Petr Bezruč nebyl a není přeceňován. Je jen nedoceňován a umlčován

Stanislava Kučerová
19.12.2015  České národní listy

Vzpomínám, jak Bezruč svými verši podněcoval národní a sociální cítění generace mých rodičů, mé generace i generace mých dětí. Jenže dnes se národní a sociální cítění nehodí k omluvám a  smiřovačkám s  odsunutými Němci (byť k odsunu došlo mezinárodním právem) ani k “outfitu” angloamerického střihu, který odporuje našim národním kulturním tradicím. 


“Kdo na moje místo? Kdo místo mne na stráž? Kdo zdvihne můj štít?” ptá se básník, a posluchači těch básní v dobách zlých hořeli národní vírou, odhodláním snášet útrapy a  usilovat o lepší budoucnost.

Nic z toho si vládnoucí elity dnes nepřejí. Chtějí mít omezený, trpný, zmanipulovaný lid. Dávat mu “chléb a hry”, ale ne svébytnost a samostatnou tvořivost. A tak mu berou jeho historii, vůdčí ideje a osobnosti. Zapomenout je třeba i na Petra Bezruče. Braňme se!

Prof. PhDr. St. Kučerová, CSc.