsání do pozemkové knihy je vrácení odpíráno, takže nyní musí být nejprve opraveny pozemkové registry, což opět dokazuje, že Benešovy dekrety v žádném případě nejsou, jak se často tvrdí, dlouho “mrtvý zákon”. Dekrety jsou k tomuto dni používány, mají stále nové právní účinky. Jen se zdá, že se nikdo o společné evropské hodnoty nezajímá.

Výsledek Lichtenštejnů u soudu však pravděpodobně znamená, že není žádný precedens pro sudetské Němce: protože pak se nakonec zjistí, že Lichtenštejnové nebyli a nejsou Němci, a proto pro ně Benešovy dekrety neplatí.

Sudetenpost, 10.12.2015, str. 2
Volný překlad pro České národní listy P. Rejf