Soros tahá za nitky na obou koncích syrského uprchlického chaosu

Avatar
Původní autoři

William Engdahl
23.12.2015 Zvědavec

Od chvíle, kdy dostal John D. Rockefeller radu chránit své bohatství před vládním zdaněním vytvořením daně neplatící filantropické nadace v r. 1913, byly tyto základy použity americkými oligarchy k zamaskovávání světových špinavostí pod rouškou „činění dobrodiní pro lidstvo“, známého jako „filantropie“ z lásky k lidstvu. 

A nejinak je tomu v případě George Sorose, který má pravděpodobně pod palcem více nedaněných nadací, než kdokoliv jiný. Jeho nadace Otevřená společnost je v každé zemi, kde Washington chce dostat „svého člověka“ k veslu, nebo aspoň někoho, kdo ho neumí prokouknout. Hrály klíčovou roli při změně režimu v bývalém Sovětském svazu a ve východní Evropě po r. 1989. Nyní jsou jeho nadace až po uši namočené v prosazování propagandy sloužící agendě americko-britské války ničící stabilitu v Sýrii, stejně jak to bylo učiněno v Libyi před třemi roky, a vytváří tím současnou uprchlickou krizi EU.

Měli bychom se blíže podívat na probíhající syrskou uprchlickou krizi, působící takový zmatek a nepokoje v celé EU, obzvláště v Německu, upřednostňovaném cíli většiny dnešních žadatelů o azyl.

George Soros, dnes naturalizovaný Američan, právě vyplodil šestibodový návrh, říkající Evropské unii, co musí dělat, aby zvládla situaci. Stojí za podrobnější pohled.

Začíná tím, že uvádí: „EU potřebuje komplexní plán reakce na krizi, takový, který znovu zavede účinný dozor nad proudy žadatelů o azyl, aby se to odehrávalo bezpečně a řádně…“ Pak říká, že: „Zaprvé musí EU v dohledné budoucnosti přijímat nejméně milion azylantů ročně.“

Soros nezmiňuje, odkud si to číslo vycucal, ani neprobírá roli dalších svých nevládních organizací v Sýrii a jinde, které vyrábí podvodnou propagandu, aby se vytvořily veřejné sympatie k americké a britské „bezletové zóně“ v Sýrii, jak to bylo učiněno při zničení Libye.

Tento americký spekulant pak dodává, ve svých bodech nutných k realizaci, řadu návrhů, které by konsolidovaly de facto nadnárodní státní aparát EU, pod kontrolou beztvářných nevolených byrokratů Evropské komise. Sorosovy návrhy vyzývají k vytvoření uprchlických dluhopisů vydaných EU. Uvádí: „EU by měla poskytovat na každého žadatele o azyl v prvních dvou letech 15,000 euro, aby pomohla financovat ubytování, zdravotní péči a náklady na vzdělání – a aby učinila akceptování uprchlíků pro členské státy lákavějším. Tyto peníze může získat vydáním dlouhodobých dluhopisů, za využití své z velké části nevyužité výpůjční schopnosti AAA…“

Tato emise by přišla na 30 miliard euro, v době, kdy se většina členských států EU snaží srovnat s domácí ekonomickou krizí. Soros je u peněz cizích lidí štědrý. Zmíněný dluhopisový rating AAA je rating právního subjektu zvaného Evropská unie. Soros manévroval roky ve snaze získat Bruselu nezávislou finanční moc, která by zbavila i posledních zbytků národní finanční suverenity Berlín, Paříž, Řím a další členské země EU, jako součást plánu na zničení pozůstatků národních hranic a principů národního státu stanovených ve Vestfálském míru z r. 1648, který ukončil třicetiletou válku.

George Soros má více nápadů, jak utratit daně evropských občanů. Vyzývá EU, aby vyklopila peníze na další roční záruky pro „nárazníkové země“ (Turecko, Libanon, Jordánsko), a to nejméně 8-10 miliard euro ročně. Pak, záludně, Soros prohlašuje: „Musí být pro azylanty zřízeny bezpečné kanály, počínaje jejich přepravou z Řecka a Itálie do jejich cílových zemí. To je velmi naléhavé, aby se uklidnila panika.

„Cílové země“
Jeho použití výrazu „cílové země“ je velmi zajímavé. Dnes to znamená hlavně Spolkovou republiku Německo. Sorosovou strategií je evidentně vzít si za cíl Německo, obzvláště u záplavy uprchlíků.

Postupně se dostalo ven, že mnoho uprchlíků či azylantů zaplavujících EU od léta 2015 přišlo v reakci na přečtení si na Twitteru či Facebooku komentářů, líčících obzvláště Německo jako zemi s otevřenou náručí, ráj milující uprchlíky, kde budou uspokojeny všechny jejich potřeby.

Jak se rozneslo, že Německo je tím „správným místem“ pro lidi utíkající ze Sýrie a dalších oblastí konfliktu? Vladimír Šalak na Ruské akademii věd vyvinul systém analýzy internetového obsahu pro Twitter (Scai4Twi). Udělal studii více než 19,000 původních tweetů souvisejících s uprchlíky (opakující se vynechány). Jeho studie ukázala, že převážná většina tweetů uvádí Německo jako nejpřátelštější zemi k uprchlíkům v Evropě.

Šalakova studie odhalila, že 93% všech tweetů o Německu obsahovalo pozitivní zmínky o německé pohostinnosti a uprchlické politice. Některý vzorky:

  • Německo ano! Levičáci stříkají graffiti „Vítejte uprchlíci“ na vlak v arabštině
  • Skvělí lidé – video, kde Němci vítají syrské uprchlíky ve své komunitě
  • Respekt! Fotbaloví fanoušci říkají „Vítejte uprchlíci“ po celém stadionu v Německu. Tento vlak s arabským graffiti projíždí Drážďany vítajícími uprchlíky: (ahlan wa sahlan – vřele vítejte)
  • „Milujeme Německo!“, křičí radostní uprchlíci na mnichovském nádraží
  • Tisíce vítají uprchlíky v Německu – Sky News Australia
  • Ať se toto německé město, které vítalo autobus se syrskými uprchlíky

A teď přijde skutečný kladivoun. Převážná většina těchto tweetů „Německo vítá uprchlíkynepochází z Německa, ale ze Spojených států a Británie, dvou zemí namočených až po krk v krvavých činech ISIS a Al-Kajdy a bezpočtu dalších teroristických gangů řádících v Sýrii v posledních čtyřech letech.

Šalak analyzoval 5.704 původních tweetů obsahujících spojení “Uprchlíci vítejte“ a název země, která je vítala. Ukázalo se, že téměř 80% všech tweetů tvrdilo, že Německo je nejpřívětivější země v Evropě. Druhou nejpřívětivější zemí bylo Rakousko, s 12%. Nicméně studie také zjistila, že ony tweety „Německo vás vítá“ neměly původ v Německu. Více než 40% všech tweetů mělo původ v USA, Británii nebo Austrálii. Pouze 6,4% jich mělo původ v Německu (důkaz, že jde o válku námořní frakce proti eurasii – p.p.).

George Soros je také Taťka Štědroň financující nový mozkový trust EU s názvem Evropská rada pro zahraniční vztahy (ECFR). Na internetové stránce ECFR je úvodník s názvem „Pokud Evropa chce zastavit utonutí, musí je nechat létat“. Sorosův mozkový trust tvrdí, že hlavním důvodem, proč si přivandrovalci volí lodě, je direktiva EU 51/2001/EC: „Tato direktiva EU byla schválena v r. 2001. Řečeno jednoduše, stojí tam, že dopravci – ať již aerolinky nebo lodní společnosti – jsou zodpovědní za zajištění, že cizí státní příslušníci přející si cestovat do Evropské unie mají platný cestovní doklad. Pokud takovýto cestující dorazí do EU a je vrácen zpět, jsou aerolinky povinny zaplatit účet za jejich leteckou přepravu domů.“ Jinými slovy, „otevři bránu nebes dokořán, milý bože“.

Sorosovy syrské nevládní organizace buší do válečných bubnů

Cynismus Sorosovy výzvy, aby daňoví poplatníci EU zatáhli účet a přijali miliony nových uprchlíků, aby je letecky přepravovali bez papírů, a další, je jasný, když se podíváme na tutéž Sorosem financovanou síť nevládních organizací aktivních v Sýrii, které se pokouší vytvořit propagandistické pozadí pro získání souhlasu s další americkou „bezletovou zónou“ nad Sýrií, jak to bylo učiněno proti Iráku po r. 1991 a proti Libyi v r. 2012, aby se mohly tyto země vybombardovat do doby kamenné.

Jedním z klíčových internetových obhájců americko-britské „bezletové zóny“ nad Sýrií, něčeho, co ruská intervence po 30. září de facto zablokovala, je organizace známá jako Avaaz. Avaaz dostala počáteční finanční podporu od Sorosovy nadace v r. 2007, aby prosazovala klíčovou politiku vyhovující americkému ministerstvu zahraničí. Uvádí Sorosovu nadaci Otevřená společnost jako svého zakládajícího partnera. Avaaz hrála klíčovou roli v prosazování bezletové zóny v Libyi v r. 2011, která znamenala režim teroru a chaosu v této kdysi prosperující a stabilní africké zemi. O Avaaz je známo, že velmi aktivně prosazuje totéž pro Sýrii.

Další Sorosem financovanou nevládní organizací aktivně démonizující Assadovu vládu jako příčinu všech zvěrstev v Sýrii a pomáhající budovat podporu veřejnosti pro válku v Sýrii v USA a EU je Amnesty International. Suzanne Nossel, až do r. 2013 výkonná ředitelka Amnesty International USA, přešla na toto místo z amerického ministerstva zahraničí, kde byla zástupkyní náměstka ministra zahraničí, což není zrovna co se týká Sýrie nepodjatá instituce. Rovněž Sorosem financovaná Human Rights Watch hrála významnou roli v podvodném líčení ostřelování civilních struktur ISIS a Al-Kajdou a dalších zvěrstev jako práci Assadova režimu, kdy tím budovala podporu pro vojenskou akci USA a EU.

Střední východ a další dnešní války, včetně Ukrajiny, jsou produktem zahraničně-politické doktríny vytvořené v r. 1992 ministrem obrany Paulem Wolfowitzem, nechvalně známé doktríny ospravedlňující „preventivní“ válku, bez jakéhokoliv dohledu Rady bezpečnosti OSN, proti jakékoliv zemi nebo skupině zemí, které ohrožují pozici a nadvládu USA coby „jediné super velmoci“. George Soros, finanční spekulant, se prohlásil za filantropa a jeho nedaněné nadace jsou integrální součástí této mašinérie preventivních válek. Nyní Soros poučuje země EU, především Německo, o tom, jak by měly přijímat lidský důsledek válek, které on a jeho kámoši na americkém ministerstvu zahraničí vytvořily. To je skutečné chucpe, či spíše skutečná arogance a nadutost.

Soros Plays Both Ends in Syria Refugee Chaos vyšel 18. prosince 2015 na journal=neo.org. Překlad v ceně 578 Kč Zvědavec.