Britské listy na tom nejsou tak špatně, aby jim nemohlo být ještě hůře.

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
3. 1. 2015

Nechci být škodolibý, ale z ohlasu občanů, kteří kdysi rádi a se zájmem četli Britské listy, s postupem času a poznáním, že se zaměření a obsah BL výrazně mění k horšímu, od Britských listů se odvrátili. Konkrétně většina z nich soudí, že BL měli ještě úroveň, pokud tam působil „pan“ novinář Štěpán Kotrba. Po jeho odchodu to „prý“ byl totální propad a obrat o 180° k horšímu, tedy z pohledu čtenářů. 


Toto jen konstatuji, hlubší nebo konkrétnější důvody nezmiňuji, abych snad nebyl nařčen z nevhodných, příp. sprostých pomluv a urážek, stejně jako ostrakizování současného vedení BL.

Že nejsem daleko od pravdy toho, co hlásá titulek dokazuje skutečnost, neřku-li zoufalost samotného pana dr. Čulíka, který žadoní, ne-li žebrá o přízeň a čtenost BL. Je velmi, velmi ubohé, jak se pan Čulík podbízí a dokonce (falešně) varovně vyzývá občany, aby četli Britské listy: Ve vlastním zájmu, prosíme, rozšiřujte informace Britských listů! Pan Čulík je sice v zoufalé situaci při hodnocení současných názorů a postojů českých občanů na celkovou politiku, ale vždy si umí poradit. Jak sám přiznává, ještě nedávno se média věnovala tématu iracionálního antikomunismu, který nahrazoval jakoukoliv smysluplnou veřejnou debatu o problémech, které bylo nutno řešit. Jenom zapomněl zmínit, že on sám se svými BL jim v tom vydatně sekundoval. Nyní média a politikové objevili iracionální nové, velmi dobře fungující téma, totiž nesmyslný strach z jinakosti a z uprchlíků. To je živá voda na Čulíkův mlýn.

Jeho až neskutečné nadstandardní moralizování, sekundování, drzé poučování, kritizování mu při veškerém úsilí dělá nemalé vrásky na čele. Občané ČR jaksi stále nejsou ochotni dát na jeho alarmující a varovné výzvy, jinými slovy, neakceptují jeho názory o tom, že je médii a politiky (zde má nepochybně na mysli i prezidenta Zemana) iracionálně vyvolávaná hrůza z uprchlíků, které nikdo neviděl a nikdo s žádnými nemluvil (zřejmě se jedná o nějaké fluidum) a nabízí se otázka, kolik jich viděl a s kolika z nich pan Čulík mluvil osobně? Je to prý sdělovacími prostředky manipulativní zneužívání politiky k mocenským a komerčním cílům ( avšak co konkrétního má pan Čulík na mysli, neuvádí). Věc je prý však zároveň velmi vážná, protože není vyloučeno, že v důsledku této vlny xenofobní hysterie bude omezena česká demokracie (ona nějaká existuje?) a mohlo by dojít až k vyloučení České republiky z Evropské unie, případně k jejímu úplnému odsunutí na vedlejší kolej (to by nebyla zas až tak velká katastrofa).

Aby toho špatného, zlého, nemorálního nebylo málo, pan Čulík dodává, že už nyní se volně v ČR široce páchají verbální trestné činy vyvolávání nenávisti vůči komunitám a šíření poplašných zpráv, které české soudy – na rozdíl od jiných zemí – nestíhají. Nemyslím, že to soudy nestíhají, spíše jsou názoru, že o žádné trestné činy, jak tvrdí pan Čulík, v zásadě nejde.

Všestranně učený a vzdělaný, nad všemi ostatními čnějící patriot Čulík poučuje občany České republiky:

– Česká republika stejně jako ostatní státy má podle Ženevských dohod z r. 1951 a podle dalších mezinárodních konvencí, které podepsala, PRÁVNÍ POVINNOST poskytnout útočiště lidem, kteří prchají před válkou a pronásledováním. Pokud to nebude dělat a bude uprchlíky protiprávně věznit, odebírat jim majetek a peníze !

Otázka na pan Čulíka: Chcete snad popřít, že ČR neposkytuje útočiště lidem, kteří prchají před válkou a pronásledováním? (Podotázka: kdo je v jejich zemi opravdu pronásleduje?). Chcete snad tvrdit, že v ČR jsou uprchlíci vězněni, je jim odebírán majetek a peníze? Což to nějakým relevantním způsobem prokázat?

– Uprchlickou krizi lze vyřešit pouze v koordinaci s ostatními zeměmi Evropské unie. Je rozumné se s nimi dohodnout na přijetí kvót.

Otázka na pana Čulíka: Má to snad znamenat, že ČR se nesnaží řešit uprchlickou krizi v koordinaci s ostatními zeměmi EU? Kde je pro ČR dána povinnost přijímat příkazy a diktát EU k přijetí kvót, které vyplývají nikoli z faktického stavu uprchlíků, ale s přebytku, které již nemůže obejmout ve své náruči Matka (Tereza) Merkelová, která neví co s nimi?

– Ze Sýrie odchází celá profesní střední třída. Jsou to lékaři, IT pracovníci, inženýři, učitelé a další vysoce kvalifikovaní jedinci. Tito lidé prchají před vražděním a válkou a je nesmyslné se domnívat, že to jsou násilníci.

Otázka na pana Čulíka: Myslíte, že když k nám ze Sýrie přichází profesní střední třída je z jejich strany morální a etické vůči zbytku jejich méně vzdělaných a méně schopných spoluobčanů, kteří ve velké většině ve své zemi zůstávají, trpí a umírají, protože se na ně nedostali peníze od strýčka Sama?

– Příchod imigrantů vždycky všude vyvolal obrovské hospodářské oživení. Lidé, kteří se vydali přes půl světa a riskují cestou životy svoje i svých dětí, patří (údajně) k těm nejpodnikavějším a nejschopnějším.

Otázka na pana Čulíka: Lze tomu rozumě tak, že uprchlíci, kteří obdrží v ČR azyl nahradí neobsazená místa nabízená pracovními úřady, dostanou zaplaceno lépe než našinec (přece by bylo neetické je odměňovat za mrzkou mzdu, kterou nejsou ochotni akceptovat našinci, že?) A co vzdělávání dospělých i dětí, co jejich kultura, náboženství, zvyklosti, co jejich zdravotní stránka, bydlení atd., atd?

– ČR v minulosti několikrát zvládla bez problémů příliv desetitisíců imigrantů. Dnešní odmítání 1500 osob je pro Českou republiku ponižující.

Otázka pro pana Čulíka: Jsem o dost starší od Vás, ale nepamatuji, že by se kdy do Evropy, potažmo do Česka valily statisícové vlny uprchlíků. Vy jste něco takového v Česku (při svém dlouhodobém žití v Anglii), zažil? Můžete to občanům nějak fakticky připomenout? V minulosti, za zcela jiných společenských a ekonomických podmínek, přicházející uprchlíci přicházeli postupně a plynule, aniž by to snad občan vůbec zaregistroval. Myslíte si, že v dnešní situaci, ve které se nejen Česko, ale celá Evropa nachází, notabene, je-li nám EK nařizováno přijetí kvót, jsou dnes podmínky pro přijetí tisíců uprchlíků stejné? Či ve své lidumilnosti dáváte přednost sociálně ohroženým uprchlíkům-cizincům před svými spoluobčany, kteří mnohdy strádají stejně, ne-li více a na které se finanční prostředky nedostávají, zatím co na cizince budou? Chápu, že Váš vztah k trpícím spoluobčanům je velmi problematický, spíše falešný, než věrohodný, byť k nim obracíte svou „vyčůranou“ pozornost a loajalitu!

Nakonec páně Čulíkův zoufalý výkřik do tmy, alias apel na národ a občany, aby se prý vzmužili a pokusili se tomuto nesmírně nebezpečnému vývoji čelit. Říkejte svým spoluobčanům, ať lidi proboha neblbnou. Rozšiřujte mezi ně informace z Britských listů. Vážení spoluobčané, prosím, čtěte Britské listy, tam je vaše (a naše) spása!
(Pravda je však mnohem prozaičtější, zájem a čtenost BL upadá, chybějí many, many!)

Závěrečná otázka pro pana Čulíka: Muži se mají „vzmužit“, co mají dělat ženy?

Úplně na závěr: Ano, lidé neblbněte, přesto Britský listům (a p. Čulíkovi) nevěřte!

(PS: Mám obavy, že jakkoliv pan Čulík nevěrohodně zmiňuje v ČR volně se široce páchání trestné činnosti, sám se (možná) dopouští tr. činu šíření poplašné zprávy. Nevím, nejsem právník, ale za posouzení to snad stojí, či ne?). Zde