Bašta: Mužská “společenská” zábava mezi Kolínem a Korsikou

Jaroslav Bašta
9.1.2016   První zprávy
Testosteronová demence je dosti široce používaný termín pro popis chování, jehož byli svědky obyvatelé několika západoevropských měst v závěru loňského roku.Všechny popsané incidenty mají společné dva prvky – kulturní a etnický původ pachatelů a neschopnost policie tyto trestné činy vyšetřit, dopadnout útočníky a obvinit je ze žhářství a pokusu o vraždu,obecného ohrožení a žhářství,či loupeže, znásilnění a sexuálního obtěžování .Reakce novinářů a politiků také byla velmi poučná – po neúspěšné snaze vše zatajit (ve všech případech média informovala s několikadenním zpožděním) se alespoň snaží zpochybnit původ pachatelů.
Své pojetí společenské zábavy předváděli mladí muži nejdříve v Ajacciu na Korsice, pak v Bruselu a také v několika německých městech. V Ajacciu již o Vánočních svátcích v arabské čtvrti maskovaní mladíci zapálili budovu, počkali si na hasiče, napadli je a dva z nich těžce zranili. V Bruselu na Silvestra nejprve v rámci Novoročního veselí rozdovádění puberťáci shodili do metra osobní automobil (a jen zázrakem nikoho nezranili) a pak zapálili vánoční strom na náměstí. V Německu nejprve do lidí slavících konec roku pálili petardy a pak se vydali na lov žen, které okrádali a sexuálně obtěžovali.

Všechny popsané incidenty mají společné dva prvky – kulturní a etnický původ pachatelů a neschopnost policie tyto trestné činy vyšetřit, dopadnout útočníky a obvinit je ze žhářství a pokusu o vraždu (Ajaccio), obecného ohrožení a žhářství (Brusel) či loupeže, znásilnění a sexuálního obtěžování (Kolín nad Rýnem a další německá města). Reakce novinářů a politiků také byla velmi poučná – po neúspěšné snaze vše zatajit (ve všech případech média informovala s několikadenním zpožděním) se alespoň snaží zpochybnit původ pachatelů.

Někteří politici jdou ještě dál, naznačují, že si za to napadené ženy tak trochu mohou sami, protože nerespektovaly odlišnou kulturu útočníků a vyprovokovaly je, neboť se od nich nedržely na délku paže. A vůbec, veřejné prostranství vlastně patří migrantům, takže nadcházející masopustní veselí bude třeba zakázat. A náhle jsme se oficiálně dozvěděli o existenci No go zón, ač naše média a zastánci migrace vynaložili v posledních měsících takové úsilí na vyvrácení této pomluvy. Připadá mi, že ta výše zmíněná demence je vysoce nakažlivá.

Jedna česká pověra tvrdí, jak na Nový rok, tak po celý rok. Obávám se, že letos by na tom mohlo něco být. Je velmi pravděpodobné, že všichni útočníci jako muslimové následují právo šaría, které představuje do detailů vypracovaný praktický návod, jak žít dle zásad Islámu. Z našeho pohledu jsou klíčová tato ustanovení:

Neexistuje rovnost mezi lidmi, protože nemuslim nikdy není roven muslimovi
spravedlnost je dvojí, jedna práva platí pro muslimské muže a jiné pak pro ženy a nemuslimy, neexistují rovná práva pro ženy (proto mohou být lovnou zvěří)
ženy mohou být fyzicky trestány

a v souladu s právem šaría neexistuje svoboda vyznání ani svoboda slova ani svoboda myšlení, svoboda uměleckého projevu ani svoboda tisku

nemuslimové nemají právo nosit zbraně (takže návrh Evropské komise na omezení vlastnictví zbraní je s právem šaría plně v souladu).
A nejvlivnější část evropských politických elit a jimi řízená média tento možný vývoj velmi aktivně podporují. Možná proto, že je jim skutečně blízká myšlenka nerovnosti lidí před zákonem a oficiální existence dvojího metru.

Prokázali to velice názorně na Korsice. Tam místní obyvatelé rozhořčení útokem na hasiče o Vánocích začali demonstrovat. Prošli arabskou čtvrtí, skandovali „My jsme tady doma“ a zdemolovali mešitu. Policie zasáhla, chránila svatostánky a na dopadení žhářů zatím nedošlo. Lidské životy, bezpečnost a solidarita nejsou těmi nejdůležitějšími evropskými hodnotami. Svoboda vyznání pro náboženství, které ji ostatním upírá, však ano. Nemusím být prognostik, abych věděl, jak tam dopadnou příští volby. I u nás. V něčem je nám Korsika bližší než Kolín nad Rýnem a jeho starostka. Minimálně o tu délku paže.

Imaginární svět Merkelové se zhroutil v jediném okamžiku

Pro budoucnost Evropy totiž může být neochota či neschopnost trestat podobné zločiny osudová. Nejsou-li si lidé před zákonem rovni, v sebeobraně začínají uvažovat v kategoriích viny kolektivní. Odtud je už jen krok k násilí občanské války. Takový konec Evropské unie bych nám opravdu nepřál.

První zprávy,Jiří Kouda