Řecký EU-experiment pro vydírání občanů

Avatar
Původní autoři

Květa Pohlhammer Lauterbachová
3.12.2015 E-republika

Jak může obyčejný laik ohodnotit například hodnotu šperku po babičce? V Řecku budou všichni normální daňoví poplatníci jednou nohou v kriminále.
Sbohem a šáteček, krásná kolébko evropské civilizace! Andreas Treichl, nepříjemný generální ředitel rakouské Sparkasse, která tak dobře profituje z České spořitelny, zuří a nadává Goldmanovci Draghimu. On je totiž nepřítelem jeho banky, jelikož vyvlastňuje úspory rakouských a německých spořitelen. A v Řecku se mezitím připravují první kroky k zavedení finančního teroru vůči řeckým daňovým poplatníkům, kteří ještě neuprchli ze země.

Nemalovali jsme čerta na zeď, když jsme v našich článcích opakovaně varovali, že dojde k bezprecedentnímu vyvlastňování majetku, ovšem tentokrát jinak než k tomu komunistickému. Tady totiž hrozí vyvlastnění všem. Ti opravdu bohatí jsou ze země už dávno pryč. A jak říká Treichl ve výše uvedeném článku uveřejněném dnes na webu Deutsche Wirtschafts Nachrichten, nějaký majetek zůstane v budoucnosti pouze těm hodně, hodně bohatým. Těm, kteří si našetřili, třeba jako Němci v průměru 100 tisíc eur na stáří, těm toho opravdu moc nezůstane.

V Řecku ovšem začíná teror proti těm, co zůstali a třeba ještě něco zdědili, nebo si uspořili ze strachu před řáděním Trojky v zemi. Od 1. ledna 2016 musí Řekové, vedení přáním Trojky, oznamovat na 56 stránkovém formuláři finančnímu úřadu svůj majetek. Kromě nemovitostí, aut a akcií nyní také hotovostní peníze, které si Řekové ulili pod matraci, když byly zavřeny banky. Musí ale rovněž uvádět veškeré šperky a cennosti v domácnosti v hodnotě nad 30 tisíc euro a uvést schránky u bank a jejich obsah, jsou-li zde uloženy cennosti. U hotovosti držené doma jde o částku nad 15 000 eur. Začíná fungovat elektronický systém Taxisnet, ovšem požaduje se vyplňovat 56stránkový elaborát.

To je vyhlášení války řeckým občanům. Na druhou stranu však: Kolik úředníků bude možné zaměstnat navíc a kolik příslušníků finanční policie, která bude slídit, jestli jste náhodou nezamlčeli drahý prsten po babičce! I tato práce přece spadá do HDP země! V době vyhlašování výjimečného stavu kvůli teroristům policisté žádné svolení k prohlídkám bytů potřebovat nebudou. Nevíme, jak může obyčejný laik ohodnotit například hodnotu šperku po babičce, poněvadž i reálná cena nemovitostí je velmi, velmi vrtkavou záležitostí. Takže se daňový poplatník může snadno ocitnout jednou nohou v kriminále.

Řecko je takovou malou laboratoří EU. Jak znám Italy, potrpí si hodně na zlato a diamanty. Budou následovat? A nebudou chtít úředníci pracující pro zahraniční lichváře počítat za chvíli i zlaté zuby starých lidí? Už jsme to přece jednou zažili – v Auschwitzu. Se zavedením tohoto programu ovšem totiž nepřišla vládní Syriza sama. Tuto vymoženost naplánovala již strana Nová demokracie.

Syriza má pro toto opatření ovšem ospravedlnění, protože ho zavádí v kontextu podpory a pomoci růstu a rozvoje ekonomiky („in context of support and help to growth and development“). Jaká je bída v Řecku, lze demonstrovat na faktu, že cena za služby prostitutky klesla z 50 eur na 2 eura, bordelů je v Řecku 525, ovšem licenci jich má pouze 10.

Pokud se má zvyšovat HDP státním terorismem, pak sbohem, milované Řecko!

Zdroj článku zde.

Související články: