Pokání České televize?

Avatar
Původní autoři

2.12.2015  Zvědavec
Když v roce 1984 odvysílala v  pozdním večeru gruzínská televize film POKÁNÍ, který prostřednictvím symbolického příběhu odhaloval Stalinovy zločiny, vyšli obyvatelé Tbilisi do ulic, aby společně prožívali katarzi. Film byl distribuován i  do zahraničí, já jsem jej viděla v sídlištním pražském biografu koncem osmdesátých let a zažila jsem potlesk diváků ve stoje. 

Snímek se stal uměleckou předzvěstí konce jedné epochy a dodnes je „vyučován“ na filmových fakultách jako důkaz síly uměleckého díla na vědomí a smýšlení lidí.

Rozhovor redaktora Michala Kubala se syrským prezidentem Bašárem Asadem, který odvysílala Česká televize v úterý 1. prosince, jistě vyvolal u mnohých diváků ČT24 šok. I já jsem byla šokovaná. Nikoliv sdělovanou pravdou, ale skutečností, že nám bylo dovoleno ji slyšet bez cenzurních zásahů. Následná „vyvažující“ debata už nemohla účinek zmírnit. V příštích dnech, až se odvysílaný rozhovor stane hitem na internetu a až jej dobré duše opatří titulky v němčině a v dalších jazycích, prožijí šok milióny Evropanů, obyvatel USA a snad i Turků. Ráda bych věřila tomu, že půlhodinový rozhovor s Asadem je předzvěstí změn, kterých by se bez podpory svých občanů evropští politici neodvážili.

Nelze samozřejmě odhadnout, zda odvysílání šokujícího rozhovoru bylo jen „úletem“ České televize, nebo plněním nějakého zadání. Druhá varianta mi připadá pravděpodobnější. Nenazvala bych to tedy Činem, ale zprostředkovanou výzvou k činnosti. Výzvou k občanským protestům proti pokrytecké politice EU a nemravnosti NATO. Připadá mi, že evropští lídři už se zalekli své zbabělé kapitulační politiky a chtějí si uvolnit ruce, svázané členstvím v NATO. Bez nás to ale nedokážou. Jak na jejich SOS zareagujeme?
 

Poznámka editora (Zvědavec)
Bohužel nesdílím optimismus autorky. V první řadě nevěřím, že se rozhovor stane hitem na internetu. V tichosti zapadne. Za druhé evropští lídři se určitě nezalekli a nechtějí odejít z NATO. Vždyť co by je čekalo v případě změny kurzu? Co by je čekalo, kdyby lidi měli možnost se projevit? Zůstali by u koryta? Většina by skončila v kriminále. A konečně za třetí, opravdu si myslíte, že loutkaři, kteří to celé organizují, by jen nečinně přihlíželi?

Máme u nás přísloví jedna vlaštovka jaro nedělá. Je dobré si to připomenout. Toto je jen jeden úlet, možná se stal omylem a někdo si to vyžere. Havloidé, pražská kavárna a pátá kolona už určitě na americkém velvyslanectví přijímají rozkazy. To by tak hrálo, aby ČT vysílala pravdu!

V každém případě je příjemné nadechnout se čistého vzduchu, než nás zase znovu ponoří do sr$^#ek.

Poznámka editora (Nová republika)

Je zvláštní, že těsně před odvysíláním rozhovoru s Asadem oznámilo vedení ČT, že z řad tzv. ‘moderátorů’ zpráv odchází “ze zdravotních důvodů” Aneta Savarová a vystřídá ji právě Michal Kubal, který spáchal rozhovor s “řezníkem” Asadem, a který byl do té doby šéfem zahraničních zpravodajů “naší” ČT. Vzhledem k tomu, že do té doby Kubal šéfoval zahraničním dopisovatelům typu Pazderka, Karas, kteří se vyznamenávají “objektivním a vyváženým” opisováním ukrofašistických zdrojů, či Jakub Szántó – nekriticky referující z Izraele a Středního Východu, a vzhledem k tomu, že moderátoři ČT nic nemoderují, ale čtou z čtecího zařízení texty, které jim někdo v televizním zákulisí napsal, tak je nový post na kterém nahradí manekýnu pro Michala Kubala kariérní sešup. A přitom je to takový přesvědčený a nekritický obdivovatel USA a jejich politiky. Co se to v té redakci usáckých propagandistů a eurohujerů děje? Nemá nakonec Lenka Procházková pravdu?!

Václav Dvořák