I Vám v České Televizi, zvoní hrana …

Avatar
Původní autoři
Ludvík Smýkal

26. 1. 2016
Nedělní pořad “168 hodin” má, za léta svého uvádění na obrazovkách České televize (ČT), určitě svůj okruh věrných diváků. Těžko lze zjistit, zda mezi ně patří i ty 2% občanů České republiky, kteří si dle posledního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) myslí, že bychom na našem území měli přijímat a „integrovat“ migranty. Určitě více diváků lze nalézt mezi 93 % občanů, kteří si myslí opak.


Právě zřejmě na ně zaměřili tvůrci pořadu “168 hodin”, vysílaného v neděli 24.1.2016, svou pozornost, když po informaci, že kongres USA pověřil tajné služby, aby provedly dalekosáhlé vyšetřování politických stran v Evropě, které jsou kritické vůči Evropské Unii a NATO nelenili a sami se do tohoto vyšetřování “zapojili” a dle své potřeby i rozšířili.

Američané se dle informace ČT domnívají, že za těmito stranami stojí Rusko a v případě, že tajné služby dospějí k názoru, který potvrdí toto podezření, hrozí těmto stranám, že budou vůči nim vyvozeny dalekosáhlé důsledky. Týká se to skeptických stran vůči EU ve Francii, Holandsku, Maďarsku, Rakousku a České republice.

Potvrdili tím informace z článku zde, který lze nalézt v němčině už několik dní na internetu.

Tvůrci pořadu s neomylnou jistotou, bez jakýchkoliv důkazů a vyjádření jmenovaných, “přesvědčivě” sdělili divákům pořadu, že mezi těmi v České republice, kteří spolupracují s Ruskem, jsou prezident Miloš Zeman a viceprezident Václav Klaus

Na orgánech činných v trestním řízení nyní je, aby vyhodnotily skutečnost, že konkrétní osoby za obsah tohoto pořadu odpovědné, se svým jednáním proti vrchnímu veliteli ozbrojených sil ČR prezidentu Miloši Zemanovi zřejmě dopustili trestného činu sabotáže dle § 314 odst.1 trestního zákoníku v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky ….. zneužitím svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce ……k tomu, aby:

a) mařili nebo ztěžovali plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce, nebo
b) způsobili v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu”

Těm, kteří dostatečně neuvážili svoje aktivity nelze přičíst k dobru to, že si mylně interpretovali svobodu vyjádření názoru: i ten je třeba vyjádřit v souladu se zákonem. V právním státě je jakékoli jednání posuzováno dle zásady “Neznalost zákona neomlouvá”.

Pokus o zesměšnění dříve narozeného a tělesně postiženého člověka, a nemusí to být jako v tomto případě prezident ČR, srovnáváním jeho tanečního projevu s tanečním projevem předtančících mladých tanečních párů byl, je a vždy bude, příznakem hlouposti a ubohosti jeho autorů.

Zaměstnanci České televize si by konečně měli uvědomit, že oni všichni, od uklízečky až po generálního ředitele, jsou odpovědní, v poměru ke svému postavení, za její současný neutěšený stav a neprodleně sjednat nápravu.

I když si to zřejmě ještě všichni neuvědomujete, i Vám v České televizi zvoní hrana ….